ÁR NDU̱I AR KORINTIO 10

1Tsi kuhu̱, di ne gi pöhu̱ n'ehe, ma palehu̱ gatho mi hexa ar gui, ne gatho bi 'ranga ar ñho̱nthe. 2Gathoyu̱ po̱ntho bi nxixthe har gui ne har ñho̱nthe, mi ñ'owi ar Moise. 3Ne gatho bi zi n'adar ñhuni mi pe̱hna Jö. 4Ne bi zi n'adar dehe mi umba Jö, ngetho mi tsithe har do xki me̱hna Jö mi ñ'owi'u̱, ne nunar donu̱, gehnu̱ ar tsi Hmu Hesukristo. 5Ha Jö himbi numañho nze̱ye̱'u̱, jange yá ndo'yo bi nxanu̱ ha ya ot'at'o̱ho̱. 6Gathoyu̱ bi thogi ne da xo ma da̱hu̱, hinga hyo̱ju̱ nö'ö hingi ho ngu bi hyo̱k'u̱. 7Jange yo ma ga ndöñhu̱ ya tsita emp'ö, ngu bi 'yo̱t'a 'ra'u̱. Njanu̱ enga har T'ofo: Nuya jö'i bi hñu ar ñhuni ne ar ts'ithe, m'e̱fa bi nank'u̱ bi ñ'eni. 8Yo ga 'be̱ngwihu̱ ma'ra ya jö'i ngu bi 'yo̱t'a 'ra'u̱, ne n'apatho bi du yonthebe ya nthebe. 9Hinga xa'sfu̱ ár kwe̱ ar tsi Hmu ngu bi 'yo̱t'a 'ra'u̱, ne bi du'u̱ xki mu̱hna ya k'eñö. 10Hinga ñömañ'u̱hu̱ ngu bi 'yo̱t'a 'ra'u̱, ne bi du bi hyo togo ba 'be̱hni nda hyo'u̱. 11Gathoyu̱ bi thogi ne da xo ma da̱hu̱, ne xi t'ot'i da hñubga ma mu̱ihu̱ togo di 'bu̱hu̱ nuya ngöxapayu̱. 12Jange nö'ö togo beni xi nze̱ ár jamfi, dá ntsuni, yo ma da mfets'e ne da da̱gi. 13Gatho nuya ts'a̱ti xpa ep'ahu̱, mahye̱tho ngu ts'a̱ta ma'ra. Ha Jö o̱t'a ngu xi mö, hinda hye̱gi da zo̱p'ahu̱ n'ar ts'a̱ti hinda tsa̱ gi tse̱thu̱. Ngu xta nheki ar ts'a̱ti, dama da nheki hanja gi po̱ñhu̱ n'ehe, ne gi tse̱thu̱. 14Jange ma tsi hmöka kuhu̱, 'wehu̱ tsohu̱ yap'u̱ ar mfeni gi nthöskwihu̱ nu'u̱ ndönga ya tsita. 15Di zo'ahu̱ njap'u̱, ngetho di beni gi pöhu̱ tema gi pe̱hu̱, jange hyanthu̱ di njap'u̱ nö'ö di mö. 16Nú'mu̱ di umfu̱ njamödi Jö, ne di tsihu̱ ar nt'e̱ni njöpi, ne da 'ñenö di tsifu̱ ár ji ar tsi Hmu Hesukristo, ne di n'at'wihu̱'ö. Ha nunar thuhme di heju̱, ne da 'ñenö di n'at'wihu̱ ár ndo'yo'ö. 17Mödi di nze̱ye̱hu̱, n'adar thuhme di tsihu̱, jange di n'adar ndo'yohu̱. 18Jangu nuya xodyo te̱nda yá nt'umbi unga yá m'o̱ñho̱, ne nú'mu̱ xta zi'u̱, ne da 'ñenö n'at'wi ar m'o̱xm'o̱ñho̱. 19Hage gi beñhu̱ di ne ga xi'ahu̱ nuya tsita ja yá 'be̱fi'u̱. Wa gi beñhu̱ jár 'be̱fi nö'ö te t'umbabi'u̱. 20Hin'ö. Nuga di beni, nu'u̱ togo po̱'spa ar ñhuni ya tsita, go po̱'spa ya ts'ondöhi, hingo umba Jö. Ne nuga hindi ne gi ntsixkwihu̱ ya ts'ondöhi. 21Hingi tsa̱ gi tsifu̱ ár t'e̱ni ar tsi Hmu Hesukristo ne ár t'e̱ni ya ts'ondöhi, ne hinda tsa̱ gi hñuxu̱ hár mexa ar tsi Hmu ne hár mexa ya ts'ondöhi. 22Wa xiñho ga tso̱thwu̱ ár mu̱i ar tsi Hmu. Ha gi beñhu̱ töte ma ts'e̱dihu̱. 23Nuju̱, tsa̱ ga eñhu̱ nza̱tho ga o̱thu̱ gatho nö'ö di beñhu̱, mödi hinga gatho fa̱xkagihu̱ ga tsu̱hu̱ ar ñho. Mödi gatho nza̱thohmö, hinga gatho fa̱xkagihu̱ da te ma ñ'emu̱ihu̱. 24Hinto gi hyoñhu̱ ri ñhose̱hu̱, umba ri mu̱ihu̱ gi hyomfu̱ ár ñho nu ma'ra. 25Gatho nö'ö 'ba̱ har 'ba̱ngo̱, tsihu̱, ne yo gi ñ'a̱nihu̱ tema ngo̱'ö, ne hinte da zu̱'a ri mfenihu̱. 26Ngetho gor me̱ti ar tsi Hmu ar ximha̱i ne gatho nö'ö te jawa. 27Nu'mu̱ n'ar jö'i hingar gamfi da zix'ahu̱ hár ngu, ne gi ne gi möhu̱, gatho nö'ö te da 'bo̱s'ahu̱ har mexa, tsihu̱, ne yo te gi ñ'a̱ñhu̱. Njap'u̱ hinte da zu̱'a ri mfenihu̱. 28Ha nu'mu̱ n'a togo da xi'ahu̱ xi 'bo̱'spa ya tsita, yo gi tsihu̱. Hyomfu̱ ár ñho nö'ö togo bi xi'ahu̱, ne hinte da ja ár tsu̱mfeni. Gehnu̱ enga har T'ofo: Ár me̱ti ar tsi Hmu ar ximha̱i ne gatho te jawa. 29Nu'mu̱ di xi'ahu̱ ar tsu̱mfeni, hingo ri mfenihu̱, ár me̱ti nö'ö man'a. Da tsa̱ gi 'ñeñhu̱hmö, yo'ö hingi nhumañho ga o̱the nö'ö di nehe, ho̱nse̱ di hoñhe hinte da zu̱pa ár mfeni nu'u̱ ma'ra. 30Xi'mu̱ di umfe njamödi Jö ga ñuñhe, hage ma da nthengagihe hanja di o̱the 'mu̱. 31Jange nu'mu̱ gi ñuñhu̱, gi tsithehu̱, wa te man'a gi pe̱hu̱, gi 'yo̱thu̱ gi hyoñhu̱ m'e̱t'o da t'e'spa ár nsunda Jö. 32Yo ma gi jafu̱ da mfe'sa ya xodyo, nu'u̱ hingya xodyo, wa nu'u̱ togo xi ñ'emu̱i ar tsi Dada. 33Jangu nuga di honi hanja da 'ñet'a mañho yá mu̱i gatho. Hindi honse̱ ma ñho, di homba ár ñho gatho, di ne da mpo̱'u̱ n'ehe.

will be added

X\