Hosea 10:12

12Nimechilhuijtoc: 'Xijchihuaca tlen xitlahuac huan inquiselise notlaicnelijcayo. Ximoyolyamanilica pampa ama nopa tonal para inquitemose TOTECO. Huan yajaya temachtli hualas huan inmechtiochihuas miyac. Se tlen quipayaxohua tlali tlen tetic huan quitoca cuali xinachtli temachtli quipixcas tlen cuali.'

Share this Verse:

FREE!

One App.
1245 Languages.

Learn More