Room 4

1He ta sie nyiŋi ya Juda tena nabaa Abraham na. Gɛ saŋ la, bɔkwaa o na yarada waa nɔ bini nɔ? 2Dɛ o we-ɛɛla taa a che o waa su Korowii siwi aa, ate o fe dɔ waa dɛ́ kpɔ ta nyoa. Kɛ dɛ he nyiŋi Korowii Tɔn bini na naa, waa won ta nyoa Korowii sie. 3Korowii Tɔn baglɔ kɛŋɔ Abraham yarada taa a che Korowii lɛo kɛ nɛndɛɛge o waa su o siwi. 4Nɛn ɛ toma ba bɔɔ kem aa, dɛ kemee ba bɔɔ. Dɛ kɛɛ laa ba kɛo. 5Kɛ nɛn waa wola wobɛlbwa ɛɛ dɛ kpɔ o yarada do Korowii gbo nɛɛ kɛŋɔ o won wechɔg-ɛɛra nɛndɛɛga ɛɛ la, a chegɛ o yarada la ta asɛ Korowii lɛo kɛ nɛndɛɛge o wa ɛɛ su o siwi. 6Gɛɛ ya Juda tena nabaa Devid faa bagle nomɛlbwa Korowii aa wola o we-ɛɛla nyiŋe asɛ dɛ lɛo kɛ nɛndɛɛge o waa su o siwi la waa kɛŋɔ o na som la. 7O bolɔ ŋɔ, "Naatena Korowii aa kpɔ ba wechɔga kɛ ba, waa wola a waa lii kpa la, ba na som. 8Nyusom tee naate Korowii aa wola o wechɔga waa lii kpa bwa la." 9A gɛ som nae nɔ Devid aa bol o waa nɔ, dɛ Juda tena aa dɛ teŋe pena nɔ, ba gboo dɛɛ ba som nae yaa, kɛ nɛra baa wola pena teŋe bwaa o ŋɔ? Too, baa bagla Korowii Tɔn bini ŋɔ, "Abraham yarada taa a che asɛ o waa su Korowii siwi" nɔ, 10a gɛ waa nɔ chigo mɔɔ Korowii gel Abraham teŋe o pen kɛɛ o teŋo mɔɔ nɔ? A chigo mɔɔ Abraham teŋe. 11O pen teŋa la ɛ we-ɛɛle bɛl waa dɛ bagle kɛŋɔ o yarada waa o won ɛ nɛndɛɛge o waa su Korowii siwi, dɛ bagle kɛŋɔ waa wola teŋe mɔɔ la, dɛ o waa su Korowii siwi. Nɛra baa wola Juda tena ɛɛ baa wola pen teŋe dɛɛ yarada Korowii asɛ o lɛɛ ba kɛ nɛndɛɛga ba waa su o siwi la, ba mɛɛɛ Abraham. 12Nɛra baa teŋe ba pena la, Abraham biirii ba ge. Ba pena waa laa ba ɛ o bii. Dɛ ba dɔ yarada Abraham aa dɔa mɔɔ ba teŋe o pen la aa, anee ba ɛ o bii. 13Korowii nyoa la o faa bagɛ Abraham ne o naanar ŋɔ harɛ nɔ bwa ɛɛ ba ɛ ba konee la, Mmara ta teŋa waa laa o bagɔ gɛ nyoa la. Dɛ Abraham dɛ yarada Korowii, asɛ a che a ta o ɛ nɛndɛɛge o waa su Korowii siwi, a waa Korowii bagɔ nyoa. 14Nyoa Korowii aa bagɛ Abraham ne o naanar la, dɛ nɛra baa teŋɛ Mmara ta laanee wɛɛ ba ɛɛ dɛ tɛ aa, ate dɛ yarada nɛwɛnyini aa dɛ yarada Korowii nɔ ta mun dɔe. Dɛ Korowii nyobaga la ge fe ɛ pɛɛ. 15Mmara laanee dɛɛ ba Korowii bandia ne nɛra nɛ. On lole nɛra gee too waa Korowii baah nɛɛ di nɛra nɛ. Dɛ mmara fe toole naa, nɛra fe aa on to. 16Nyoa Korowii aa baga la, yarada taa a che. A chɛ kɛ a ɛ gɛ ásɛ kon Korowii aa bagɛ nyoa la, o ɛ kon waa kpɔa tɛ pɛɛpɛɛ. O ɛ kon Korowii aa kpɔa tɛ Abraham naanar bwa pɛɛpɛɛ waa wola nsana lee ba. Nɛra baa dɛ teŋɛ Mosis Mmara la ta la, ba gbo laa Korowii bagɛ gɛ nyoa la. Nomɛlbwa waa dɛ yarada Yeesu waa la kɛŋɔ Abraham aa yarada Korowii la, wɛɛ di nyobaga la tɔnɔɔ, dɛkalkɛŋɔ ya bwa mɛɛɛ Abraham. 17Anee Korowii waa baa chwera ŋɔ, "N gelɔ he ɛ nɛnfuuh bwa mɛɛ" la bagle la. A gɛ waa nɔ ɛ kasinteŋ Korowii be. Onee Abraham faa yarada la. On won nɛra baa serewa kwaraa chuma, dɛ won dɛɛ bol waa aa wola chige bwa kɛŋɔ aa chiga ka la. 18Dɛ Abraham dɛ yarada Korowii dɛɛ hwɛgɛ o nɛɛ ge. Dɛ waa nɛn aa wola Korowii yarada a ta la, dɛ o te dɛ yaradao. A taa a che o ɛ nɛnfuuh bwa mɛɛ gɛ Korowii aa ŋɔ o be ŋɔ, "He naanar ɛɛ warɔɔ" la. 19Dɛ Abraham di bene lafa tonɛ, dɛ waa kpege kpa. Kɛ Korowii aa ŋɔa o naanar ɛɛ warɔɔ la, o ne o hwɛɛhra bwa, ne o haah hambara ɛɛ bwa, o ta tɔŋlɛ. 20O ta tɔŋlɛ tamaa bɛlbwa kɛŋɔ Korowii aa won ɛ waa waa bagɔ nyoa laanee. O ta Korowii yaradae gelɛ bwa. Dɛ name kwaraa o ta dɔ yarada kohona, dɛɛ jam Korowii. 21Dɛ Abraham jemɔ kɛŋɔ Korowii ɛɛ wonoo ɛ gɛ waa bagɔ nyoa la. 22A waa Korowii che Abraham yarada ta asɛ dɛ lɛo kɛ nɛndɛɛge o waa su o siwi la. 23A gɛ waa la baa chwera do Korowii Tɔn bini ŋɔ, "Korowii lɛo kɛ nɛndɛɛge o waa su o siwi" la, Abraham gbo laa ba chwerɛ tɛ. 24Ya nɛra yaa dɛ yarada Korowii waa ir ya Dɔɔ Yeesu seo ta la, ya bwaa ba chwera tɛ. Ya bwaa Korowii ɛɛ ba lɛɛ kɛ nɛndɛɛga, ya waa su o siwi. 25Ya wechɔga waa Korowii leo ŋɔ ó ba sewɛ, asɛ Korowii berɛ iru seo ta, ásɛ a che o nɛɛ Korowii lɛ yaa kɛ nɛndɛɛga ya waa su o siwi.

will be added

X\