YA 'BE̱FI 3

1N'ar pa ar Pedro ne ar Xuwa yá ma̱xtehmö ar Hesu, ndi ma har dönganijö ngu hñu nde, ge'mu̱ mi jar mhat'a Jö. 2Ne nu hár goxthi ar dönganijö ár thuhu Nza̱tho, ka mi huhnu̱ n'ar ñ'o̱ho̱ xki m'u̱i mi dowa. Hyaxtho mi t'ehnu̱ mi a̱pa ar tsi bojö gatho nu'u̱ mi thohnu̱ ndi yu̱t'a har nijö. 3Nunar tsi dowanu̱ n'a mbi hyandatho ar Pedro ne ar Xuwa, ma nda yu̱t'a har nijö, bi 'ya̱pa n'ar tsi bojö. 4Nu'mú̱ ar Pedro ne ar Xuwa bi m'a̱i, bi ñhanda habu̱ mi hu ar tsi me̱tí, ne ar Pedro bi 'ñembabi: 5Nu ar tsi dowa xa bi gohi mi k'öt'a nuya yohoyu̱, mi to̱'mi te nda hwëkwabi. 6Nu'mú̱ ar Pedro bi 'ñembabi: 7Ne bi mipa ár ñ'e̱i, bi 'ba̱'mi, ne bi me̱'sa ár ts'e̱di yá wa ne yá bosndo'yo. 8Dama bi 'ye̱nga n'ar nsa̱gi bi m'a̱i xiñho, ne bi ñ'o. Bi me̱wiyu̱ bi yu̱t'a mbo ar nijö, mi 'yo ne xa mi sa̱gi mi mat'a Jö. 9Ne gatho ya jö'i bi hyanda ar dowa mi tsa̱ nda ñ'o ne mi mat'a Jö. 10Dama bi böt'u̱ go mi gehnu̱ togo mi dowahmö, mi hu hár goxthi ar nijö ár thuhu Nza̱tho, mi a̱ ar tsi bojö. Xa bi 'yo̱tho ne xa bi zu'u̱ nö'ö xki thogi. 11Nö'ö ar ñ'o̱ho̱ mar dowahmö himi ne nda hye̱ ar Pedro ne ar Xuwa. Ne gatho ya jö'i xa mi 'yo̱da nö'ö mi handi, jange dama bi mhunts'a ha ya m'et'e ár thuhu ar Salomon, habu̱ mi 'bu̱'u̱. 12Ar Pedro mi hyanda xki mhunts'a ya jö'i, bi 'ñembabi'u̱: 13Jö togo mi ndönga ar Abra ne ar Isa ne ar Hakob, ne gatho nu'u̱ ma'ra ma palehu̱ xi du, get'ö ar Jö togo bi japi bi ñ'o nunar ñ'o̱ho̱nu̱, ne bi 'ñe'spa ár nsu ar Hesukristo ár T'u̱'ö. Gehnu̱ togo ga da̱thu̱ ya ndö, ne ga xifu̱ ar Pilato hinge nda hye̱gi, mödi mi nemhö nda hye̱'ö. 14Ha nu'ahu̱ hinga nehu̱, mödi gehnu̱ ár hoga T'u̱ Jö hinte ma ts'oki xki 'yo̱t'e. Ne ga 'ya̱hu̱ nda the̱ n'ar hyote. 15Ne njap'u̱ ga hyohu̱ togo hö ar te. Ha Jö bi japi bi nte man'agi. Go da hanthe, jange di da̱he majöni. 16Go di ñ'emu̱ibihe'ö, jange nunar ñ'o̱ho̱nu̱ gi hanthu̱ ne gi pöhu̱, xi dits'i, ne njap'u̱ xi ñ'u ár ts'e̱di'ö. Xi o̱the nunar ñ'o̱ho̱ gi hanthu̱pya. Xi njap'u̱ ngetho di ñ'emu̱ibihe. 17Tsi kuhu̱, di pöhe xiñho ga da̱hu̱ ar Hesu ngetho hinte ngi pöhu̱, ngu nu'u̱ ma ndöhu̱ himbi zo yá mfeni n'ehe teme bi 'yo̱t'u̱. 18Njap'u̱ Jö bi japi nda thogi ngu xki xipabi yá m'e̱hni maham'u̱, xki 'yot'u̱ mi mahyoni ar Kristo nda tho ya u̱gi, ne nda du. 19Jange 'yo̱thwu̱ ár ntso̱'mi ne penju̱ gi hyoñhu̱ Jö, ne da pump'ahu̱ ri ts'okihu̱. Njap'u̱ hö, da 'ra'ahu̱ n'ar hogam'u̱i, ter entho gi 'bu̱hu̱. 20Ne da mengi da me̱ñ'ahu̱ ar tsi Hmu Hesukristo xki thuxa mam'e̱t'o nda me̱hni. 21Ne xa majöni bi bo̱xnu̱ mhets'i, bi 'bu̱hnu̱ to̱'mda ar pa Jö da hoka ma'ra'yo gatho, ngu xki xipa maham'u̱ yá hoga m'e̱hni nda möñ'u̱. 22Ngu bi mönga ar Moise, bi xipa ma palehu̱ ne bi 'ñembabi'u̱: Jö ma tsi Hmuhu̱ ma da hñux'a n'a'ahu̱ ngu ár m'e̱hni'ö, njangu xi hñuxkagi n'ehe, ne ma gi 'yo̱thu̱ nö'ö da xi'ahu̱'ö. 23Ne gatho nu'u̱ hinda ne da 'yo̱ta nö'ö ar m'e̱hni'ö, ma da 'weka har hnini. 24Di ndu̱ ar Samuel injawa, gatho nuyá m'e̱hni Jö xi no̱nga nuya pa di 'bu̱hu̱pya. 25Ne gatho nu'u̱ ya ñhöt'i bi mönga nuya m'e̱hni'u̱, go xi'ahu̱. Ne nu'u̱ ya njöpi bi nkohwi Jö ma palehu̱, xi zok'ahu̱ n'ehe. Jange Jö bi 'ñembabi ar Abra: Ha n'a ri n'ogi ma da e m'e̱fa, ma ga jöpa xo̱ge ya jö'i 'bu̱ hár nxidi ar ximha̱i. 26Ne nu'ahu̱ go gar 'be̱t'ohu̱ ba pe̱ñ'ahu̱ ár T'u̱ Jö, bi jöp'ahu̱ gi hye̱hu̱p'u̱ ri ts'okihu̱.

will be added

X\