Wepila 20

1Belaa n berɛ na nyundua torome bɛl o le nyundua dɛɛ tu. Waa dɛ tu la, dɛ o kpoŋe Bɔnsam Bɔluŋ la safoa ne jɔgrɔjen bɛl. 2O kaa lawɛ kontuugi damanta o faa ɛ harɛkon ya jemɛ o waa le mumpar la, baa yerɔ Baradeɛre Te kɛɛ Bɔnsam la. O kpɔ jɔgrɔre la vɔrɔwo bil bene kagboŋ, 3dɛ kpɔɔ ka ta Bɔnsam Bɔluŋ la bini, dɛ laa tɔ, dɛ karɔ kiŋkiŋ o bɛ nɛra baa lɔ harɛ ta negre ka tel kɛŋɔ bene kagboŋ la aa tela. Dɛ tɔpere la telaa, baa puruu o le tama. 4N na kookane, asɛ nɛra bane so a ta, asɛ Korowii tɛɛ ba ŋwɛnɛ bá won dɛɛ bol nɛra waa dɛɛ pa bole. N na lala ba faa teŋɛ Yeesu kasinteŋ waa la ta dɛ bol Korowii Waa, dɛ vɛh olchɔge la ne kon la baa mao la toma. Ba ta gelɛ ba do ba o nso la ba tili ne ba nɔɔra ta. Ba koh a waa teŋni ba nyuune. Baa ir seo ta, ba ne Kristo pɛ dɛɛ di kora bene kagboŋ. 5Lala seo ta ira loglee gɛ. Banɔ la baa kaa baa wola ire la te, nemenɛ bene kagboŋ la tel mɔɔ ba ir. 6Nɛra baa tɔ sie ir seo ta la na som. Korowii nɛraa ban. Seo nɛɛtena la ta kpegri dɔe ba nɛɛ kpa. Baa ɛ Korowii ne Kristo Sɔforee, asɛ ba ne o pɛ di kora bene kagboŋ. 7Dɛ bene kagboŋ la telaa, baa pur Bɔnsamee dɛ yao ta. 8O leɔ waa, wɛɛ ba negre nɛra baa lɔ harɛ nɔ ta bobɛlbwaa, Gɔg tena ne Magɔg tena, dɛ pona ba ba warɛ kɛŋɔ mpo nyoa hɛŋle ken, dɛ kpɔ ba yo laa. 9N na ba ba wur ba tɔ harɛ bwa, dɛ bar bwɛɛ Korowii aa dɛ nyinu o nɛra do o ta la. Asɛ nii le nyundua dɛ ba le ba nɛɛ dɛ fuh ba bwa kwaraa. 10Ba lawɛ Bɔnsam waa neg ba la ge dɛ ta bela nii ne jebɔrɔwe aa yɛɛra chɔ kɛŋɔ moo la, bela olchɔge ne keamechɔge la aa lole la. Baa na hɔhɔrɔwa chɔɔ ne jwaanaa aa wola jaga dɔe. 11N berɔ na kookara damanta ompoŋ bɛl. Nɛn waa soge o ta la, nyundua ne harɛ nao dɛ nyogre, ba ta an nae kpa. 12Belaa n na nɛra baa serewa bwa, ba bini nomonjena ne bechale bwa, asɛ ba che kookara la sie. Ba pili tɔne ane, asɛ dɛ berɛ pili onɔ la waa ɛ Mkpa Tɔn la. Belaa Korowii che toma nɛra la aa ɛa mɔɔ dɛ serewe a do tɔne la ta la ta, dɛ bol ba waa dɛ pa bole. 13Nɛra baa ka nee ta la leɔ, asɛ nɛra baa sewɛ seo bwa soosiwi la ge le, asɛ Korowii che gɛ ba faa ɛa ta dɛ bol ba waa dɛ pa bole. 14Belaa ba kpɔ seo ne Lala Bwɛɛ bwa ta nidamanta aa yɛɛra chɔ kɛŋɔ moo la ta. Gɛ nii nɔɔ seo nɛɛte la. 15Nomɛlbwa baa nyiŋi Mkpa Tɔn la bini dɛ nyin o sɔn kahonɛ la, dɛ ba kpɔɔ ka ta nii la ta.

will be added

X\