Room 16

1Yɔɔ. Ya nimambie nɔ sɔne Fiibi. Asɔre tena baa lɔ Keŋkrea la binii o do dɛɛ ɛ toma. 2Hé lɛo ja he nɛɛ gɛ aa chɛ kɛ Korowii nɛra lɛ ba dɔŋ la ya Dɔɔ Yeesu nomanta. Komɛlbwa waa dɛɛ nyin dɛ le he be la, hé chao, dɛkalkɛŋɔ o gba cha Korowii nɛra taeh. N gbabir nɔ, o cha mɛ ka. 3N dɛ na Presela ne Akwela n ne ba bwa aa dɛ ɛ Yeesu Kristo toma nɔ la. 4Ba fa koh n waa dɛ kpɔ ba nyuune charɛ seo. N ne asɔre tena baa wola Juda tena ɛɛ la bwaa dɛɛ jam ba. 5N dɛ na asɔre tena baa cheme ba dem dɛɛ tomɛ Korowii la bwa. N dɛ na n chamenate Epiniitus waa tɔ sie yarada Yeesu Kristo waa nɔ Eesia harɛ ta bwa la. 6N dɛ na Mɛɛre waa dɛ ɛ toma he bini ga la. 7Hé ŋɔ n bwɛɛ tena Andronikus ne Junias ba faa do n ne ba dea ka la be ŋɔ n dɛ na ba. Ba ɛ nɛra bane ba sɔn aa lea Yeesu toroma bini. Ba tɔ sie ɛ asɔre tena n nɛ. 8N dɛ na Ampelatos waa ɛ n chamenate ya Dɔɔ Yeesu nɛɛ teŋa ta la. 9N dɛ na Ɔrbanus ya ne o bwa aa dɛ ɛ Yeesu Kristo toma nɔ la, ne n chamena Stakes. 10N dɛ na Apeles wekpega aa puu o ta che kiŋkiŋ Yeesu Kristo waa nɔ ta la. N dɛ na Aristobulus dem tena bwa. 11N dɛ na n bwɛɛ te Herodion. N dɛ na Nasesos dem tena la baa ɛ asɔre tena la bwa. 12N dɛ na n nimambii Trefiina ne Trefosa ba bwa aa dɛ ɛ ya Dɔɔ Yeesu toma nɔ la. Hé ŋɔ n nimambie Pɛɛses nomɛlbwa aa dɛ nyin o waa la be ŋɔ n dɛ nao. O ge koh ya Dɔɔ Yeesu toma nɔ ta ga. 13N dɛ na Rufus o sɔn aa lea ya Dɔɔ Yeesu toma nɔ ta la, ne o nya waa nyiŋ mɛ kɛ n gbagba nya la. 14N dɛ na Asiŋkritus, ne Flegɔn, ne Hɛɛmes ne Patroba, ne Hɛɛmas, ne yabala baa jaa la bwa. 15N dɛ na Faelolɔgɔs, ne Julia, ne Nɛɛreɔs ne o nimambihaah, ne Ɔlempas, ne Korowii nɛra ba ne baa lɔ bela la bwa. 16Hɛ́ɛ lea dɔŋa kɛrɛdɛ kɛŋɔ nyabii. Nɛra baa dɛ teŋɛ Yeesu Kristo nɛɛ la bwa dɛ na heya. 17Yabala, n dɛ soŋe heyaa kɛŋɔ hɛɛ nyiŋi nɛra baa gela he baah nɛɛ pegri dɛɛ bagle waa a ne Yeesu Kristo waa baa bagle heyaa nɔ aa wola jo asɛ dɛɛ vuugi heyaa la. Hé jem ba dɛɛ ke he te ba nɛ. 18A gɛ nɛra nɔ, ya Dɔɔ Yeesu Kristo laa baa tomɛ. Waa ba sie aa dɛ lɛ a ta la, anee baa ɛ. Nyotor ne nyosone nee baa negre nɛra baa wola wobɛlbwa jemɛ la. 19Nɛra bwa dɛ bol he teŋa haa dɛ teŋɛ Yeesu waa la ta waa bobɛlbwa, anomanta n sie lɛ he nɛɛ kɛrɛdɛ. Kɛ n dɛ nyin kɛŋɔ he ɛ wejerema wedɛɛga ɛɛ bɔr, asɛ dɛ ɛ nɛra haa wola wobɛlbwa jemɛ wechɔga ɛɛ be pera. 20Korowii waa dɛ tɛ yaa deŋnesɔɔhna la aa bigri chɔg Bɔnsam ne o toma asɛ he tigri o nɛ. Yá Dɔɔ Yeesu Kristo cha heya. 21Timoti n ne waa dɛ ɛ toma la dɛ na heya. Lusias ne Jasen, ne Sosipata ba bwa aa ɛ n bwɛɛ tena la dɛ na heya. 22Men Tɛɛseɔs Pɔɔl aa gela n chwerɛ tɔn nɔ tɛo la, n ge dɛ na heyaa ya Dɔɔ Yeesu Kristo sɔn ta. 23N Pɔɔl dea te Gayos dɛ na heya. O deemii bonɔ asɔre tena ɛɛ cheme. Erastos waa dɛ cheg bwɛɛ nɔ suuga la, o ne ya dɔŋ Kwaatos bwa dɛ na heya. 25Hé gel ya jam Korowii. Wɛɛ wonoo gel he che kiŋkiŋ Yeesu Kristo Amanesoma maa dɛ bol he be la ta. Korowii pili a gɛ waa nɔ bini. Anee fa ɛ wesɔɔhla saŋ la bwa la, 26kɛ taraken te, o chegɛ o keamere waa baa chwera la ta dɛ le a bwa ne baŋ. Korowii waa lole saŋ bɛlbwa la tɛ ŋwɛnɛ taraken ŋɔ nɛ́ra bol o waa la. O ɛ gɛ ásɛ ba bola dɛɛ bagle nɛra bwa ásɛ ba yaradaa dɛ teŋɛ a ta. 27Hé gel ya che Yeesu Kristo nɛɛ dɛ jam Korowii o gbo aa ɛ Korowii, dɛ gbo jemɛ wobɛlbwa la. O jirima aa tonɛ bwa! Aamen.

will be added

X\