EFESIOS 6:5

5Xitlacaquica antetequipanohuani catli amoteco anmechcojtoc. Xijchihuaca catli anmechilhuíaj amotecohua nica ipan ni tlaltipactli. Xiquintlepanitaca huan xiquinimacasica para amo anquichihuase catli amo quinpactía. Xiquinchihuilica se cuali tequitl quen anquitequipanosquíaj Cristo.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1257 Languages.

Learn More