AR MARKO 4

1Ar Hesu bi du̱'ma man'agi bi uta ya jö'i har ñönthe. Ne bi got'atho nze̱ye̱ ya jö'i, xa mar nze̱ye̱. Jange nö'ö bi yu̱t'a har motsa ne ka bi hñuxnu̱, ha gatho ya jö'i mi 'ba̱ta har ñönthe. 2Ne te gatho mi ut'u̱ m'ede, ne njap'u̱ mi utwabi'u̱ ár nt'uti, bi 'ñembabi'u̱: 3—'Yo̱xu̱ nö'ö ma ga xi'ahu̱: N'ar mot'i bi bo̱ni ma ba mpot'i. 4Ne nú'mu̱ mi mpot'i, n'a tu̱i bi zo har 'ñu, ba e ya ts'ints'u̱ bi go bi za. 5Man'a tu̱i bi zo ha ya do habu̱ himi köxa nze̱ye̱ ar ha̱i. Ngut'a bi k'onts'i ngetho himar mpidi ar ha̱i. 6Nú'mu̱ mi bo̱xa ar hyadi, bi hwixki, ne bi 'yot'i, ngetho himi tsa̱ nda nu̱nga yá 'yu̱. 7Man'a tu̱i bi zo habu̱ mi ja ya 'mini. Ne nu mi te nuya 'mini, bi xuhña bi ot'i ne hinte bi uni. 8Man'a tu̱i bi zo habu̱ mar ñho ar ha̱i, ne bi unga n'ar hoga sofo, bi k'onts'i ne bi te. Bi unga n'a̱tema're̱t'a, hñun'a̱te ne n'anthebe n'a ngu n'a ar 'ba̱i. 9Ne bi 'ñembabi'u̱: 10Nú'mu̱ mi m'u̱se̱ nu'u̱ mi te̱ni ne nu'u̱ 're̱t'amayoho yá ma̱xte, bi 'ya̱mbabi tema ndi bo̱nga nunar 'bede'ö. 11Ne bi 'ñembabi'u̱: 12Ne xta hyandi, hinda bödi ter me̱'ö, nu xta 'yo̱de hinda zo yá mfeni, njap'u̱ hinda 'yo̱t'wa yá ntso̱'mi, ne da mpumbabi. 13Ne bi 'ñembabi'u̱: 14Nunar mot'i, gehnu̱ nö'ö togo xanga ár mhö Jö. 15Nö'ö te 'bot'i bi zo har 'ñu, njangu nu'u̱ togo xi nsipa ár mhö Jö. Ne xta wadi da 'yo̱de, ngut'a da 'ñep'u̱ ar ts'ondöhi, ne da hñömba nunar mhö xki zomhö ár mu̱i. 16Njap'u̱tho nö'ö bi 'bot'a ha ya do, nú'mu̱ xta nsipa ar mhö, njohya da hñöni. 17Ha hinxi nu̱nga yá 'yu̱, jange ngut'a da 'yot'i nu xta 'ñepabi ya thogi ne ya nt'u̱tsa ngetho te̱mba ár mhö Jö, dama da 'wege. 18Ha nö'ö bi 'bot'a habu̱ mi ja ya 'mini, ñhe̱hwi nu'u̱ togo xi 'yo̱ ár mhö Jö, 19ne tupár mu̱i gatho nö'ö te jawa har ximha̱i. Ne ñhe̱gi da ka ar bojö ne gatho nu ma'ra te hyo̱ke, ne da hwata ar mhö xki zo hár mu̱i, njangu ar t'e̱i hinte bi uni. 20Ha nu ma'ra bi zo habu̱ mar ñho ar ha̱i. Ge'u̱ togo xi 'yo̱ ár mhö Jö, ne da hñöni xiñho, njangutho nu'u̱ bi unga ar hoga sofo, 'ra n'a̱tema're̱t'a, ma'ra hñun'a̱te, ne ma'ra n'anthebe n'a ngu n'ar 'ba̱i. 21Ar Hesu bi 'ñembabi'u̱ n'ehe: 22Njap'u̱tho n'ehe, gatho nö'ö t'o̱t'a ñ'öntho, n'ar pa ma da födi, ne ma da bo̱xa gatho nö'ö xi jo'mi. 23Nö'ö togo tu ár gu, dá 'yo̱xa nö'ö di mö. 24Ne bi 'ñembabi n'ehe: 25Ngetho nö'ö togo pe̱ts'i, ma da thu'spabi ár nze̱ye̱, ha nö'ö hinte pe̱ts'i, da thömba nö'ö beni mi pe̱'shmö. 26Ar Hesu bi 'ñembabi n'ehe: 27Da ñ'öhö ne da nangi, parxui po̱ts'e ne te, mödi hingi pödi hanja. 28Ngetho nunár ñhose̱ ar ha̱i unga ar sofo: m'e̱t'o ar do̱nitho, m'e̱fa da ngöhö, ne nuya ngöhö da ñuxa ya t'e̱i. 29Ne nu xta ñöts'i, ngut'a da mfota ar t'e̱xu̱, ngetho xi zo̱ ar sofo. 30Bi 'ñembabi n'ehe: 31Ñhe̱hwi n'ar nda̱murtasa, nu'mu̱ xta 'bot'i xa tsi t'u̱lo, töta gatho nu ma'ra. 32Ha nu xta te, töpa ár döta ma'ra ya k'ani. Ne xa di döta yá 'ye̱, nuya ts'ints'u̱ hokyá m'afi ha yá xudi. 33Ar Hesu mi mönga nze̱ye̱ ya 'bede nguyu̱. Njap'u̱ mi utwa ya jö'i ár mhö Jö, njangu mi tsa̱ nda zo yá mfeni'u̱. 34Nu'mu̱ himar 'bede, hinte mi xipabi'u̱, mödi yá ma̱xte mi ot'wa ar 'ñu tema ndi bo̱ni, nú'mu̱ mi 'bu̱se̱'u̱. 35Nor pa'ö mi nxui, bi 'ñemba yá ma̱xte: 36Bi 'ñe ya jö'i, ne har motsa habu̱ mi ku̱'u̱, bi ma'u̱. Mi 'bu̱hnu̱ ma'ra ya motsa n'ehe. 37Nú'mu̱ mi ku̱ har dehe, bi ñ'o n'ar 'yomndöhi, ne xa mi e̱nsa ar dehe har motsa, 'bu̱tho nda ku̱'mi. 38Ne ar Hesu mi 'be̱nga hár xu̱tha ar motsa mi öhö, xki ga̱xa ár ñö ha n'ar huhni. Bi ma ba t'a̱, ne bi t'embabi: 39Ne bi nank'ö bi zu̱ ar ndöhi, ne bi 'ñemba ar ñho̱nthe: 40Ar Hesu bi 'ñemba yá ma̱xte: 41Nu'mú̱ xa bi zu̱ n'ar mbidi, ne mi enga n'a ngu n'a'u̱:

will be added

X\