AR MARKO 10

1Ar Hesu bi zohnu̱ nor ha̱i'ö, bi gu̱ ar 'ñu bi ma har ha̱i Nhudea 'randi ar döthe Hordan. Ya jö'i bi mengi bi mhunts'i, ne nö'ö bi uti ngu xki nzöñ'ö. 2Bi wat'a ya de̱nga'be̱pate nda hya̱thmö, ne bi 'ya̱mbabi ha nda tsa̱ nda hye̱ ár 'be̱hñö n'ar ñ'o̱ho̱. 3Nö'ö bi döti ne bi 'ñembabi: 4Nu'u̱ bi 'ñeñ'u̱: 5Ar Hesu bi dödi ne bi 'ñembabi'u̱: 6Hár ndu̱i, Jö bi hyoka ar ndo̱ ne ar 'be̱hñö. 7Jange ar ñ'o̱ho̱ da zop'u̱ ár dada ne ár nönö, ne da m'u̱hwi ár 'be̱hñö. 8Ne nuya yohoyu̱ da n'atho. Hindi yoho, n'ase̱. 9Jange nö'ö xi ju̱nga Jö, hinda 'weka ar jö'i. 10Nu mi zo̱ñ'u̱ har ngu, nuyá ma̱xte bi mengi bi 'ya̱mbabi nö'ö xki wadi xki mö. 11Ne ar Hesu bi 'ñembabi'u̱: 12Ha nu'mu̱ ar 'be̱hñö da hye̱ ár döme ne da nthötwi man'a, n'ar tsinganthöti n'ehe. 13Ne mi ts'impa ya tsi bötsi nda hñuxyá 'ye̱, ha nuyá ma̱xte mi tsu̱i togo mi tsihi. 14Mi hyanda ar Hesu, bi zo̱t'a ár mu̱i, ne bi 'ñembabi'u̱: 15Xa majöni di xi'ahu̱, nö'ö togo hinda hñömba ár ts'u̱t'wi Jö ngu n'ar tsi bötsi, hinda ma da yu̱tnu̱. 16Ne mi the̱x'u̱, mi hu'spa yá 'ye̱ ne mi jöpi. 17Mi bo̱ñ'ö nda mengi nda gu̱ ar 'ñu, ba e n'a mi nixt'i ne bi nda̱ndihmö hár wa'ö, ne bi 'ñembabi: 18Ar Hesu bi 'ñenö: 19Gi pötwa yá 'be̱pate Jö: Yo gi tsimba ár nthöti ri ñ'ohu̱, yo gi ñhote, yo gi mpë, yo gi ju̱xa ya nhemhñö, yo gi ha̱te, 'ñe'spa ár nsu ri dada ne ri nönö. 20Bi dö nunar ñ'o̱ho̱ ne bi 'ñenö: 21Nu'mú̱ ar Hesu bi k'öt'i xa mi mödi, ne bi 'ñembabi: 22Ha nö'ö mi 'yo̱ nunar mhönu̱, xa bi du ár mu̱i ne njap'u̱ bi ma, ngetho xa mi the̱ nze̱ye̱ yá ñho. 23Nu'mú̱ ar Hesu bi hyanda hár nthet'i, ne bi 'ñemba yá ma̱xte: 24Nuyá ma̱xte xa bi 'yo̱da nö'ö te bi möñ'ö. Ar Hesu bi döti ne bi 'ñembabi'u̱: 25Xi ñhembi da tho n'ar döta me̱ti hár gu n'ar 'yomhni, ha töte ár ñhembi da yu̱t'a n'a hinte k'at'i hár ts'u̱t'wi Jö. 26Nu mi 'yo̱ njap'u̱, bi hñuxa yá 'yo̱'u̱, ne bi 'ñeñ'u̱ n'a ngu n'a: 27Nu'mú̱ ar Hesu bi k'öt'i, ne bi 'ñembabi: 28Nu'mú̱ ar Pedro bi ndu̱i bi 'ñembabi: 29Ar Hesu bi dödi ne bi 'ñenö: 30ma da hñuxa n'anthebe ár nze̱ye̱ nö'ö xi zop'u̱: yá ngu, yá jödö, yá nju, yá nönö, yá bötsi, yá ha̱i, mödi da tho ya nt'u̱tsa nuya payu̱, ne m'e̱fa to̱'ma ar te hiñham'u̱ da göts'i. 31Nze̱ye̱ nu'u̱ 'be̱t'opya ma da m'e̱fa, ha nu'u̱ togo 'be̱fapya ma da m'e̱t'o'u̱. 32Mi 'yo ar 'ñu'u̱ ndi ma Herusalen, ar Hesu mi 'be̱t'o, ha nuyá ma̱xte xa mi 'yo̱tho, mi te̱ni mi ntsu'u̱. Nu'mú̱ bi mengi bi 'weka nu'u̱ 're̱t'amayoho, ne bi mu̱di bi xipabi nuya thogi ma nda thogi. Bi 'ñenö: 33—Nupya gar möhö har hnini Herusalen, ne Nö'ö Togo ba e bi Njö'i ma da t'e̱nt'wa ha yá 'ye̱ ya ndömöjö ne ya böt'ofo. Ma da 'ye̱nt'u̱ da tho, ne da nda̱twa ha yá 'ye̱ nu'u̱ hingya xodyo. 34Ne ma da ts'ani, ma da n'we̱t'i, ma da ts'ots'i ne da tho, ha nu ár hñupa ma da mengi da nte man'agi. 35Nu'mú̱ ar Hakobo ne ar Xuwa yá t'u̱ ar Sebedeo, bi wat'a habu̱ mi 'bu̱ ar Hesu, ne bi 'ñembabi: 36Nö'ö bi 'ñembabi: 37Bi 'ñeñ'u̱: 38Nu'mú̱ ar Hesu bi 'ñembabi'u̱: 39Nu'u̱ bi dödi ne bi 'ñeñ'u̱: 40Mödi njap'u̱, nö'ö gi ne gi hñuxu̱ ha ma ñ'e̱i ne ha ma ngöhö, hinda tsa̱ ga unga. Ma da t'umba nu'u̱ togo xi t'e̱kwabi. 41Nu mi 'yo̱ nu'u̱ ma 're̱t'a yá ma̱xte, bi ndu̱i bi mbo̱ yá kwe̱, himi numañho ar Hakobo ne ar Xuwa. 42Nu'mú̱ ar Hesu bi zoñ'u̱ ne bi 'ñembabi: 43Nu'ahu̱ yo gi njahu̱p'u̱. Nu'mu̱ gi ne gi ndötahu̱, mahyoni gi pe̱fu̱ nu ma'ra. 44Ne nö'ö togo gi ne gi 'be̱t'ohu̱, mahyoni gi m'e̱gohu̱ n'ehe. 45Jahu̱ ngu Nö'ö Togo ba e bi Njö'i. Nö'ö himba ehe honi togo da me̱pabi, ba ehe da m'e̱go, ne da unga ár te da gut'wa yá tha̱i nze̱ye̱ ya jö'i. 46Ba e'u̱ Nheriko, ne nú'mu̱ mi 'yo ndi bo̱ni, mi ñ'owi yá ma̱xte, ne nze̱ye̱ ya jö'i mi te̱ni. Ar goda̱ Bartimeo, ár t'u̱ ar Timeo, mi hu har 'ñu mi pe̱ti. 47Ne mi 'yo̱de mar Hesu me Nasare nö'ö mi thohnu̱, bi ndu̱i bi mafi mi enö: 48Nze̱ye̱ mi tsu̱i hinge nda mafi, ha nö'ö xa mi umbár mu̱i mi mafi: 49Nu'mú̱ ar Hesu bi m'a̱i ne bi mö nda ts'ohna ar goda̱, ne bi nsipabi njawa: 50Nu'mú̱ bi 'ye̱mp'u̱ ár pa̱t'i, dama bi nangi ba e bi zu̱ ar Hesu. 51Ar Hesu bi 'ñembabi: 52Ar Hesu bi 'ñenö:

will be added

X\