Maahtiyo 12:39

39ᒋᓴᔅ ᑕᔥ ᑮᐃᑭᑐ: ᐋᐱᒋ ᒪᒋ​ᐃᓇᑫ, ᐊᓅᒋᑯ ᑲᔦ ᐃᔑᐱᒫᑎᓯᐗᒃ ᓅᑯᒻ ᑳᐱᒫᑎᓯᐙᒡ, ᒦ ᐁᑕ ᑯ ᐁᔑᒋᑫᐙᒡ ᐁᓇᓈᑕᐙᐸᑕᒧᐙᒡ ᒫᒪᑳᒋᒋᑫᐎᓇᓐ᙮ ᐃᐃᐌᓂ ᑕᔥ ᐁᑕ ᒫᒪᑳᒋᒋᑫᐎᓐ ᑫᐙᐸᑕᒧᐙᒡ, ᑖᐱᔥᑰ ᒎᓇ Jonah ᑳᑮᐃᔑ​ᒫᒪᑳᒋᓭᒡ᙮

Share this Verse:

FREE!

One App.
1602 Languages.

Learn More