YA 'BE̱FI 1

1Nuga dar Luka, nö'ö ar 'be̱t'o t'ofo da ot'i ne da pe̱ñ'a 'mu̱, nu'ge nda Teofilo, ja mömp'u̱ gatho te bi ndu̱i bi 'yo̱t'e ne te mi uta ar tsi Hmu Hesu, 2ne di göxa nú'mu̱ bi mengi bi ma mhets'i. M'e̱t'o bi zohna yá mpo̱te xki hwahni, ne mi hömpa ár ts'e̱di ár Hñö Jö, bi xipabi tema nda 'yo̱t'u̱. 3Ar tsi Hmu mi wadi bi tho ne bi mengi bi nte man'agi, bi ñ'udi yon'a̱te mpa nda hyanda yá ma̱xte ne nda ñ'emu̱i'u̱, ne himi tsa̱ya̱ mi petwabi'u̱ ár ts'u̱t'wi Jö. 4Nú'mu̱ mi 'bu̱hwiyu̱, bi 'ñembabi: 5Majöni ar Xuwa mi xixthe'ihu̱ har dehe. 'Ba̱p'u̱tho ar pa ma gi nxixthehu̱ gi hñöñhu̱ ár Hñö Jö. 6Nú'mu̱ mi ñöwi yá ma̱xte xki mhunts'i, n'a mbi 'ya̱mbatho'u̱ ne bi 'ñembabi: 7Nu'mú̱ ar Hesu bi dötwabi'u̱ ne bi 'ñembabi: 8Ha nu xta e da zu̱'ahu̱ ár Hñö Jö, ma gi hñömfu̱ ár ts'e̱di, ne ma gi da̱hu̱ majöni togogi nuwa Herusalen, gathowa Nhudea, núnu̱ Nsamaria, ne gatho ár nxidi ar ximha̱i. 9Nu mi wadi bi mönga njap'u̱, bi nju̱xa mañö mhets'i nú'mu̱ mi handa yá mpo̱te, ha n'ar gui bi go'matho, ne himbi tsa̱ bi hyant'u̱. 10Nu'u̱ xa mi no̱'sa mañö mi handa ar Hesu bi ma mhets'i, n'a mbi da̱ñ'u̱ mi 'ba̱hwi yoho ya e̱nxe̱ mi he ya t'axdutu. 11Ne nuya e̱nxe̱ bi 'ñembabi nu'u̱ yá ma̱xtehmö: 12M'e̱fa nuyá ma̱xte ar Hesu, ba kö har t'o̱ho̱ Njömdo̱ni, bi menga har hnini Herusalen. Mi get'u̱tho, bi ñ'o ngu hñötonthebe ya wëni ár yap'u̱, ngu ár yap'u̱ mi tsa̱ nda ñ'o har pa ntsa̱ya̱. 13Nu mi zo̱ñ'u̱ har hnini, bi bo̱x'u̱ har to̱ngu habu̱ mi ko'u̱. Ka mi 'bu̱hnu̱ ar Pedro, ar Hakobo, ar Xuwa, ar Andre, ar Lipe, ar Toma, ar Bartolo, ar Teo, man'a ar Hakobo ár t'u̱ ar Alfeo, ar Simu nö'ö mi t'embabi ar ñöngahnini, ne ar Huda ár jödö ar Hakobo. 14Gathoyu̱ hyax'mu̱ mi mhunts'i, mi pe̱s'u̱ n'adar mfeni mi a̱pa Jö. Mi 'bu̱hwi'u̱ mahye̱gi yá jödö ar Hesu, ar Maria ár nönö'ö, ne ma'ra ya 'be̱hñö. 15Ha nuya pa'u̱ bi mhushnu̱ ngu n'anthebe ne n'a̱te ya ku. Nu'mú̱ ar Pedro bi m'a̱ madetho ne bi 'ñembabi'u̱: 16—Ma tsi kuhu̱, mi mahyoni nda njap'u̱ ngu nö'ö xki mönga ar Dabi har T'ofo, nu mi 'yot'i ngu xki xipabi ár Hñö Jö. Bi no̱nga ar Huda nö'ö togo bi zixa ya jö'i ba ju̱ ar Hesu. 17Ne nuju̱ ndi pöhu̱ mi gehnu̱ n'ár ma̱xte ar Hesu, ne mahye̱gi ndi pe̱fu̱. 18Bi ma̱'ö ar tsi Hmu Hesu, ne nunar bojö bi t'umbabi, bi da̱nga n'a xe̱ni ar ha̱i. Ka gehnu̱ habu̱ bi da̱gi nzit'e̱i, ne bi fo̱ ár mu̱i, gatho yá xefo bi nxani. 19Ne gatho ya me Herusalen bi bö nö'ö bi thogi, jange bi thu'spabi nor ha̱i'ö ha yá hñö'u̱: Aseldama, di bo̱ni da 'ñenö, ar Ha̱iji. 20Bi njap'u̱ ngu xi t'ot'a hár T'ofo Jö ne ha ya Dönga Nsa̱di habu̱ enö: Nda nhwata ár ngu'ö, hinto ma da m'u̱hnu̱. 21Jange mahyoni ga hwañhu̱pya n'a togo ndi ñ'ohu̱ nuya pa'u̱ ndi 'bu̱hwihu̱ ma tsi Hmuhu̱ Hesu. 22Bi du̱'mi da ñ'ohu̱ nú'mu̱ mi xixthe ar Xuwa ne hiñham'u̱ bi 'wege, bi zo̱nga ar pa mi ts'ixa ar tsi Hmu mhets'i. Nö'ö togo ma ga hwañhu̱ go ma da ma̱xkagihu̱ ga da̱hu̱ majöni, nuna ma tsi Hmuhu̱ Hesu xi mengi xi nte man'agi. 23Bi hwañ'u̱ yoho ya ku, n'a már thuhu ar Huse nö'ö xki thu'spabi ar Barsaba, ne mi t'embabi ar 'Yomañho, ne bi nhwahna man'a ár thuhu ar Matia. 24Nep'u̱ bi 'ya̱pabi'u̱ Jö ne bi 'ñenö: 25Nu'ge go gi pödi togo xka hwahni da me̱p'a'i. Ne gi 'ñets'i ngu ri mpo̱te, da po̱ta ar Huda nö'ö togo bi nts'oki, ne bi 'wege bi gu̱ ar 'ñu habu̱ ndi 'ñepi nda ma. 26Ne nu'u̱ bi 'ye̱nts'a n'ar nthöhö, ne bi bo̱nga ár thuhu ar Matia. Jange bi m'ede ngu n'a nu'u̱ 're̱t'amayoho yá ma̱xte ar tsi Hmu Hesu.

will be added

X\