Wepila 5

1Asɛ n nyiŋi dɛ na kɛŋɔ naate waa soge kookara la ta la kpoŋe tɔn bɛl o nɔndig ta. Tɔn la sie ne habɔɔ bwa taa ba chwerɛ, dɛ gugru, dɛ marɔ kera anuanɛ. 2N na nyundua torome bokpega te bɛl wɛɛ bol waa takpeg ne ŋɔ, "Umee ń dɔ o chɛ kwaa baa kpɔa marɛ tɔn la kera anuanɛ la swee dɛ pilu wɔ?" 3Dɛ nomɛlbwa toole nyundua ne harɛ nɔ ta, ne nɛra baa serewa kwaraa bini dɛ won pili tɔn la, a ba ɛ kɛŋɔ wɛɛ nyiŋi o binii. 4Anomanta n wio kohona, dɛkalkɛŋɔ ba ta nomɛlbwa nae ó chɛ kɛŋɔ o pili tɔn la dɛ nyiŋi o bini. 5Asɛ nomonome la bɛl ŋɔ n be ŋɔ "Gel wii. Na! Naate waa le Juda dea baa yerɔ ba Nyujente, dɛ berɛ dɛɛ yerɔ Devid Naa la, o wono yo le. Anomanta wɛɛ wonoo swe kwaa baa kpɔa marɛ tɔn la nyoa kera anuanɛ la dɛ pilu." 6Belaa n nyiŋi dɛ na pebie bɛl waa chegɛ baah ta, kookara la bɔr, hweera kwaa la ne nomonome la baro. O le pee baa kpoo. O le nyeglare anuanɛ dɛ dɔ sibie ge anuanɛ. Sibie la chegɔ tɛ Korowii Domare anuanɛ la waa toma a la harɛ nɔ bwa ta la. 7Pebie la kaa laa tɔn la lɛ naate waa soge kookara la ta la nɔndig ta. 8Waa lɛ tɔn la la, hweera kwaa anaarɛ la ne nomonome fifraanɛ dɛ banaarɛ la guŋi Pebie la sie dɛɛ duuru. Bɛlbwa ne o janjela ne o suugaswɛm log, asɛ konsɔɔhsoma baa dɛ fuah a sɔɔh do som la do ba loga la bini. Konsɔɔhsoma la chegɔ tɛ Korowii nɛra wesoŋa. 9Ba go yelfale bɛl ŋɔ, "He chɛ tɔn la kpɔe dɛ swe o nyoa kwaa la, dɛkalkɛŋɔ ba fa kpoe, asɛ he kpɔ he chal yawɛ nɛra tɛ Korowii dɛ le wobol te bɛlbwa nɛra baa lɔ harɛ nɔ ta bobɛlbwa, 10dɛ gel ba ɛ N Naa Korowii Kora nɛra ne o Sɔfore dɛɛ tomɔ, dɛ ɛrɛ ba di kora harɛ nɔ bwa ta." 11N nyiŋi dɛ no kɛ bobɛlbwa dɛ gbɔgre, dɛkalkɛŋɔ dɛ nyundua toroma warɔ taeh dɛ ba bar kookara la ne hweera kwaa ne nomonome la bwa dɛ cheme. Ba lɔ kagboŋa kagboŋa maa wola ba nyoa jemɛ, 12dɛ bwa pɛ bol takpeg ne ŋɔ, "Pebie la ba faa kpoo la, onee dɔ kpegri ne kondɔɔh ne wejema ne bokpega, onee chɛ duure ne jirima ne kpɛɛra." 13Asɛ n berɛ no komɛlbwa Korowii aa taa a do nyundua, ne komɛlbwa waa lɔ harɛ nɔ ta ne mpo bini bwa, ne nɛra baa serewa kwaara bwa aa dɛ ŋɔ, "Naate waa soge kookara la ta la ne Pebie la chɛ kpɛɛra ne duure ne jirima, dɛ dɔ kpegri bwa dɛɛ la saŋ bɛlbwa." 14Hweera kwaa anaarɛ la sio ŋɔ, "Aamen," asɛ nomonome la ge guŋi harɛ dɛ duuru.

will be added

X\