AR MARKO 12

1Nu'mú̱ ar Hesu bi ndu̱i mi utam'ede: 2Mi zo̱nga ar pa bi me̱hna n'ar 'be̱go ma nda k'ö'sa ya ñhandi, ne nda 'ya̱pa ar sofo ndi 'ñepi nda hñöni. 3Ha nu'u̱ bi gu̱ bi fe̱nza ne bi kots'i, ho̱nse̱ yá 'ye̱ bi hñöts'i. 4Nö'ö togo már me̱ti ar hwöhi, bi mengi bi me̱mpabi man'ar 'be̱go. Nuyu̱ bi hyo̱xa ya nk'ahni, bi ze̱mba ár ñö ne bi kos'u̱ n'ehe. 5Bi mengi bi me̱hna man'a, ne nunu̱ bi tho. Ne njap'u̱ bi mengi bi me̱hna nze̱ye̱, 'ra mi fe̱nza ne ma'ra mi ho. 6Ár ngöts'i, mi 'ñe n'ár t'u̱ xa mi mödi, bi me̱mpabi n'ehe, mi eñ'ö: Numa t'u̱ ma da numansu. 7Nuya 'be̱go'u̱ bi 'ñenga n'a ngu n'a: Gehnu̱ togo ma da gohwi ya ñho. Ba ehu̱ ga hohu̱ ne ga kohwihu̱ yá ñho. 8Ne bi gu̱'u̱ bi hyo, ne bi 'ye̱ñ'u̱ nthi har hwöhi. 9Tema da me̱hmö nuna togo ár me̱ti ar hwöhi 'mu̱. Ma da ehe ne da hyo ya ts'oñhandi, ne da thokwa ár 'be̱fi ma'ra ya 'be̱go. 10Ha hinxka nehu̱ nunar t'ofonu̱ enga njawa: Nö'ö ar do bi 'ye̱mp'u̱hmö ya guxjödo, nupya gehnu̱ ar mu̱di do xi nju'spa ár nijö Jö. 11Gese̱ Jö xi 'yo̱t'a njap'u̱, ne di hanthu̱ nza̱tho nö'ö bi 'yo̱t'e. 12Nuya ndö xa mi nemhö'u̱ nda gu̱, ngetho bi zo yá mfeni go mi ho̱x'u̱ nunar 'bedenu̱. Ho̱nse̱ mi tsu nda mbo̱ yá kwe̱ ya jö'i mi 'bu̱hnu̱, jange bi zohnu̱ bi ma'u̱. 13Ba 'be̱mpabi 'ra ya de̱nga'be̱pate ne 'ra yá ñ'owi ar Erode, xömhö nda dinga te nda hyo̱xa ar Hesu. 14Mi zo̱'u̱ bi 'ñembabi: 15Ha nö'ö bi bötwa yá ts'omfeni, bi 'ñembabi'u̱: 16Nu'u̱ ba hömpa n'ar bojö, ne bi 'ñembabi'u̱: 17Ar Hesu bi dödi ne bi 'ñembabi'u̱: 18Nu'mú̱ ba ep'u̱ ya de̱ngamöjö nu'u̱ hingi ñ'emu̱i da mengi da nte nu'u̱ xi du, ne bi 'ya̱mbabi njawa: 19—Utate, ar Moise bi zogagihu̱ har t'ofo, nu'mu̱ n'ar ñ'o̱ho̱ da du ne da zo ár 'be̱hñö hinte xi dinga ar bötsi, nu ár jödö da nthötwi ar 'ranxu, ne da gu̱'spa ár thuhu ár jödö man'agi. 20Gi numhö: Mi 'bu̱ yoto ya ñ'o̱ho̱ mi njödö. Nunar 'be̱t'o bi nthöti, ne bi du hinte bi zo ar bötsi. 21Ne nunár ñoho bi nthötwi ar 'ranxu, ne bi du. Njap'u̱nu̱ himbi zokwa ar bötsi, ne nunár hñu bi njap'u̱ n'ehe. 22Ne bi njap'u̱ gatho yoto, ne hinte bi dinga ar bötsi. Ár ngöts'i bi du ar 'be̱hñö n'ehe. 23Nú'mu̱ xta zo̱ ar menga nte, ne da nank'u̱, togo ár 'be̱hñönu̱ 'mu̱, ngetho bi nthötwi gatho yoto ya ñ'o̱ho̱ mi njödö. 24Nu'mú̱ ar Hesu bi dödi ne bi 'ñembabi'u̱: 25Ngetho nu xta mengi da nte ya jö'i man'agi, hinda ma da t'a̱di, ne hinda ma da nthöti, ngetho ma da ñhe̱hwi yá e̱nxe̱ Jö bi 'bu̱ mhets'i. 26Ha nö'ö nt'a̱ni wa pengi da nte nu'u̱ xi du wa hin'ö, ha hinxka nehu̱ hár t'ofo ar Moise nú'mu̱ mi zo Jö ha n'ar 'minza mi zo̱, ne bi 'ñembabi: Nuga ár Jögi ar Abra, ar Isa, ne ar Hakob. 27Jö go ár Jö nu'u̱ te, hinge nu'u̱ xi du. Jange nu'ahu̱ xa xka 'be̱ ri mfenihu̱. 28Bi wat'a n'ar böt'ofo xki 'yo̱de xki dödi xiñho, ne bi 'ya̱mbabi: 29Ar Hesu bi döti: 30Xa gi 'ñet'a ri mu̱i, gi hñuxa ri mfeni, gi 'ye̱nt'a ri te ne ri ts'e̱di gi mö Jö ri Hmu. Gehnu̱ ar 'be̱pate töte ár ts'e̱di. 31Ne nor ñoho di hñöts'i: Gi mö ri mijö'iwi ngu gi mhöse̱. Hiñ'otho man'ar 'be̱pate di töte ár nsu. 32Nu'mú̱ nunar böt'ofo bi 'ñembabi: 33Ne nö'ö togo et'a ár mu̱i, huxa ár mfeni, e̱nt'a ár te ne ár ts'e̱di da mö Jö, ne da mö ár mijö'iwi ngu mhöse̱, töpa ár nsu gatho nuya m'o̱ñho̱ ne ya ñhöt'i. 34Ar Hesu nu mi hyandi mi ja ár mfödi, bi dödi ne bi 'ñembabi: 35Ar Hesu mi uta ya jö'i har dönganijö, ne mi enö: 36Ngetho gese̱ ar Dabi bi 'ñenö xki nzinga ár Hñö Jö: Jö ar Dada bi 'ñemba ma tsi Hmu: Hñu ha ma ñ'e̱i ga huxkwi, to̱'mi ga tsiñ'a nuya ri ñ'u̱ni ga tse̱p'a ha ri wa. 37Gese̱ ar Dabi embabi ár Hmu. Yo'ö mhö ár t'u̱ 'mu̱. 38Ar Hesu mi embabi ya jö'i ha yá nt'uti: 39Xa ne da hñuxa ha ya 'be̱t'o nthuts'i ha ya nijö ne ha ya ñhuni. 40Nuyu̱ tekwa yá ngu ya tsi 'ranxu, ne o̱t'a 'ra ya nsa̱di ra ma, ne da go'mahmö. Njap'u̱ ma da hñönga n'a ra döta mfe̱iyu̱. 41Ar Hesu mi huhnu̱ mi ñhandwitho ár nt'u̱tm'o̱ñho̱ ar nijö. Mi handi hanja ya jö'i mi pa mi tsohnu̱ yá m'o̱ñho̱, ne nu'u̱ mi pe̱'sa yá ñho xa mi u̱t'a nze̱ye̱. 42Ne ba e n'ar tsi hyoya 'ranxu, bi 'yu̱t'a yoho ya tsi bojö himar mhödi. 43Nu'mú̱ ar Hesu bi mat'a yá ma̱xte, ne bi 'ñembabi: 44Ngetho gatho xi unga nö'ö pongwabi. Ha nunu̱, mödi mi hyoya, bi unga gatho nö'ö mi pe̱'shmö nda zi.

will be added

X\