AR LUKA 13

1Nú'mu̱ mi 'bu̱hnu̱ 'ra ya jö'i bi metwabi ar Hesu hanja ar Pilato bi me̱hna togo nda hyo 'ra ya me Ngalilea. Ne bi nthöspabi ár jise̱'u̱ ár ji ya me̱ti m'o̱ñho̱ mi uñ'u̱ har dönganijö Herusalen. 2Ne ar Hesu bi 'ñembabi'u̱: 3Di xi'ahu̱ hin'ö. Ha nu'mu̱ hingi 'yo̱t'wabihu̱ ár ntso̱'mi, ma gi m'e̱hu̱ ngu bi m'e̱'u̱. 4Xi nu'u̱ 're̱t'amahñöto ya jö'i bi ze̱'ma ar he'sjödo Siloe nú'mu̱ mi yo̱t'e, ha gi hu ri mu̱ihu̱ mi töpa yá ts'oki gatho nu ma'ra ya me Herusalen. 5Di xi'ahu̱ hin'ö. Ha nu'mu̱ hingi 'yo̱t'wabihu̱ ár ntso̱'mi, ma gi m'e̱hu̱ ngu bi m'e̱'u̱. 6Ne ar Hesu bi xipa n'ar 'bede ya jö'i, ne bi 'ñembabi: 7Nep'u̱ bi 'ñemba ár 'be̱go mi su ar hwöhi: Di ne gi tse̱ka nunar 'ba̱i'iuxi, ngetho hñu nje̱ye̱ xta ehe di handi ha da ndu, ne hinte xta tini. Jange te ga jafu̱, ho̱nse̱ honga nze̱ ar ha̱i ne hinte uni. 8Nu'mú̱ bi 'ñenga ar 'be̱go: Ma tsi hmu'i, yo gi tse̱jmö. Ma ga he̱hu̱ man'a nje̱ye̱. Ma ga fo̱mba ar ha̱i ne ga u̱t'wa ar 'yai. 9Xömhö njap'u̱ da ndu. Ha nu'mu̱ hinda uni, nu'mú̱ hö, da za̱ gi tse̱ki. 10N'ar pa ntsa̱ya̱ ar Hesu mi 'bu̱ ha n'ár nijö ya xodyo, mi uta ya jö'i. 11Ne mi 'bu̱hnu̱ n'ar tsi 'be̱hñö xki nk'oxtha. Xki tho 're̱t'amahñöto nje̱ye̱ n'ar ts'ondöhi xki japi nda ñheni, himi he̱gi nda jönga ár xu̱tha. 12Nu mi hyanda ar Hesu, bi zofo ne bi 'ñembabi: 13Nu'mú̱ bi hñu'spa yá 'ye̱ ar tsi 'be̱hñö. Ne dama bi za̱ bi jönga xiñho ár ndo'yo, ne bi mu̱di bi umba njamödi Jö. 14Ne nö'ö mar ndöngi har nijö, bi mbo̱ ár kwe̱, ngetho ar Hesu bi o̱the ar tsi 'be̱hñö har pa ntsa̱ya̱. Ne bi 'ñemba ya jö'i: 15Ar tsi Hmu bi dödi ne bi 'ñenö: 16Xi nunar tsi 'be̱hñönu̱ ár ma̱nga'be̱to ar Abra, xi 'we̱'sa ar ts'ondöhi 're̱t'amahñöto nje̱ye̱, hage hingi ho da sot'i mödi ar pa ntsa̱ya̱. 17Ne nu mi mönga njap'u̱ ar Hesu, gatho nuyá ñ'u̱niwi mi 'bu̱hnu̱, bi 'be̱ yá tsa̱. Ha nu ma'ra ya jö'i xa mi johya mi hyanda ya döta nt'udi mi o̱t'a ar Hesu. 18Bi 'ñenga ar Hesu n'ehe: 19Njangu n'ar tsi nda̱murtasa bi mot'a n'ar ñ'o̱ho̱ hár hwöza. Ne xa bi te n'ar 'ba̱iza, ne ya ts'ints'u̱ ka köxhnu̱ yá m'afi. 20Bi 'ñenga ar Hesu n'ehe: 21Ñhe̱hwi ar njoxthuhme bi pant'a n'ar 'be̱hñö ha gu̱to hwada ar ju̱ni, ne bi do̱'mi bi joxa xo̱ge. 22Ar Hesu mi ne ar 'ñu ndi ma Herusalen, mi tho ha ya döta hnini ne ya t'u̱lo hnini, mi uta ya jö'i. 23Ne n'ar jö'i bi 'ya̱ni ne bi 'ñembi: 24—Umba ri mu̱ihu̱ gi ku̱thu̱ har goxthi xi nts'ixt'i. Nuga di xi'ahu̱, nze̱ye̱ di nemhö da yu̱tnu̱, ne hinda tsa̱. 25Jangu xta got'a ar goxthi nö'ö togo ár me̱ti ar ngu, njap'u̱ nu'ahu̱ m'e̱fa xa ma gi mahmöhu̱ ne gi 'ñeñhu̱: Ma tsi Hmu'ihe, xogagihe ar goxthi. Ha nö'ö ma da dödi ne da 'ñeñ'ahu̱: Hindi pödi habu̱ xka 'ñehu̱. 26Nep'u̱ nu'ahu̱ ma gi 'ñembabihu̱: Hanja hingi pöje. Ndi ñuñhu̱ ne ndi tsithehu̱, ne ha ma hninihe go ngi utkagihe ri 'ñu. 27Ha nö'ö ma da 'ñeñ'ahu̱: Di xi'ahu̱ hindi pödi habu̱ xka 'ñehu̱. 'Wehu̱, 'yo̱t'ats'oki'ihu̱. 28Ne xa gi nzoñhu̱nu̱, ne xa ma da du ri mu̱ihu̱, nu xki hyanthu̱ ndu ri mu̱di palehu̱ ar Abra, ne ar Isa, ne ar Hakob, ne gatho yá m'e̱hni Jö di 'bu̱hnu̱ hár ts'u̱t'wi Jö, ne nu'ahu̱ hinda the̱k'ahu̱ gi ku̱thu̱. Ma gi kohu̱ nthi. 29Ne ma da e ya jö'i xo̱ge ar ximha̱i, di du̱'ma mahyats'i, di göxa mampuni, ne mahwifi di göxa mak'angi. Ne ma da yu̱t'u̱ hár ts'u̱t'wi Jö, ma da hñuhnu̱ har mexa da ñuni. 30Ne nuya pa'u̱, nu'u̱ 'be̱t'opya, ma da m'e̱fa, ha nu'u̱ 'be̱fa, ma da m'e̱t'o'u̱. 31Nunar pa'ö, bi zo̱ 'ra ya de̱nga'be̱pate ha mi 'bu̱ ar Hesu, ne bi 'ñembabi: 32Ha nu ar Hesu bi dödi ne bi 'ñembabi'u̱: 33Nupya ne xudi ne ndamöni, ga ne ma 'ñu gar ma Herusalen, ngetho habu̱ xi thopa yá m'e̱hni Jö, mahyoni da thogaginu̱ n'ehe. 34Nu'ahu̱ gar menguhu̱ Herusalen, gi hofu̱ yá m'e̱hni Jö, ne gi k'ampabihu̱ togo bi pe̱ñ'ahu̱. Hangu xta nehmö nga munts'ahu̱, ngu n'ar tsi o̱ni munts'a yá t'u̱'ni da hwixa ha yá hwa, ne hinga nehu̱. 35Pöhu̱, Jö ma da hye̱k'ase̱ ri nijöhu̱. Ne di xi'ahu̱, hinge ma gi hyandgagihu̱ nuya payu̱. Gi to̱'mhu̱ da zo̱ ar pa gi 'ñeñhu̱: Nsunda nö'ö togo xpa pe̱hna Jö ma tsi Hmuhu̱.

will be added

X\