Maahtiyo 12:32

32ᐊᐎᔭ ᐱᑯ ᑫᒪᒋᐃᓈᒡ ᐃᓂ ᐃᓂᓂ ᐅᑯᓯᓴᓐ, ᑕᐴᓀᑕᒪᐙᑲᓂᐎ᙮ ᐊᐎᔭ ᑕᔥ ᐐᓐ ᒪᒋ​ᐃᓈᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᐅᑕᒑᑯᓂ ᑳᐐᓐ ᑕᐴᓀᑕᒪᐙᓰ, ᑳᐐᓐ ᓅᑯᒻ ᑕᐴᓀᑕᒪᐙᓰ ᑲᔦ ᑳᐐᓐ ᐐᑳ ᑕᐴᓀᑕᒪᐙᓰ᙮

Share this Verse:

FREE!

One App.
1599 Languages.

Learn More