AR LUKA 14

1N'ar pa ntsa̱ya̱ ar Hesu bi ma ba ñunga hár ngu n'ar ndö mar de̱nga'be̱pate, ne nuyá ñ'ohu̱ mi öthó tema mi o̱t'ö. 2Ne ka mi 'bu̱hnu̱ n'ar ñ'o̱ho̱ mi ñhandwi xa mi neni. 3Nep'u̱ ar Hesu bi 'ya̱mbabi ya de̱nga'be̱pate ne ya böt'ofo, bi 'ñembabi'u̱: 4Ha nu'u̱ bi ñhetho, hinte bi dödi. Nu'mú̱ ar Hesu bi hñu'spa ár 'ye̱ nö'ö ar ñ'o̱ho̱ mi neni, bi o̱the ne bi me̱hni bi ma. 5Nep'u̱ bi 'ñembabi ya de̱nga'be̱pate ne ya böt'ofo: 6Ha nu'u̱ himbi za̱ te bi dödi. 7Ar Hesu mi hyanda mi tso̱ nu'u̱ xki ts'ohna har ñhuni, ne mi hwañ'u̱ ya 'be̱t'o nthuts'i nda hñu har mexa. Bi xipabi'u̱ n'ar 'bede, ne bi 'ñembabi: 8—Nú'mu̱ xta ts'oñ'a'i ha n'ar ngo, yo ma gi hñuxa ha ya 'be̱t'o nthuts'i. Xi'mu̱ da zo̱ man'a nö'ö xi ts'ohni ne töte ár nsu. 9Nep'u̱ nö'ö togo xi zoñ'a'i, da 'ñeñ'a'i: Tsokwap'u̱ ar nthuts'i nuna man'a. Ge'mu̱ n'ar m'e̱tsa̱ nu xki 'ba̱i gi hñu har ngöts'i. 10Jange nú'mu̱ xta ts'oñ'a'i ha n'ar ñhuni, hñuxa har ngöts'i. Ne nu xta hyant'a togo xi zoñ'a'i, da 'ñeñ'a'i: Hanja ga hñuxkwa, ño̱. Thogi di ma ba hñuxa ha ya 'be̱t'o nthuts'i. Ne njap'u̱ da hyanda nu'u̱ ma'ra di huhnu̱ har mexa, ne da t'es'a'i ri nsu. 11Nuga di xi'ahu̱, nö'ö togo da ñ'exase̱, ma da 'be̱ ár tsa̱. Ha nö'ö togo hingar ñ'ets'i, da t'e'spabi ár nsu. 12Ne bi 'ñembabi nö'ö togo xki zohni: 13Nú'mu̱ xki 'yo̱t'a n'ar ngo, zohna ya tsi hyoya, nu'u̱ do'ye̱, nu'u̱ dowa, nu'u̱ ya tsi goda̱. 14Nuya tsi jö'i'u̱, hinda ma da kos'a nö'ö gi o̱twabi'u̱. Ne m'e̱fa har ñoho m'u̱i, nu xki pengi gi ntewi gatho nu ma'ra xi 'yo̱t'a xiñho, ma gi njohya gi hñönga ri nthöhö. 15Nu mi 'yo̱ njap'u̱ nu'u̱ ya jö'i mi huhnu̱ har mexa, n'a'u̱ bi 'ñemba ar Hesu: 16Nu'mú̱ ar Hesu bi 'ñembabi: 17Nú'mu̱ mi ñhoki nda ñuni, bi me̱hna yá 'be̱go nda xipa nuya jö'i xki zohni: Ba ehu̱, ngetho xi 'bo̱k'ahu̱ ar mexa. 18Ha gatho nu'u̱ ya jö'i xki zohni, bi 'ya̱ ar mpumbate, ngetho hinge nda ma. Nö'ö m'e̱t'o bi 'ñenö: Gi pumgagi ngetho hingi tsa̱ ga ma. Ka di jwadi di ta̱nga n'ar ha̱i, ne mahyoni ma ga k'öts'i. 19Ha nö'ö man'a bi 'ñenö: Xta ta̱nga ku̱t'a nt'e̱i ya boi. Jange di a̱di gi pumgi, hinda tsa̱ ga ma, ngetho mahyoni ma ga nu ha mpe̱fi xiñho. 20Ha nö'ö man'a bi 'ñenö: Ka di jwadi di nthöti, hinda tsa̱ ga ma. 21Mi menga ar 'be̱go, bi xipabi ár hmu hanja bi dö gatho nu'u̱ xki zohni. Nu'mú̱ ar hmu xa bi mbo̱ ár kwe̱, ne bi 'ñemba ár 'be̱go: Di ma har ta̱i ne ha ya 'ñu har hnini, ne ba tsinkawa gatho nu'u̱ gi timp'u̱, ya tsi hyoya, ne nu'u̱ do'ye̱, nu'u̱ dowa, ne ya goda̱, ba tsihi ga ñum'e. 22M'e̱fa nu ar 'be̱go bi 'ñemba ár hmu: Xta o̱t'a ngu xka xikagi, ne pongda habu̱ da hñuxa ma'ra. 23Nep'u̱ ar hmu bi 'ñembabi ár 'be̱go: Nupya di ma ha ya dö'ñu, ne hár nthet'i ar hnini. Ne gatho nu'u̱ gi nthe̱wi gi japi da ehe, ne da ñuxa ma ngu habu̱ pongi. 24Ngetho nuya da zohna m'e̱t'o, di xi'ahu̱ hinto ma da zipka ma ñhuni. 25Nze̱ye̱ ya jö'i mi ñ'owi ar Hesu, ne nö'ö bi ñhandwi ne bi 'ñembabi'u̱: 26—Nö'ö togo ne da de̱ngagi, mahyoni di töte ar mhöte di pe̱'skagi, ne m'e̱fa da mö ár dada, ár nönö, ár 'be̱hñö, yá bötsi, yá ku, ne ár tese̱. Ha nu'mu̱ hindi njap'u̱, hinda tsa̱ ga embabi ma ma̱xte. 27Ha nö'ö togo hinda ñ'e̱nt'a ár te da de̱ngagi, hinda tsa̱ ga embabi ma ma̱xte. 28Xi'mu̱ n'ar jö'i beni da hyoka n'ar he'sjödo, hage hinda hñudi m'e̱t'o da nu ha jwa ar bojö, wa hinda za̱ da jwati. 29Ha nu'mu̱ hinda nu m'e̱t'o, ne ho̱nse̱ da du̱'mba ár wa ar jödo, ne hinda za̱ da jwati, gatho nu'u̱ ya jö'i bi hyandi, ma da deni. 30Ne da 'ñeñ'u̱: Nunar ñ'o̱ho̱nu̱, ho̱nse̱ bi du̱'ma ar 'be̱fi, ne himbi za̱ bi jwati. 31Xi'mu̱ n'ar ndö beni da do̱xa man'ár mindöwi togo pe̱'sa yonthebenthebe ya ndogu, hage hinda hñudi da nu m'e̱t'o, ha da za̱ da döhö hönse̱ di pe̱'sa nu'u̱ n'anthebenthebe ya ndogu. 32Ha nu'mu̱ handi hinda ntöte, da me̱mpa 'ra yá m'e̱hni ár mindöwi bi e yap'u̱tho, da xipabi teme a̱di, ne da mengtho hinda ntunkwi. 33Jange nuga di xi'ahu̱, nu'u̱ togo hinda hye̱p'u̱ gatho nö'ö te pe̱ts'i, hinda tsa̱ ga embabi ma ma̱xte. 34Nu ar u xiñho, ha nu'mu̱ da 'be̱ ár ñ'uxi, hanja da menga ár nku̱hi. 35Hingi ho da t'u̱t'a har hwöhi, wa da jwata ngu ar 'yai. Hinte ár ñho, jange da t'e̱mp'u̱. Nö'ö togo tu ár gu, dá 'yo̱xa nö'ö te di mö.

will be added

X\