Room 6

1Taraken nɔ, ɛrɛɛ yaa ba ŋɔe yɔ? A chɛ kɛ ya na dɛɛ ɛ wechɔga tɔpere bɛlbwa ásɛ Korowii ɛɛ na ya sum dɛ kpɔ dɛɛ kɛ yaa tɔpere bɛlbwa kɛɛ? 2Akai! Gɛ nɛn sewaa, waa wola toole wobɛlbwa bini kpa la, gɛɛ ya ne wechɔga baah do. Aah dɛ ya ne wechɔga aa wola toole wobɛlbwa bini nɔ, ŋwɛnɛ besoo taa yaa ba wona dɛɛ ɛ wechɔga jaɔ? 3He soɔh kɛŋɔ baa sɔ yaa Korowii nee yáa teŋɛ Yeesu Kristo nɛɛ la, ya ne onee pɛa sewɛ kɛɛ? 4Baa sɔ yaa Korowii nee la nomanta, a kaa ɛ kɛŋɔ ya ne Yeesuu ba pɛ huge. Ya ne waa pɛa sewɛ la nomanta, gɛ Korowii aa chegɛ o kpegri a dɔŋ aa wola toole la ta dɛ iru seo ta la, gɛɛ wɛɛ ba ya ge chae ya kwaa so sofale waa wera, dɛ charɛ dofale waa wera. 5Dɛ ya ne o pɛo dɛ sewaa, ya ne wɛɛ pɛo ir seo ta. 6Ya jemɔ kɛŋɔ ya dobene la ne Yeesuu ba pɛ sagɛ o dagagre ta. Ya dobene la ne o wechɔga bwaa ba kpo asɛ o bɛ won di kpegri ya nɛɛ kpa, asɛ wechɔga bɛ won yawɛ yaa yoma kpa. 7Nomɛlbwa waa sewa la, o fooro dɛ le wechɔga kpegri aa dɛ di la be pera. 8Ya ne Yeesu Kristo aa pɛa sewɛ la nomanta, ya dɔ yarada kɛŋɔ yaa dɔ mkpa waa dɔa laanee. 9Ya jemɔ kɛŋɔ Yeesu Kristo ir seo ta waa wola sewɛ kpa bwa, seo ta kpegri dɔe o nɛɛ kpa. 10O seo waa sewa la, kerabeŋkpoŋii o sewɛ dɛ pɔ kpegri wechɔga aa dɔa la nɛ. Taraken soga waa soga nɔ, o lole dɛ tɛ Korowii. 11Gɛɛ a chɛ kɛ he kpɔ he te kɛŋɔ he ne wechɔga toole wobɛlbwa bini kpa kɛ nɛn aa sewa la. He ne Yeesu Kristo aa pɛa la nomanta, a chɛ kɛ he jemɛ kɛŋɔ Korowiirii he do le tɛ. 12A ta chɛ kɛŋɔ he gel wechɔga ɛɛ di kpegri he nɛ, asɛ hɛɛ ɛ he bwadabii waa wola lee do saŋ bɛlbwa nɔ tetoowa. 13He bɛ he bwadabii bobɛlbwa kpɔ dɛɛ ɛ wechɔga. A chɛ kɛŋɔ he kpɔ he te tɛ Korowii kɛŋɔ nɛra baa sewa dɛ ir, dɛ charɛ ba soga ne ba dor. Hé kpɔ he bwadabii bobɛlbwa tɛ Korowii, dɛ kpɔa dɛɛ ɛ waa aa togra. 14Wechɔga aa kpegri dɔe ba he nɛ, dɛkalkɛŋɔ Korowii suna waa dɛ sune nɛra nɛɛ la lɔgaa he do. He toole Mmara lɔga kpa. 15Yaa lɔ Korowii suna waa sune ya nɛɛ lɔga yaa wola toole Mmara lɔga nɔ, a chɛ kɛ yaa ɛ wechɔga kɛɛ? Akai! 16Kɛ he jemɔ kɛŋɔ dɛ he kpɔ he te do nomɛl nɔn ta ŋɔ on dɔ heya aa, dɛ on dɔ heyaa kenɛ? He kpɔ he te tɛ wechɔga aa, hɛɛ dɛɛ ɛ wechɔgaa asɛ dɛ sewɛ. He kpɔ he te tɛ Korowii dɛɛ no o be naa, wɛɛ lɛ heyaa kɛ nɛndɛɛga asɛ he waa su o siwi. 17Korowii jam! Wechɔga faa yawɛ heyaa yom, asɛ taraken nɔ he no o waa baa chagle heyaa dɛ kpɔ he te tɛo he bambile bwa ne nɔ, 18Korowii le heyaa wechɔga yawa a faa yawɛ heyaa yom la ta. Taraken nɔ, he berɛ yoma dɛ tɛ wedɛɛga ɛɛ. 19He waa mun noe jaŋne, a waa n kpɔ waa haa dɛ noa tɔpere bɛlbwa dɛɛ bagle heyaa waa la. Gɛ he faa teŋa dɛ kpɔ he te do wedoŋa ta wubwa dɛɛ ɛ wechɔga la, gɛɛ a chɛ kɛŋɔ he berɛ kpɔ he te do wedɛɛga ta, ásɛ he waa do goroŋ. 20Wubwa la, dɛ wechɔga yawɛ heyaa yoma. Dɛ he ne wedɛɛga toole wobɛlbwa bini. 21Dɛ wechɔga gboo hɛɛ ɛ. Taraken nɔ, a waa dɛ ɛ heyaa sihiih. A gɛ waa nɔ, dɛ tɔnɔ besoo a dɔ tɛ heya ɔ? Waa aa lɔ gɛ wechɔga nɔ habɔɔ laanee seo. 22Kɛ taraken nɔ, Korowii le heyaa wechɔga ta. On dɔ heya. He tɔnɔ haa dɔa laanee kɛŋɔ he soga bini aa togra Korowii be. A taa aa ba chega asɛ he dɔ mkpa aa wola jaga dɔe. 23Wechɔga dɔ a kembɔr. A kembɔree seo. Asɛ kon Korowii ge aa dɛ tɛ laanee mkpa aa wola jaga dɔe bwa. Ya Dɔɔ Yeesu Kristo nɛɛ o che dɛɛ tɛ a gɛ mkpa nɔ.

will be added

X\