AR XUWA 20

1Ár m'e̱t'o mpa ar hñöto, ar Maria me Magdala bi ma ra n'itho mi nxuitho har t'a̱gi, ne bi hyandi xki thöka ar do mi kothmö'ö. 2Nu'mú̱, dama bi nixt'i ma ba xipa ar Simu Pedro ne nö'ö man'ar ma̱xte xa mi mö ar Hesu, bi 'ñembabi'u̱: 3Dama bi bo̱nga ar Pedro ne nö'ö man'ar ma̱xte, bi ma'u̱ har t'a̱gi. 4Xa bi hye̱ ar nhixt'i gatho yoho, ha nö'ö man'ar ma̱xte bi ntöte ár nihi, jange bi zo̱nga m'e̱t'o. 5Bi ka̱ka ár ñö ne bi hyanda ya xu̱ni dutu mi 'bu̱hnu̱, ha himbi yu̱t'i. 6Ne mi zo̱ ar Simu Pedro n'ehe mi 'be̱fa, dama bi yu̱t'i ne bi hyanda ya xu̱ni dutu mi 'bonu̱. 7Ne bi hyanda nunar nthu'mxi xki 'ba̱'spahmö ár ñö ar Hesu, himi nthöskwi nu ma'ra ya xu̱ni dutu, mi 'bu̱se̱ xki ntot'i xiñho. 8Bi yu̱t'a nö'ö man'a xki zo̱ m'e̱t'o, ne bi hyanda gatho nö'ö te mi ja mbo, ne bi ñ'emu̱i. 9Nuya pa'u̱ hinxki zoda yá mfeni nö'ö mönga har T'ofo, mi enö mi mahyoni ar Kristo nda mengi nda nte man'agi. 10Ne bi menk'u̱ habu̱ mi 'bu̱ yá ñ'owi. 11Nunar Maria me Magdala mi 'ba̱ nthi hár goxthi ar t'a̱gi mi zoni, bi ka̱ka ár ñö bi hyanda mbo. 12Ne bi hyanda yoho ya e̱nxe̱ mi he ya t'axdutu, mi huhnu̱ habu̱ xki 'bo̱kwa ár ndo'yo ar Hesu, n'a habu̱ xki gohmö ár ñö, ne man'a habu̱ xki gohmö yá wa. 13Ne bi 'ñenga nuya yohoyu̱: 14Nu mi wadi bi mönga njap'u̱, bi ñegi ne bi hyanda ar Hesu mi 'ba̱hnu̱, ne himbi bödi ha go mi ge'ö. 15Ar Hesu bi 'ñembabi: 16Ar Hesu bi 'ñembabi: 17Ar Hesu bi 'ñembabi: 18Ar Maria me Magdala bi ma ba xipa yá ma̱xte xki hyanda ar Hesu, ne bi metwa nö'ö xki nsip'ö. 19Nu mi nxui nor 'be̱t'o pa'ö, nuyá ma̱xte xki got'a gatho ya goxthi habu̱ xki mhus'u̱ ngetho mi tsu ya xodyo, ba e ar Hesu bi m'a̱ madetho, ne bi 'ñembabi'u̱: 20Nu mi xipa njap'u̱, bi utwa yá 'ye̱ ne ár 'bo̱ts'e, ne nuyá ma̱xte xa bi njohya bi hyanda ar tsi Hmu. 21Ar Hesu bi 'ñemba man'agi 'mu̱: 22Nu mi wadi bi xipa njap'u̱, bi hwifi ne bi 'ñembabi'u̱: 23Nu'u̱ togo gi pumbabihu̱ yá ts'oki, da mpumbabi. Ha nu'u̱ hingi pumbabihu̱, ma da duxta yá ts'oki. 24Nunar Toma n'a yá ma̱xte ar Hesu, mi t'embabi ar Didimo ngetho xki m'u̱hwi mahye̱gi man'ár ku, himi 'bu̱hnu̱ nú'mu̱ mi zo̱ ar Hesu. 25Bi 'ñemba nuyá mi ma̱xtewi: 26Ár hñötop'u̱ man'agi mi 'bu̱ yá ma̱xte mbo ar ngu, ne ar Toma n'ehe. Bi yu̱t'a ar Hesu nú'mu̱ mi jot'a ya goxthi, bi m'a̱ madetho ne bi 'ñembabi'u̱: 27Ne bi 'ñemba ar Toma: 28Ar Toma bi dödi ne bi 'ñembabi 'mu̱: 29Ar Hesu bi 'ñembabi: 30Ar Hesu bi 'yo̱t'a ma nze̱ye̱ ya nt'udi hár nthandi yá ma̱xte, ne hingi huxkwa har t'ofonu̱. 31Nuyu̱ xi t'ot'i, ne da tsa̱ gi ñ'emu̱ihu̱ nunar Hesu gehnu̱ ar Kristo ár T'u̱ Jö, ne xki ñ'emu̱ihu̱ gi pe̱'su̱ ar te hiñham'u̱ da göts'i.

will be added

X\