YA 'BE̱FI 23

1Nu'mú̱ ar Pablo bi k'öt'a yá ndö ya xodyo, ne bi 'ñembabi: 2Ge'mú̱ ar Anania togo mar döngamöjö, bi 'be̱pa nu'u̱ mi 'ba̱ get'u̱ habu̱ mi 'ba̱ ar Pablo nda me̱t'wa ár ne. 3Nu'mú̱ ar Pablo bi 'ñembabi: 4Nu ma'ra ya jö'i mi 'bu̱hnu̱ bi 'ñembabi: 5Nu'mú̱ ar Pablo bi dödi: 6Ar Pablo mi nu mi 'bu̱hnu̱ made ya de̱ngamöjö ne made ya de̱nga'be̱pate, bi ñö nts'e̱di ne bi 'ñenö: 7Nu mi mönga njap'u̱ ar Pablo, ya de̱nga'be̱pate ne ya de̱ngamöjö bi ndu̱i bi ntsa̱hñöki n'a ngu n'a, ne njap'u̱ bi ñhe ar mhunts'i. 8Ngetho nuya de̱ngamöjö eñ'u̱, nu'u̱ togo xi du, hinda mengi da nte, ne hingi ñ'emu̱i'u̱ 'bu̱ ya e̱nxe̱, hingi 'bu̱ yá pa ya jö'i 'nö. Ha nuya de̱nga'be̱pate hö, eñ'u̱ da mengi da nte n'a, 'bu̱ ya e̱nxe̱, ne 'bu̱ yá pa ya jö'i. 9Ne gatho xa mi ñöxhnatho. N'a mbi m'a̱ 'ra ya böt'ofo ma ya de̱nga'be̱pate, ne bi 'ñeñ'u̱: 10Xa bi ga̱hni ar tuhni. Jange ar ndöndogu, mi tsu nda nxe̱nga ar Pablo, bi zohna yá ndogu nda e nda zixnu̱ nda 'ñet'a habu̱ mi 'bu̱'u̱. 11Nu mi nxui ar tsi Hmu bi zo ar Pablo ne bi 'ñembabi: 12Ár hyax'ö 'ra ya xodyo bi mhunts'i nda hyonga hanja nda hyo ar Pablo. Bi 'ñet'u̱ made Jö hinte nda zi'u̱, m'e̱t'o nda 'yo̱t'a nö'ö xki beñ'u̱. Nu'mu̱ hin'ö, ndá zu̱twa ár mfe̱i Jö. 13Mi tho yon'a̱te nuya ñ'o̱ho̱ mi mönga njap'u̱. 14Nuya ñ'o̱ho̱yu̱ bi ma ba k'ö'sa ya ndömöjö ne ya dönziandö, bi 'ñeñ'u̱: 15Jange nu'ahu̱ ne gatho ya ndö, 'ya̱fu̱ ar ndöndogu da tsiñ'ahu̱ xudi ha ri mhunts'ihu̱. Gi 'ñemfu̱ gi ne gi pöhu̱ xiñho nö'ö te xi 'yo̱t'e. Ne nuje ma ga ta̱je har 'ñu ga hohe, hinga he̱he da zo̱kwa. 16Bi 'yo̱ n'ár t'u̱ ár nju ar Pablo nö'ö xki t'e̱kwabi. Ngut'a bi ma ba k'ö'sa ha yá ngu ya ndogu ne bi xipabi. 17Nu'mú̱ ar Pablo bi zohna n'ar döndogu, ne bi 'ñembabi: 18Nunar döndogunu̱ bi zixa habu̱ mi 'bu̱ ár ndö, ne bi 'ñenö: 19Nö'ö ar ndöndogu bi mipa ár 'ye̱ ar bötsi, ne bi zixa habu̱ bi 'ya̱mbase̱: 20Ar ts'u̱nt'u̱ bi 'ñembabi: 21Yo ma gi 'yo̱te, ngetho ngu yon'a̱te ya ñ'o̱ho̱ ma da 'ñöthó. Xi 'ñet'a made Jö hinte ma da zi'u̱, m'e̱t'o da hyo ar Pablo. Nu'mu̱ hin'ö, dá zu̱twa ár mfe̱i Jö. Ho̱nt'a to̱'matho tema gi mönge. 22Ne ar ndöndogu bi 'ñemba ar bötsi nda ma, ne hinto nda xipabi xki metwabi nö'ö ma nda thogi. 23Nö'ö ar ndöndogu bi zohna yoho ya döndogu, bi 'be̱pabi nda japi nda ñhoka yonthebe ya ndogu watho, ne ngu̱dmi ma n'a̱te ya to̱ge, ne ma yonthebe ya ndogu hö ya maza, nda ma'u̱ har hnini Nsesarea ngu ar gu̱to nxui. 24Ne bi 'ya̱ 'ra ya fani nda nto̱ ar Pablo, ne nda ts'i'spa ar ndö Feli. Bi 'be̱pabi nda su xiñho, hinte nda njapabi. 25Ne bi 'yot'a n'ar he̱'mi bi me̱mpa ar ndö Feli, mi enö njawa: 26Nuga dar Klaudio Lisia, di ze̱ngwa'i ma hoga ndö'i Feli. 27Nunar ñ'o̱ho̱nu̱ ár thuhu ar Pablo, bi gu̱ ya xodyo 'bu̱tho nda hyo. Ha nuga nda pödi mar me Nroma, da tsixa ma ndogu, ma da ñöni. 28Ha ndi ne nga pödi tema mi ho̱x'u̱, jange da tsi'spa ha yá mhunts'andö. 29Da pödi mi tho̱xa xki ts'okwa yá t'ofose̱'u̱, ha hinte xki 'yo̱t'e ndi 'ñepi nda tho, hinge ndi 'ñepi nda t'et'a har fa̱di. 30Ha nuga bi nsikagi xki mhunts'a ya xodyo mi öthó nda hyo. Jange ngut'a dá pe̱ñ'a'i, ne da xipabi nu'u̱ yá nga̱xte, go da ga̱x'a'i nö'ö teme ho̱ts'e. Di ne gi 'bu̱i xiñho. 31Nep'u̱ nuya ndogu, ngu xki m'e̱pabi, bi zixa ar Pablo mi nxui har hnini Antipatri. 32Ár hyax'ö nuya ndogu mi 'yotho bi menk'u̱ habu̱ mi 'bu̱'u̱. Ho̱nse̱ nuya to̱ge bi zixa ar Pablo. 33Nu mi zo̱ñ'u̱ Nsesarea, bi umba ar he̱'mi xki m'e̱mpa ar ndö Feli, ne bi t'ent'wa ha yá 'ye̱ ar Pablo. 34Nu mi wadi bi ne ar he̱'mi ar ndö Feli, bi 'ya̱ni habu̱ mar mengu. Ne nu mi bödi mar me Nsilisia, 35bi 'ñembabi:

will be added

X\