AR LUKA 10

1Mi tho gathoyu̱, ar tsi Hmu bi hwahna ma hñun'a̱te ma 're̱t'a ya ñ'o̱ho̱ mi te̱ni. Bi me̱hni 'ra ma yoho, nda m'e̱t'o'u̱ ha gatho ya hnini habu̱ m'e̱fa nda those̱'ö. 2Ne bi 'ñembabi'u̱: 3Di möhu̱ ne zo̱t'a ri da̱hu̱, di pe̱ñ'ahu̱ ngu ya tsi de̱ti madeda ya miñ'o. 4Yo te gi höxu̱ ar nt'u̱tbojö, yo ma gi hyoju̱ ri 'be̱nihu̱, yo gi höxu̱ n'a mponi ri thizahu̱. Ne yo ma gi 'ba̱hu̱ gi ze̱ngwahu̱ ya jö'i har 'ñu. 5Nu xki ku̱thu̱ ha n'ar ngu, gi ze̱ngwahu̱ njawa: Jö da hwëk'ahu̱ n'ar hogam'u̱i. 6Ha nu'mu̱ ya mengunu̱ di 'bu̱ n'ar hogam'u̱i, nu'mú̱ Jö da hwëkwabi ngu xka xifu̱. Ha nu'mu̱ hin'ö, da mengtho da zu̱'ahu̱ ar hwëki. 7Nu habu̱ da t'a'ahu̱ nse̱ki, ka gi kohu̱nu̱, ne gi tsihu̱ nö'ö da t'a'ahu̱. Ngetho n'ar 'be̱go di 'ñepi da t'umbabi ár nthöhö. Ne ka gi 'bu̱thu̱nu̱, yo gi 'yo gi nehu̱ ya ngu. 8Nu'mu̱ gi tso̱ñhu̱ ha n'ar hnini ne da t'a'ahu̱ ar se̱ki, tsihu̱ gatho nö'ö te da 'bo̱s'ahu̱. 9O̱thehu̱ ya da̱thi nu'u̱ di 'bu̱hnu̱, ne xifu̱ nuya mengunu̱, ba ep'u̱tho ár ts'u̱t'wi Jö. 10Ha nu'mu̱ gi tso̱ñhu̱ ha n'ar hnini ne hinda t'a'ahu̱ ar se̱ki, 'ba̱hu̱ habu̱ da 'yo̱'ahu̱ ya jö'i, ne gi 'ñembabihu̱: 11Ma ga hwöthe ma wahe da hyo̱ ár ha̱i nuna hnininu̱ xi m'a̱t'i. Njap'u̱ gi pöhu̱ döta ri mfe̱ihu̱ ba ep'u̱, ngetho hinga ñ'emu̱ihu̱ nö'ö xta xi'ahe. Pöhu̱ xiñho, ba ep'u̱tho ár ts'u̱t'wi Jö. 12Di xi'ahu̱, nunar pa da nthöxmajöni, xa ma da me̱'sa n'ar mfe̱i nunar hnini'ö, ma da döta ar hnini Sodoma nö'ö bi hwata Jö. 13Hwëkate nu'ahu̱ gar menguhu̱ Korasi, ne nu'ahu̱ gar me Betsaidahu̱. Ngetho nu'mu̱ ya me Tiro ne ya me Sidon xi hyanthmö nuya nt'udi xi t'o̱t'a ha ri ha̱ihu̱, nu'u̱ xi 'yo̱t'wahmö yá ntso̱'mi. Ne xi hyehmö ya he dumu̱i, ne xi nkoxhmö ya 'bospi ts'oni. 14Ha nunar pa'ö xta thösp'ahu̱ majöni, ma da döta ri mfe̱ihu̱ nö'ö ma da hñönga ya me Tiro ne ya me Sidon. 15Ha nu'ahu̱ gar menguhu̱ Nkapernaum, gi hu ri mu̱ihu̱ ma da nju̱x'ahu̱ mañö mhets'i. Hin'ö. Ma da t'e'ahu̱ har 'be̱xui. 16Ne bi 'ñembabi yá ma̱xte: 17Nú'mu̱ mba penga nu'u̱ hñun'a̱te ma 're̱t'a ya m'e̱hni, xa mi johya bi zo̱ho̱, ne bi 'ñemba ar Hesu: 18Ha nu ar Hesu bi 'ñembabi'u̱: 19Xta 'ra'ahu̱ ar ts'e̱di gi nethu̱ ya k'eñö ne ya penzu̱, ne gi töhu̱ gatho ár ts'e̱di ar ts'ondöhi, ne nö'ö hinte da za̱ te da ja'ahu̱. 20Ha hints'u̱ gi njohyahu̱ ngetho ya ts'ondöhi o̱t'a nö'ö gi xifu̱. M'e̱t'o njohyahu̱ ngetho ri thuhuhu̱ xi nt'ot'a mhets'i. 21Nu'mú̱ ar Hesu xa bi njohya hár ts'e̱di ár Hñö Jö, ne bi 'ñenö: 22Mi wadi bi mönga njap'u̱ ar Hesu, bi 'ñemba nu'u̱ mi 'bu̱hnu̱: 23Ne bi ñhanda habu̱ mi 'bu̱ yá ma̱xte, ne bi 'ñembase̱'u̱: 24Ngetho nuga di xi'ahu̱, nze̱ye̱ yá m'e̱hni Jö ne ya ndö mi 'bu̱ mam'e̱t'o, mi nehmö xi hyanda nö'ö gi hanthu̱pya, ne himbi za̱ bi hyant'u̱. Ne mi nehmö xi 'yo̱ nö'ö gi o̱hu̱pya, ne himbi za̱ bi 'yo̱'u̱. 25Nep'u̱ n'ar böt'ofo ma ba k'ö'sa ar Hesu nda 'yo̱t'wa n'ar nt'a̱ni, ne nda tsa̱ti ha nda dödi xiñho, ne bi 'ñemba njawa: 26Nu'mú̱ ar Hesu bi dödi ne bi 'ñembabi: 27Nu ar böt'ofo bi dödi ne bi 'ñenö: 28Nep'u̱ ar Hesu bi 'ñembabi: 29Ha nunar böt'ofo himi ne to nda k'a'spa ár nt'a̱ni. Jange bi mengi bi 'ya̱ni: 30Nu'mú̱ ar Hesu bi dödi ne bi 'ñembabi: 31M'e̱fa bi thop'u̱tho har 'ñu'ö n'ar möjö, ne nu mi hyandi mi 'be̱mp'u̱ har 'ñu, bi ga̱xa hár ñöni, ne bi thogi bi ma. 32Nep'u̱ bi thop'u̱tho n'ar ma̱xte har nijö. Nunu̱ n'e, bi hyandatho ar ñ'o̱ho̱ mi 'be̱mp'u̱, ne bi ga̱xa hár ñöni ar 'ñu, bi thogi bi ma. 33Ha n'ar me Nsamaria bi thop'u̱tho har 'ñu'ö. Ne mi zo̱nga get'u̱ habu̱ mi 'be̱ñ'ö, mi hyandi, xa bi hwëki. 34Bi ma ba k'öts'i, ne bi go'spa ar nziki ha yá nts'e̱ni, bi xi'spa ar ixkat'afi, ne bi dut'wabi. M'e̱fa bi 'ye̱nts'a hár n'o̱ge, bi zixa ha n'ar ngu t'ungar hats'i, ne ka bi sunu̱. 35Ár hyax'öp'u̱, nu mi 'ba̱ ar 'ñu nda ma, bi hñö ar bojö, ne bi gut'wabi yopa ar 'be̱fi nö'ö ar unga hats'i. Ne bi 'ñembabi: Di tsok'ats'u̱wa nunar ñ'o̱ho̱nu̱ gi su, ne nu'mu̱ da k'at'a ar bojö, nu xka pengi ga jut'a'i. 36Nu mi wadi bi mönga njap'u̱ ar Hesu, bi 'ya̱mba ar böt'ofo, ne bi 'ñembabi: 37Nu ar böt'ofo bi dödi ne bi 'ñenö: 38Ar Hesu bi mengi bi ne ar 'ñu, ne bi zo̱nga ha n'ar hnini. Ka mi 'bu̱hnu̱ n'ar 'be̱hñö már thuhu ar Marta, togo bi umba ar se̱ki hár ngu. 39Mi 'ñe n'ár juhwe̱ már thuhu ar Maria, gehnu̱ bi hñu hár wa ar Hesu mi o̱xa nö'ö mi möñ'ö. 40Ha nu ar Marta xa mi nxint'i mi o̱t'a ar 'be̱fi har ngu. N'a mbi wat'atho habu̱ mi 'bu̱ ar Hesu, ne bi 'ñembabi: 41Nunar Hesu bi 'ñembabi: 42Ho̱nse̱ n'ar 'be̱fi mahyoni gi 'yo̱t'e, ngu nunar hoga 'be̱fi xi hwahna ar Maria. Hinjo'o togo da hñökwabi.

will be added

X\