ÁR NDU̱I AR TIMOTEO 2

1M'e̱t'o di 'be̱p'ahu̱ gi mat'wabihu̱ Jö gatho ya jö'i, ne gi te̱twabihu̱ da ma̱ts'i, hingi tsa̱ya̱hu̱ gi umfu̱ njamödi. 2'Ya̱fu̱ Jö da ma̱xa nuya ndö ne gatho ya ts'u̱t'wi, njap'u̱ ga 'bu̱hu̱ n'ar m'u̱i ter entho, ne ga 'yohu̱ xiñho di numañhogihu̱ ya jö'i. 3Ngetho gehnu̱ xiñho, ne numañho Jö ma Po̱ho̱tehu̱, 4togo ne da mpo̱ gatho ya jö'i, ne da bö nö'ö majöni. 5N'adar Jö 'bu̱i, ne n'atho togo 'ba̱ made ñönga ya jö'i. Gehnu̱ ar tsi Hmu Hesukristo, togo ba ekwa har ximha̱i bi njö'i. 6Bi unse̱ ár te bi gut'a ar tha̱i mi tu gatho ya meximha̱i, ne bi mhönga gathoyu̱ mi zo̱nga ar pa nda mhö. 7Jange bi thuxkagiga ngu ár mpo̱te ar tsi Hmu ga mömba ár hoga mhö. Di mönga nö'ö majöni, hindi kate, ngetho dá jamfi ar tsi Hmu Hesukristo. Bi thuxkagi ngu ár utate nu'u̱ hingya xodyo, ga utwabi ar ñ'emu̱i ne nö'ö majöni. 8Di ne habu̱ gatho di 'bu̱ ya ñ'o̱ho̱, dá gu̱xa yá 'ye̱ mhets'i, da mat'a Jö dar nt'axi yá mfeni, hindi po̱ yá kwe̱, ne hindi nemahñö. 9Di ne n'ehe, gatho ya 'be̱hñö da beni xiñho hanja da ñhe, hinda ñ'ets'i, ne di pe̱'sa yá tsa̱. Hinda 'yeka yá ñö exa yá nsu, xa di tuta nze̱ye̱ ya hwe̱xkabo̱jö, ya t'axdo, wa ya he ximhödi. 10Nö'ö xiñho da me̱fi, dá me̱ ya hoga 'be̱fi ngu n'ar 'be̱hñö tsupa Jö. 11Ar 'be̱hñö dá 'yo̱xta ár mhö Jö mhönga har nijö, ne da bödi tema nsipabi, ne da 'yo̱t'e. 12Hindi et'a ma xu̱tha ar 'be̱hñö da uta ma'ra ha ya mhunts'i, ne hinda m'u̱i ngu ár ñöxhmu ar ndo̱. Nö'ö da me̱'ö, da 'yo̱xtho. 13Ngetho Jö bi hyoka m'e̱t'o ar Adan, ne ka bi hyoka ar Eba. 14Ar Adan hinto bi hya̱t'i, ha nunar 'be̱hñö hö, ne mi nkadi bi ts'okwa Jö. 15Jange xa tho ya u̱gi ya 'be̱hñö nú'mu̱ m'u̱ yá bötsi. Mödi nuya 'be̱hñö ma da mpo̱ho̱ nu'mu̱ hinda hye̱p'u̱ yá ñ'emu̱i, da me̱'sa ar mhöte, ne da m'u̱ n'ar m'u̱i xint'axi di tsupa Jö.

will be added

X\