YA 'BE̱FI 15

1Nuya pa'u̱ 'ra ya ku xki 'ñe har ha̱i Nhudea, bi du̱'mi bi uta ya ku, nu'mu̱ hinge nda thu'spa ar nse̱gi ha yá ndo'yo, ngu ar nt'umbi bi unga ar Moise, hinge nda mpo̱'u̱. 2Jange ar Pablo ne ar Berhnabe xa bi ntsa̱hñökiwi'u̱. Bi nko'u̱ nda 'be̱hna ar Pablo ne ar Berhnabe ne ma'ra ya ku, ma nda k'önga ya mpo̱te ne yá ndö ar nijö Herusalen, ne nda mhunts'i nda no̱nga nö'ö mi thohnu̱. 3Nuya gamfi bi ñ'ehwi ne bi 'ñet'ar 'ñu ya ku xki m'e̱hni. Ha nuyu̱ bi thot'u̱ har ha̱i Fenisia ne Nsamaria, mi petwa ya ku habu̱ mi tho'u̱, nuyu̱ himya xodyo mi ñ'emu̱i ár mhö Jö n'ehe. Njap'u̱ nuya ku xa mi johya mi o̱xa nö'ö mi nsipabi. 4Nu mi zo̱ñ'u̱ Herusalen, bi döta ya mpo̱te, yá ndö ar nijö, ne ma'ra ya ku mi 'bu̱hnu̱. Ha nu ar Pablo ne nu'u̱ mi ñ'owi, bi metwabi'u̱ gatho nö'ö xki 'yo̱t'a Jö ha yá 'ye̱'u̱. 5'Ra ya de̱nga'be̱pate xki jamfi mi 'bu̱hnu̱ n'ehe, bi m'a̱i ne bi 'ñenö: 6Nep'u̱ nuya mpo̱te ne yá ndö ar nijö bi mhunts'i nda ñö'u̱ hanja nda jap'u̱ nö'ö mi thohnu̱. 7Nú'mu̱ ya xa xki ñö'u̱, ar Pedro bi m'a̱i ne bi 'ñembabi'u̱: 8Ha Jö togo pötwa yá mfeni ya jö'i, bi da̱majöni xki ñ'emu̱i'u̱ mi umba ár Hñö Jö, jangu xi 'rakagihu̱ n'ehe. 9Ne bi nu mahye̱gigihu̱, ngetho mi ñ'emu̱i'u̱, gese̱ Jö bi xu̱kwabi yá mu̱i. 10Nu'mú̱, yo'ö gi ne gi tso̱thwu̱ ár mu̱i Jö. Yo'ö gi jafu̱ ya ku da 'yo̱t'a nö'ö hinxi tsa̱ dá o̱thu̱, ne himbi tsa̱ bi 'yo̱t'a ma palehu̱. 11Nuju̱ di ñ'emu̱ihu̱ ar tsi Hmu Hesukristo bi hwëgathohu̱ ar mpo̱ho̱, ne njap'u̱ gatho nu'u̱ ma'ra n'ehe. 12Nu'mú̱ gatho nu'u̱ mi 'bu̱hnu̱, bi ñhe'u̱ bi 'yo̱xa nö'ö mi mönga ar Berhnabe ne ar Pablo. Bi metwabi'u̱ hanja mi hömpa ár ts'e̱di Jö mi o̱t'a ya döta nt'udi ha yá nthandi nu'u̱ himya xodyo 13Nu mi wadi bi ñö'u̱, ar Hakobo bi 'ñenö: 14Ar Simu Pedro xi metkagihu̱ hanja Jö bi ndu̱i bi jöpa nu'u̱ hingya xodyo, ne bi hwahna 'ra'u̱ da 'yo̱t'a ár hnini'ö. 15Njangu bi mönga yá m'e̱hni Jö habu̱ bi 'yot'a njanu̱: 16M'e̱fa ma ga pengi, ga ko'spabi ár ts'u̱t'wi ar Dabi, ga ju̱xa ngu n'ar ngu xki nhwati. Ga pengi ga hoka man'agi ngu ar ndu̱i, ga ju̱xa habu̱ xi yo̱t'e. 17Ne njap'u̱ gatho nu'u̱ ma'ra ya jö'i da hyongagi dar Hmu, da njap'u̱ gatho nu'u̱ hingya xodyo matka ma thuhu. 18Mönga njap'u̱ ar tsi Hmu nö'ö togo maham'u̱ mi ñ'udi nda thogi. 19Jange di enga, hinga k'asfu̱ nu'u̱ hingya xodyo da e da ñ'emu̱i Jö. 20Ho̱nse̱ ma ga pe̱mfu̱ n'ar he̱'mi, ga xifu̱ hinda zipa yá ñhuni ya tsita emp'ö, hinda m'e̱ngwi nö'ö hingo ár nthöti, hinda za n'ar me̱ti hinxi mpo̱mba ár ji, hinda zi ar ji. 21Ngetho maham'u̱ hagatho ya hnini, ja togo mömba ár t'ofo ar Moise nö'ö nhehe tat'a pa ntsa̱ya̱ ha yá nijö ya xodyo. 22Nu'mú̱ nuya mpo̱te, yá ndö ar nijö ne gatho ya gamfi, bi numañho. Jange ma nda nhwahna 'ra'u̱ nda 'be̱hna Antiokia, da me̱wi ar Pablo ne ar Berhnabe. Bi thahna yoho, n'a már thuhu ar Huda nö'ö mi t'embabi ar Barsaba, ne ar Sila. Nuyu̱ mi pe̱'sa yá nsu har nijö mi 'bu̱hnu̱. 23Ne bi 'yot'a n'ar he̱'mi bi hñö'spa ya ku, mi enga njawa: 24Xta pöhe 'ra ya ku xi bo̱ngwa hinxta pe̱ñhe. Xi map'u̱, ma xpa tup'a ri mu̱ihu̱, ne xi xi'ahu̱ 'ra ya mhö xi ts'omp'a ri mfenihu̱. Xi 'be̱p'ahu̱ gi tuthu̱ ar nse̱gi ha ri ndo'yohu̱, ne gi 'yo̱thu̱ gatho nö'ö bi mönga ar Moise har t'ofo. 25Jange gathogihe xta beñhe xiñho ga hwañhe 'ra ya ñ'o̱ho̱ di 'bu̱hewa, ga pe̱ñhe da k'ös'ahu̱, ne da mengwi ma tsi kuhu̱ Berhnabe ne ar Pablo. 26Nuya m'e̱hniyu̱ xi 'ye̱nt'a yá te da mömba ár thuhu ma tsi Hmuhu̱ Hesukristo. 27Di pe̱ñ'ahe ar ku Huda ne ar ku Sila, go ma da zo'ase̱'ihu̱ nuna xta ñöhe n'ehe. 28Ár Hñö Jö ne nuje xta beñhe xiñho hinga 'be̱p'ahe gi 'yo̱thu̱ nze̱ye̱ ya 'be̱pate. Ho̱nse̱ ga 'be̱p'ahe gi 'yo̱thu̱ nuyu̱ mahyoni: 29Nu'mú̱, yo ma gi tsifu̱ yá ñhuni ya tsita emp'ö, hingi ma gi tsihu̱ ya ji, yo ma gi tsahu̱ n'ar me̱ti hinxi mpo̱mba ár ji, hingi 'be̱ngwi nö'ö hinga ri nthötihu̱. Nu'mu̱ gi 'yo̱thu̱yu̱, gi pe̱hu̱ xiñho. Jö da ma̱x'ahu̱. 30Jange nu'u̱ xki m'e̱hni, bi ma Antiokia. Bi mhunts'a gatho ya gamfi ne bi umba ar he̱'mi. 31Nu mi wadi bi ne'u̱, xa bi njohya'u̱ ngetho xa mi hu'mbabi yá mu̱i. 32Ar Huda ne ar Sila ma yá m'e̱hni Jö n'ehe, jange xa mi pe̱s'u̱ te nda möñ'u̱, mi zo ya ku, ne mi hu'mba yá mu̱i nda hñuxa yá ñ'emu̱i. 33Ka bi gohwinu̱ ya ku nze̱ye̱ ya pa. M'e̱fa bi t'umba n'ar hoga nt'edi nda menga Herusalen habu̱ xki m'e̱hni. 34Ha nunar Sila bi beni mar ñho nda gohnu̱ Antiokia. 35Ar Pablo ne ar Berhnabe ka bi gohnu̱ n'ehe, mi mfa̱xkwi ma'ra ya ku, mi ut'u̱ ár mhö Jö, ne mi mömba ár hoga mhö ar tsi Hmu, mi xipa nze̱ye̱ ma'ra. 36Nú'mu̱ xki tho 'ra ya pa, ar Pablo bi 'ñemba ar Berhnabe: 37Ar Berhnabe mi ne nda zixa ar Xuwa nö'ö mi t'embabi ar Mörko n'ehe. 38Ha nunar Pablo himbi numañho nda zix'u̱, ngetho mam'e̱t'o mi 'ñowi, ne núnu̱ Panfilia bi 'wege, ne himbi ne nda me̱witho nda mömba ár mhö Jö. 39Njap'u̱ xa bi ntsa̱hñökiwi ar Pablo ne ar Berhnabe, jange bi ma n'amp'u̱ n'a ngu n'a. Ar Berhnabe bi zixa ar Mörko, bi gu̱ ar motsa bi 'raxa ñho̱nthe ndi ma Txipre. 40Nor Pablo bi hwahna ar Sila nda me̱wi. Ne nuya ku bi 'ye̱nt'wa ár 'ye̱ Jö ne nda hwëkwa ár mfa̱ts'i. 41Ne bi gu̱ yá 'ñu bi ma har ha̱i Nsiria, bi 'randa Nsilisia mi hu'mba yá mu̱i ya ku, njap'u̱ nda hñuxa yá ñ'emu̱i.

will be added

X\