YA 'BE̱FI 11

1Bi 'yo̱ ya mpo̱te ne ma'ra ya gamfi mi 'bu̱ Nhudea, nuya himya xodyo xki hñömba ár mhö Jö n'ehe. 2Ne mi menga ar ku Pedro Herusalen, ka ba tsu̱hnu̱ nuyá mixodyowi ma ya gamfi ne mi te̱nda yá nt'umbi'u̱. 3Ne bi 'ñembabi: 4Nu'mú̱ ar Pedro bi mu̱di bi 'yot'wa ar 'ñu gatho nö'ö xki thogi, ne bi 'ñembabi'u̱: 5—Nuga ndi 'bu̱hnu̱ ndi a̱pa Jö har hnini Nhope, ne da handa n'ar nt'udi ngu ar t'i. Ba jö'ma mhets'i n'ar döta dutu mi thu'sa gatho goho yá ñöni, ne bi jö'ma habu̱ ndi 'bu̱i. 6Ne nu nda k'öt'i, da handi mi ku̱ gatho ya zu'we tu goho yá wa, ya zate, ya zu'we nju̱t'a har ha̱i, ne nu'u̱ nsa̱nga har ndöhi. 7N'a nda o̱ta n'ar mhö bi 'ñengagi: Pedro, nangi gi hyo gi tsa. 8Ne da embabi: Hinda nejö, tsi Hmu, ngetho hiñham'u̱ xta tsiga nö'ö hindi 'ñepki ga tsi hingi t'axi. 9Nu'mú̱, nö'ö ar mhö mi e mhets'i bi mengi bi zokagi, ne bi 'ñengagi: Yo gi xipabi hindi 'ñep'a'i gi tsi nö'ö xi xu̱ka Jö, ne xi t'axki. 10Bi nheki ar hñu'gi, ne bi nju̱xa mhets'i nö'ö ar dutu'ö. 11N'a mbi zo̱nda hñu ya ñ'o̱ho̱ har ngu habu̱ ndi 'bu̱ka, xki 'ñe Nsesarea xki 'be̱hni nda zixkagi. 12Ne ár Hñö Jö bi xikagi hinge nga yomi nga me̱'be'u̱. Ne da me̱'be nuyu̱ ma 'rato ya kuyu̱. Nda tso̱ñhe da ku̱the hár ngu nö'ö togo xki me̱hna yá m'e̱hni nda zixkagi. 13Ha nor ñ'o̱ho̱'ö bi xije hanja xki hyandnu̱ hár ngu n'ár e̱nxe̱ Jö mi 'ba̱hnu̱, ne bi 'ñembabi 'nö: Pe̱hna 'ra ya m'e̱hni har hnini Nhope, ma da tsi ar Simu nö'ö xi thu'spabi ar Pedro. 14Nunu̱ ma da xi'a'i ya mhö da ma̱x'a'i gi mpo̱ho̱, ne gatho ya mengu ri ngu. 15Ha nu nda du̱'mi da ñö, bi hñöñ'u̱ ár Hñö Jö ngu da höñhu̱ ar ndu̱i n'ehe. 16Da bem'u̱ nö'ö xki mönga ma tsi Hmuhu̱ nú'mu̱ bi 'ñenö: Ar Xuwa mi xixthe har dehe, ha nu'ahu̱ ma gi nxixthehu̱ gi nziñhu̱ ár Hñö Jö. 17Nu'mu̱ Jö bi ne bi hwëkwabi ár Hñö mahye̱gi nguju̱ di ñ'emu̱ihu̱ ma tsi Hmuhu̱ Hesukristo, ter m'e̱kagiga ga hökwa ár 'be̱fi Jö. 18Nu mi 'yo̱ njap'u̱ nuya ku mi 'bu̱hnu̱ Herusalen, bi ñhetho, ne bi nsunda Jö, bi 'ñeñ'u̱: 19Nu'u̱ ya ku xki nt'u̱tsa xki mfont'i nu'u̱ ya pa mi tho ar ku Teba, 'ra ba tso̱nga har ha̱i Fenisia, ma'ra Txipre, ha ma'ra Antiokia. Ne habu̱ gatho mi tho'u̱, hinto ma'ra mi xipa ár mhö Jö, ho̱nse̱ yá mixodyowi. 20Ha mi ñ'owi 'ra ya ku ma ya me Txipre, ne ma'ra ya me Sirene. Nu mi zo̱ñ'u̱ har hnini Antiokia, bi metwabi'u̱ ár hoga mhö ar tsi Hmu Hesu nu'u̱ ya jö'i himya xodyo n'ehe. 21Jö bi umba ar ts'e̱di'u̱, ne nze̱ye̱ ya jö'i bi ñ'emu̱i, ne bi de̱mba ár 'ñu ar tsi Hmu Hesu. 22Nu mi bö ya ku mi 'bu̱hnu̱ Herusalen nö'ö mi thohnu̱ Antiokia, bi me̱ñ'u̱ injanu̱ ar ku Berhnabe. 23Ne mi zo̱ñ'ö, bi hyandi teme xki hwëkwabi Jö'u̱, ne xa bi njohya. Ne bi xipa gatho nu'u̱ xki ñ'emu̱inu̱, hinge nda hye̱p'u̱ nunar jamfinu̱, ne nda umba yá mu̱i nda hyonga Jö. 24Ar Berhnabe xa mar hoga ku, ne xki nzinga ár Hñö Jö, xa mi tse̱ ár jamfi. Njap'u̱ nze̱ye̱ ya jö'i bi ñ'emu̱i ar tsi Hmu. 25Nep'u̱ ar Berhnabe bi ma Tarso, ba honga ar Saulo, ne mba tini bi zixa Antiokia. 26Ne ka bi m'u̱hnu̱ n'a nje̱ye̱ nuya yohoyu̱, mi mhunskwi ya gamfi, ne mi utwa ár mhö Jö nze̱ye̱ ya jö'i. Ka gehnu̱ Antiokia habu̱ bi ndu̱i bi nsipabi ya gamfi ma ya me̱pa Kristo. 27Nuya pa'u̱ ba po̱nga Herusalen 'ra yá m'e̱hni Jö, bi ma Antiokia. 28N'a'u̱ már thuhu ar Agabo, bi m'a̱ madeda habu̱ xki mhunts'a ya ku. Ne bi nzinga ár Hñö Jö, bi 'ñenö ma nda nja n'ar döta thuhu xo̱ge ár nxidi ar ximha̱i. Ne hö, bi tho ngu xki möñ'ö nuya pa mar dönga ndö Nroma ar Klaudio. 29Nep'u̱ nuya gamfi me Antiokia bi beñ'u̱ nda me̱mpa n'ar mfa̱ts'i nu'u̱ ma'ra ya gamfi mi 'bu̱hnu̱ Nhudea. N'a ngu n'a bi unga nö'ö mi tsu̱pa yá ts'e̱di. 30Ne nunar mfa̱ts'i bi uñ'u̱, bi me̱mpa nuyá ndö ar nijö Nhudea, ne go bi hñöxa ar Berhnabe, bi me̱wi ar Saulo.

will be added

X\