HEBREOS 2:4

4Huan nojquiya Toteco technextiliyaya para temachtli inincamanal nopa tlacame, pampa quema Itonal Toteco quinequiyaya, quinmacayaya nopa tlacame yajatili ma quichihuaca tlanextilijcayotl, tiochicahual nextili huan miyac tlamantli catli ica masehualme quinsentlachilijque.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1653 Languages.

Learn More