Wepila 3

1"Chwerɛ waa nɔ ka tɛ nyundua torome waa chega tɛ asɔre waa lɔ Saades la ŋɔ, "Men maa dɔ Korowii Domare anuanɛ ne weweela anuanɛ la ŋɔ: N jemɛ he we-ɛɛla. Nɛra jemɔ kɛŋɔ he soge le bokpega ta, kɛ he sewɔ. He kpegri haa dɔa dɛɛ teŋɛ n nɛɛ la nyoa dɛ sɔɔh. 2Anomanta hé ir nyu ne dɛ kwaa a gɛ waa a nyoa aa dɛ sɔɔh la, á won che kɛrɛdɛ, dɛkalkɛŋɔ n ta he we-ɛɛla bɛlbwa nae a do wer dɛ togre n Mɛɛ Korowii be. 3Hɛ́ɛ lii gɛ ba faa bagle heyaa ne waa haa noa la, dɛ lawɛ a bini, dɛ charɛ he liire le he wechɔga ta. Dɛ he ta nyu ne iraa, mɛɛ pigri heyaa kɛŋɔ ŋwɛɛ ken, haa wola jemɛ gɛ saŋ maa ba he be. 4"He ta dɔ nɛra tama baa wola gelɛ wechɔga doŋa do ba nɛ. Mɛɛ tɛɛ ba yapoŋaa bá tɔ, n ne ba valɛ, dɛkalkɛŋɔ ba chɛ gɛ. 5"Naate waa won yo le la, mɛɛ tɔɔ yapoŋee kɛ ban. Maa o sɔnee fee le Mkpa Tɔn la bini bwa. Mɛɛ bol o waa n Mɛɛ ne o nyundua toroma la bee, kɛŋɔ n nɛnee on. 6Nomɛlbwa waa dɔ deŋna la, ó no waa Korowii Domadɛɛge la aa dɛ bol asɔre tena be la. 7"Chwerɛ waa nɔ ka tɛ nyundua torome waa chega tɛ asɔre waa lɔ Feladɛlfea la ŋɔ, "Kenii men maa do kaih, dɛ ɛ kasinteŋ te, dɛ dɔ Devid safoa, dɛ o pili komɛl nomɛlbwa aa wola won tɔɔ, dɛ o tɔ komɛl ge aa, nomɛlbwa aa wola won pilu la ŋɔ: 8N jemɛ he we-ɛɛla. Hɛ́ɛ no! N pili ŋwɛnɛ tɛ heya, nomɛlbwa aa won tɔɔ, dɛkalkɛŋɔ he kpegri aa kanɛ. Kɛ he wono dɛɛ teŋɛ n webagla ta. He ta tɔeh kɛ n ne he laa. He ta n nɛɛ teŋa gelɛ. 9Hɛ́ɛ no! Bɔnsam habɔteŋra baa dɛ teŋe nyosone, baa wola Juda tena ɛɛ dɛɛ yerɛ ba te Juda tena la, mɛɛ geloo ba ba guŋi he sie dɛ jemɛ kɛŋɔ n dɛ nyin heya. 10Haa noa tɛ mɛ, dɛ lawɛ bambile dɛ na wahala nomanta, mɛɛ lɛ heyaa le wahala aa dɛ ba harɛ nɔ ta nɛra bwa nɛɛ dɛ ba daah ba la ta. 11"N dɛ ba taraken. Hé lawɛ waa haa jema la bini kiŋkiŋ asɛ dɛ bɛ gel nomɛlbwa won negre heyaa he paŋɛ kompoŋ baa dɛ ba heyaa vɔwa he yoi dɛ le ta la. 12Naate waa won yo le la, mɛɛ geloo o ɛ kɛŋɔ pila n Mɛɛ Korowii Dea bini, waa wola belaa le kpa bwa. Mɛɛ chwerɛ n Mɛɛ Korowii sɔn ne o bwɛɛ sɔnee dawɛ o nɛ. Jerusalam onfale waa dɛ ba n Mɛɛ Korowii be nyundua lee dɛ ba he be la sɔnee mɛɛ ba chwera dɛ dawɛ o nɛ, dɛ berɛ chwerɛ n sɔnfale dawɛ o nɛ. 13Nomɛlbwa waa dɔ deŋna la, ó no waa Korowii Domadɛɛge la aa dɛ bol asɔre tena be la. 14"Chwerɛ waa nɔ ka tɛ nyundua torome waa chega tɛ asɔre waa lɔ Laodisia la ŋɔ, "Kenii men maa ɛ Aamen, dɛ che tɛ Korowii, n waa dɔ kasinteŋ, Korowii che n nɛɛ ta komɛlbwa la ŋɔ: 15N jemɛ he we-ɛɛla. Haa wɔbɛ, haa sɔnɛ ge. Dɛ wɔrɔbe kɛɛ sɔnee he den do aa, a fe bɔ. 16Kɛ haa do ywɛlɛywɛlɛ haa wola wɔbɛ, haa wola sɔnɛ la, mɛɛ poo heyaa ta. 17He ŋɔ he dɔ kwa, dɛ ɛ dɔɔhna, komɛlbwa ta heyaa nyae. Kɛ haa jemɛ kɛŋɔ he waa dɔ sinyana, dɛ do sum. He ɛ nyaara, dɛ nyoŋe ja, he ta komɛlbwa dɔe dɛ do. 18Hé gel n ŋɔ he be. A wer kɛ he nyin suugaswɛm maa kpɔ nii dɛ laa o doŋa bwa kpɔ ta la dɛ yawɛ le n be, dɛ́ dɔ kwa, dɛ yawɛ yapoŋa n be dɛ́ tɔ, asɛ dɛ laa sihiih kpɔ he nɛɛ he muŋgbal chega ta, dɛ ba yawɛ tɛɛga n be dɛ́ ka do he sibie ta dɛ́ won dɛɛ na. 19"Nɛra maa dɛ nyin ba la, n dɛ ja ba dɛɛ tɛr ba deŋne. Anomanta hé swɛɛ siwi dɛ charɛ he liire le he wechɔga ta. 20Hɛ́ɛ no! N chegɛ doonyoa dɛɛ lɔ gbera. Naate waa no n taa dɛ ba yaa mɛ la, mɛɛ jo o bee n ne o pɛ nɔn di kwa. 21"Naate waa won yo le la, mɛɛ geloo n ne o ka so n kookara ta, gɛ n faa yoa le dɛ ka so n Mɛɛ be o kookara ta la. 22Nomɛlbwa waa dɔ deŋne la, ó no waa Korowii Domadɛɛge la aa dɛ bol asɔre tena be la."

will be added

X\