Wepila 22

1Belaa nyundua torome la bag mɛ nee bɛl waa pala dɛɛ le Korowii ne Pebie la kookara la ta. Nee la dɔ mkpa dɛ do gereŋ ken, 2dɛ palɛ dɛɛ kpɔ bwɛɛ la fɔgbaah tenten. Mkpa daa anɛ che o baŋne anɛ bwa ta, fɔgbaah bela. Mkpa daa la dɛ nɔnɛ kera fi dɛ anɛ benanyoa, korobie bɛlbwa kera beŋkpoŋ. O papooni ge wono chah nɛra bwa weela. 3Komɛlbwa toole Korowii aa taahno bwɛɛ la ta. Korowii ne Pebie la kookara la chebɔree bela, asɛ o bonɔɔna ne toli ɛɛ tomɔ, 4dɛɛ nao, asɛ o sɔn ge dawɛ ba tili ta. 5Bɔr aa belaa dɛɛ jo, baa kandea ne weeree hiah, dɛkalkɛŋɔ N Naa Korowii ɛɛ dɛɛ chaah ba nɛɛ, asɛ baa di koraa saŋ te bɛlbwa. 6Belaa nyundua torome la ŋɔ n be ŋɔ, "Waa nɔ ɛ kpela, nyosone bɛlbwa toole a ta. N Naa Korowii o faa ir keamere nɛɛ la, onee tom mɛ ásɛ n ba bagle waa aa dɛ ba ɛɛ taraken la, ásɛ o bonɔɔna ne toli jemɛ." 7Yeesu ŋɔ, "Hɛ́ɛ no! N dɛ ba taraken. Nomɛlbwa waa lawɛ waa nɔ aa lɔ tɔn nɔ bini dɛɛ bagle waa aa dɛ ba ɛɛ kerekere la bini kpoŋe la na som." 8Men Jɔn, menee no waa nɔ dɛ naa. Maa noa dɛ naa la, n guŋi nyundua torome waa bag mɛ waa nɔ la sie dɛ fee ŋɔ n duuru, 9asɛ o ŋɔ, "Bɛ gɛ ɛ. N gba ɛ Korowii bonɔɔ la bɛl kɛŋɔ he ne he bala keamere la ne nɛra la bwa baa dɛ no tɔn nɔ bini waa nɔ. Korowiirii chɛ kɛŋɔ he duu." 10O ŋɔ n be ŋɔ, "Bɛ waa aa lɔ tɔn nɔ bini kpɔ sɔh. Ka bagla, dɛkalkɛŋɔ tɔpere la telo tonɛ kɛŋɔ waa nɔ bwa ba ɛ. 11Nomɛlbwa waa dɛ ɛ wechɔga la, ó te ɛ dɛɛ la. Nomɛlbwa waa dɛ ɛ wedoŋa la, ó te ɛ dɛɛ la. Nomɛlbwa waa dɛ ɛ wedɛɛga la, wɛ́ɛ ɛ o wedɛɛga, asɛ nómɛlbwa ge waa do kaih la teŋɛ dɛ do gɛ dɛɛ la." 12Yeesu bolɔ ŋɔ, "Hɛ́ɛ no bonɔ! N dɛ ba taraken. N dɛ ba kembɔr maa dɛ ba nɛra tɛɛ la ne. Gɛ nomɛlbwa toma aa doa laanee mɛɛ ba on kem bɔe. 13Menee komɛlbwa Sitɔɔ, menee a Muŋkaa. Menee wobɛlbwa Mumpar ne a Jaga. 14"Nɛra baa chɛgɛ ba laala a do wer la na som, dɛkalkɛŋɔ banee dɛ won dɔ Mkpa Daa la nɔna dɛ di, dɛ won kpɔ doonyoone la ta ba tetoora dɛɛ jo bwɛɛ la ta. 15Nɛndoŋa, ne nɛra baa dɛ ɛ bebeewa, ne jwamane tena, ne nɛra baa dɛ kpoo nɛra, ne vog toroma, ne banɔ la bwa ba sie aa dɛ lɛ nyosone teŋa ne nɛra negra la ta te, ba ka bwɛɛ la dahare. 16"Menee Yeesu, men tomɛ n torome ŋɔ ó ba bagle waa nɔ ásɛ he ka bagle asɔre tena. Devid Dwee men. O Naa men. Menee Chɔɔlenwewee la waa dɛ chaah kɛrɛdɛ la." 17Korowii Domadɛɛge la ne hanfale la dɛ yerɛ ŋɔ, "Ba!" Nomɛlbwa waa no gɛ waa nɔ la, ó ge ŋɔ, "Ba!" Nomɛlbwa waa dɛ wi nyɔgre la, wɛ́ɛ ba. Nomɛlbwa waa dɛ nyin nee aa dɛ tɛ mkpa la dɛ nyɔ la, wɛɛ dɔɔ nyɔ pɛɛpɛɛ. 18N dɛ kah nomɛlbwa waa no waa nɔ aa lɔ tɔn nɔ bini dɛɛ bagle waa aa dɛ ba ɛɛ kerekere la kɛŋɔ dɛ nomɛlbwa kpɔ waane ja a ta naa, Korowii ɛɛ kpɔ wahala maa bagle a waa tɔn nɔ bini laanee ta o nɛ. 19Dɛ nomɛlbwa laa waa nɔ bini waane tamaa bɛlbwa kpɔ a ta naa, Korowii aa on mkpa daa maa bagle o waa tɔn nɔ bini la nɔnaa tɛ ó di. Waa on bɔree tɛ o bwɛdɛɛge la maa bagle o waa la ta. 20Naate waa ɛ waa nɔ bwa danseɛ la ŋɔ, "Kpelaa, n dɛ ba taraken!" Aamen. N Dɔɔ Yeesu, ba warane! 21Yá Dɔɔ Yeesu cha he bwa sekwaraa haa ɛ Korowii nɛra la. Aamen

will be added

X\