AR LUKA 20

1N'ar pa ar Hesu mi 'bu̱ har dönganijö mi uta ya jö'i, ne mi xipa ar hoga mhö. N'a mbi zo̱ta ya ndömöjö, ya böt'ofo, ne ya dönziandö. 2Ne bi 'ñembabi'u̱: 3Ar Hesu bi dödi ne bi 'ñembabi: 4Togo xki me̱hna ar Xuwa mi xixthe. Hage Jö, wa ya jö'i. 5Nu'mú̱ nu'u̱ bi ndu̱i bi ñ'a̱ni n'a ngu n'a, ne mi eñ'u̱: 6Ha nu'mu̱ ga emfu̱ ba pe̱hna ya jö'i, da mbo̱ yá kwe̱yu̱, ne da hyoju̱ nk'ahni, ngetho beñ'u̱ ar Xuwa xi me̱hna Jö. 7Nu'u̱ bi dödi himi pödi togo xki me̱hni. 8Jange ar Hesu bi 'ñembabi'u̱: 9Nep'u̱ ar Hesu bi du̱'mi bi xipa ya jö'i n'ar 'bede, ne bi 'ñembabi: 10Nu mi zo̱ ar sofo, bi me̱hna n'ár 'be̱go ma nda nu ya ñhandi, ne nda 'ya̱pa nö'ö ndi 'ñepabi'ö. Ha nuya ñhandi bi gu̱ ar 'be̱go bi me̱i, ne bi kots'i, ho̱nse̱ yá 'ye̱ bi hñöts'i. 11Ha nö'ö togo már me̱ti ar hwöhi, bi mengi bi me̱hna man'ar 'be̱go. Nö'ö n'ehe bi mfe̱i, bi ts'ani, ne bi njui hinte bi t'e̱nt'wa hár 'ye̱. 12Nep'u̱ bi me̱hna man'a. Ha nuya ñhandi bi gu̱ bi fe̱nza, ne xa bi ze̱ni, ne bi gui bi ma. 13Nep'u̱ nö'ö togo már me̱ti ar hwöhi bi bense̱ hár mfeni, ne bi 'ñenö: Xipya, te ga pe̱pya. Ma ga pe̱hna ma hmöka t'u̱. Xömhö xta hyant'u̱, da numansu. 14Ha nuya ts'oñhandi, mi hyandi bi zo̱ ár t'u̱ nö'ö togo már me̱ti ar hwöhi, bi 'ñeñ'u̱: Gehnu̱ togo ma da gohwi yá ha̱i ár dada. Ma ga hohu̱ ne ga tsömfu̱ yá ha̱i. 15Jange nu'u̱ bi gu̱mpa ár t'u̱, bi gu̱ka har hwöhi, ne bi hyo. 16Ma da e da hyo gatho'u̱, ne da umba ár hwöhi ma'ra ya ñhandi. 17Nu'mú̱ ar Hesu bi hyant'u̱, ne bi 'ñembabi: 18Nö'ö togo da nto̱xkwi nö'ö ar do'ö, da 'waka yá ndo'yo. Ha nö'ö togo da ze̱'mi, da ku̱nt'i. 19Ya ndömöjö ne ya böt'ofo xa mi nehmö ge'mu̱ nda gu̱ ar Hesu, ngetho bi tso̱t'wa yá mu̱i nunar 'bede xki 'ye̱mbabi'u̱. Mödi mi tsu nda mbo̱ yá kwe̱ ya jö'i. 20Jange bi me̱hna 'ra ya 'ñöxte nu'u̱ mi o̱t'a ngu ya hogajö'i, xömhö nda 'yo̱ ar Hesu nda ñömañ'u̱, ne nda dini te nda hyo̱ts'e, ne nda 'ye̱nt'wa ár 'ye̱ ar ts'u̱t'wi. 21Nuya 'ñöxteyu̱ bi 'yo̱t'wa n'ar nt'a̱ni, ne bi 'ñembabi: 22Di ne gi xikagihe, hage xiñho ga juthe ar bojö jot'a ar Sesar, wa hin'ö. 23Nunar Hesu bi bötwatho yá ts'omfeni'u̱, ne bi 'ñembabi: 24Utju̱ n'ar bojö. Togo ár me̱ti ar hmi huxkwa ne nö'ö te mö. 25Nu'mú̱ ar Hesu bi 'ñembabi'u̱: 26Ne hinte bi za̱ bi dimp'u̱ te nda hyo̱ts'e nö'ö mi möñ'ö ha yá nthandi ya jö'i. Go bi 'yo̱se̱'u̱ nö'ö bi dödi, ne hinte bi za̱ te bi möñ'u̱. 27M'e̱fa mi zo̱ 'ra ya de̱ngamöjö nu'u̱ hingi ñ'emu̱i da mengi da nte nu'u̱ xi du. Ne bi 'ya̱mbabi'u̱, 28bi 'ñenö: 29Gi nuhmö, mi 'bu̱ yoto ya ñ'o̱ho̱ mi njödö. Nunar 'be̱t'o bi nthöti, ne bi du hinte bi zo ar bötsi. 30Ne nunár jödö mi nto̱ngwi bi mengi bi nthötwi ar 'ranxu. Bi du'ö n'ehe, ne hinte bi zokwa ar bötsi. 31Bi nthötwi ár hñu n'ehe, ne bi njap'u̱ gatho yoto, hinte bi zokwa ar bötsi. 32Ar ngöts'i bi du ar 'be̱hñö n'ehe. 33Jange xi xta mengi da nte, togo ár 'be̱hñönu̱ mhets'i 'mu̱. Ngetho gatho yoto ya jödö bi nthötwi. 34Nep'u̱ ar Hesu bi dödi ne bi 'ñembabi: 35Ha nu xta mengi da nte'u̱, ne xta m'u̱hnu̱ mhets'i nu'u̱ di 'ñepi da m'u̱hnu̱, hinda ma da t'a̱di, ne hinda ma da nthöti. 36Ngetho hinda tsa̱ da mengi da du. Ma da ñhe̱hwi ya e̱nxe̱, ne yá bötsi Jö gatho nu'u̱ xi mengi xi nte. 37Ha nu'mu̱ gi ne gi pöhu̱ ar menga nte, gese̱ ar Moise bi udi har T'ofo, ma da mengi da nte nu'u̱ xi du. Nu habu̱ no̱nga ar 'minza mi zo̱, ka bi no̱mp'u̱tho: Gehnu̱ ár Jö ar Abra, ar Isa, ne ar Hakob. 38Ngetho Jö, ár Jö nu'u̱ te, hinge nu'u̱ xi du. Hár nthandi'ö, gatho ya jö'i ja yá te. 39Nep'u̱ 'ra ya böt'ofo bi 'ñembabi: 40Ne bi ntsa̱ya̱ hinte bi ne te bi 'ya̱mbabi. 41Ar Hesu bi 'ñembabi'u̱: 42Ne ar Dabi ense̱ njawa hár T'ofo Jö ha ya Dönga Nsa̱di: Jö ar Dada bi 'ñemba ma tsi Hmu: Hñu ha ma ñ'e̱i ga huxkwi, 43to̱'mi ga tsiñ'a nuya ri ñ'u̱ni ga tse̱p'a ha ri wa. 44Nu'mu̱ ar Dabi embabi ár Hmu, hanja ár t'u̱ 'mu̱. 45Nu mi o̱xta gatho ya jö'i, ar Hesu bi xipa yá ma̱xte njawa: 46—Jamasuhu̱ hinda ka'ahu̱ ya böt'ofo. Xa ne da ñ'o ko̱ yá he xi ma ju̱t'atho, honi da t'e'spa yá nsu. Ne xa ne da ze̱ngwabi ya jö'i di 'be̱nga nt'ek'ei nú'mu̱ 'yo ha ya ta̱i. Ne xa ne da hñuxa ha ya 'be̱t'o nthuts'i ha ya nijö ne ha ya ñhuni. 47Ne tekwa yá ngu ya tsi 'ranxu, ne xa o̱t'a 'ra ya nsa̱di ra ma, honi da go'mahmö. Nuyu̱ xa ma da hñönga n'a ra döta mfe̱i.

will be added

X\