AR LUKA 15

1Nze̱ye̱ ya njotbojö ne ma'ra ya ts'ojö'i, bi ma ba tsu̱ ar Hesu nda 'yo̱xa nö'ö mi möñ'ö. 2Jange nuya de̱nga'be̱pate ne nuya böt'ofo, mi ñömañ'u̱ mi eñ'u̱: 3Nu'mú̱ ar Hesu bi xipabi n'ar 'bede, ne bi 'ñembabi'u̱: 4—Xi'mu̱ gi 'ñehu̱ n'anthebe ya de̱ti, ne gi 'be̱hu̱ n'a, ha hingi tsohu̱ nuya gohon'a̱te ne 're̱t'amagu̱to har 'batha, ne gi 'yohu̱ xo̱ge ar ngwani, gi hyoñhu̱ nö'ö xka 'be̱hu̱. 5Ne xki tiñhu̱, gi 'ye̱nts'a ha ri xi'nxihu̱, ne xa gi njohyahu̱ gi tsihu̱. 6Ne xki tso̱hu̱ ri nguhu̱, gi zoñhu̱ gatho ri mpöhwihu̱ ne ri n'anguhu̱, ne gi 'ñembabihu̱: Di ne ga njohyahu̱, ngetho xta tinga n'a ma de̱ti xki m'e̱di. 7Jange di xi'ahu̱, njap'u̱tho n'ehe, nu'mu̱ n'ar 'yo̱t'ats'oki da 'yo̱t'wa ár ntso̱'mi, xa töte ar johya mañö mhets'i, töta nu'u̱ gohon'a̱te ne 're̱t'amagu̱to ya hogajö'i beni himahyoni da 'yo̱t'wa yá ntso̱'mi. 8Xi'mu̱ n'ar 'be̱hñö pe̱'sa 're̱t'a ya bojö ne da 'be̱ n'a, ha hinda tso̱ ar ñot'i, ne 'ramtx'u̱ da goka xo̱ge ár ngu da hyoni. 9Ne xta dini, da zohna gatho yá mpödi ne yá n'angu, ne da 'ñembi: Di ne ga njohyahu̱, ngetho xta tinga n'a ma bojö xki m'e̱di. 10Jange di xi'ahu̱, njap'u̱tho n'ehe, nu'mu̱ n'ar 'yo̱t'ats'oki da 'yo̱t'wa ár ntso̱'mi, bi ja ar johya habu̱ bi 'bu̱i yá e̱nxe̱ Jö. 11Ar Hesu bi 'ñenö n'e: 12Nö'ö ar 'be̱fat'u̱ bi 'ñemba ár dada: Te gi mö dada, xi'mu̱ gi 'raka nö'ö ar xe̱ni ma gi tsogagi. Ha nu ár dada bi hyembabi yá t'u̱ gatho nö'ö mi pe̱ts'i. 13Xki tho 'ra ya tsi pa, nu ar 'be̱fat'u̱ bi munts'a gatho nö'ö te xki t'umbi. Ne bi bo̱nga hár ngu, bi gu̱ ar 'ñu bi hñöts'i, bi ma man'ar ha̱i yap'u̱, habu̱ ba e̱mp'u̱ ár bojö mi 'bu̱ n'ar 'mu̱i himar ñho. 14Ha nu mi dege gatho nö'ö te mi hö, xa bi nja n'ar thuhu har hnininu̱ habu̱ mi 'bu̱'ö, hinte mi tini te nda zi. 15Bi ma ba a̱pa ar 'be̱fi n'ar ñ'o̱ho̱ mar mengunu̱, ne nunar ñ'o̱ho̱'ö bi me̱hna hár 'batha nda supa yá ts'u̱di. 16Xa mi tsu̱ n'ar thuhu, mi ne nda zipahmö nuyá ñhuni mi tsi ya ts'u̱di, ne hinto mi hwëki nda umbats'u̱ te nda zi. 17N'a mbi bense̱: Hangu yá 'be̱go ma dada pongwathobi te da zi, ha nuga di tuwa ar thuhu. 18Ma ga penga hár ngu ma dada, ne ga embabi: Ma dada'i, xta ts'okwa Jö, ne nu'ge n'ehe. 19Hindi 'ñepkagi gi 'ñengagi ri t'u̱gi. Hyandgagipya ngu n'a ri 'be̱gotho. 20Ne bi gu̱ ar 'ñu bi menga hár ngu ár dada. 21Ar t'u̱ bi 'ñenö: Ma dada'i, xta ts'okwa Jö, ne nu'ge n'ehe. Hindi 'ñepkagi gi 'ñengagi ri t'u̱gi. 22Ha nu ár dada bi 'ñembabi yá 'be̱go: Ba hömfu̱ ar hoga he, ne hyethu̱. Tuthwu̱ n'ar mfo'ye̱, ne tit'wabihu̱ ya thiza. 23Ne ba tsihu̱ ar nokaboi, ga hohu̱ ne ga ñuñhu̱. Ma ga o̱thu̱ n'ar da̱ngo njohya. 24Ngetho numa t'u̱ ndi humamu̱i xki du, ha tetho. Xki m'e̱di ne da pengi da tini. Ne bi ndu̱i ar da̱ngo njohya. 25M'e̱fa bi zo̱ ar 'be̱t'ot'u̱ mi 'yo har hwöhi. Ha nu mi zo̱nga get'u̱ ar ngu, bi 'yo̱de mi ja ya me̱'mda ne ya nhei. 26Bi mat'a n'ar 'be̱go, ne bi 'ya̱ni te mi ja har ngu. 27Nu ar 'be̱go bi 'ñembabi: Ri jödö ba pengi, jange ri dada xi mö nda tho ar nokaboi da njohya, ngetho xi zo̱mañho. 28Nu'mú̱ nunar 'be̱t'ojödö xa bi mbo̱ ár kwe̱, himi ne nda yu̱t'i. Ne ba po̱nga ár dada nda xipabi nda yu̱t'i. 29Ha nunu̱ bi 'ñemba ár dada: Gi pöse̱ hangu ya je̱ye̱ di 'bu̱hwi, ne di pe̱p'a'i. Xta o̱t'a gatho ngu xka xikagi, ne hinxka 'raka n'ar tsi t'öxi ga njohya'be ma mpödi. 30Ha nupya hö, xi zo̱ ri t'u̱ togo xpa e̱mba ri bojö ya ts'o'be̱hñö. Nö'ö hö, gi hopa ar nokaboi. 31Nunár dada bi 'ñembabi: Ma tsi t'u̱'i, nu'ge hyaxtho di 'bu̱hwi, ne gatho nö'ö di pe̱ts'i ri me̱ti n'ehe. 32Ho̱nse̱ nupya mahyoni ga njohyahu̱, ne ga o̱thu̱ ar da̱ngo njohya. Ngetho ri jödö ndi humamu̱i xki du, ne xpa pengi tetho. Xki m'e̱di, ne da pengi da tiñhu̱.

will be added

X\