Wepila 2

1"Chwerɛ waa nɔ dɛ kpɔ ka tɛ nyundua torome waa chega tɛ asɔre waa lɔ Ɛfesos la ŋɔ, "Kenii men maa kpoŋe weweela anuanɛ n nɔndig ta, dɛɛ valɛ suugaswɛm daa anuanɛ baa kpɔ kandere dɛɛ chɔŋɛ a ta baah la ŋɔ: 2N jemɛ he toma haa ɛa, ne he koeh, ne he bambile haa lawa, dɛ jemɛ kɛŋɔ haa nɛnchɔga waa nyin. He fa kari nɛra ba faa dɛ yerɛ ba te n toroma la, dɛ na kɛŋɔ ba ta n toroma ɛɛ, dɛ na kɛŋɔ ba ɛ nyosonteŋna. 3He lawɛ bambile dɛ koh n waa dɛ na wahala kɛ dɛ ta lawɛ a bini. 4"Kɛ he webeŋkpoŋ maa dɔa laanee kɛŋɔ, nyina he faa dɛ nyin mɛ logla la ta gɛ doe kpa. 5Anomanta hɛ́ɛ lii gɛ he faa doa wubwa la, dɛ charɛ he liire, dɛ berɛ ka kpɔ he logla we-ɛɛla la ja. Gɛ laa aa, mɛɛ ba he bee dɛ ba laa he kandea daa la kpɔ le o bug ta. 6Kɛ Nikolai tena we-ɛɛla la haa haah la te, he ɛ wa. Gɛɛ n gba hah ba we-ɛɛla. 7"Nomɛlbwa waa dɔ deŋna la, ó no waa Korowii Domadɛɛge la aa dɛ bol asɔre tena be la. Naate waa won dɛ yo le la, mɛɛ geloo o di mkpa daa la waa lɔ Korowii bwɛdɛɛge la ta nɔna. 8"Chwerɛ waa nɔ ka tɛ nyundua torome waa chega tɛ asɔre waa lɔ Smɛɛna la ŋɔ, "Kenii men maa ɛ komɛlbwa Sitɔɔ ne a Muŋkaa, dɛ sewɛ, dɛ ir la ŋɔ: 9N jemɛ he wahala ne he nyae wa, kɛ he ɛ dɔɔhna taeh. N jemɛ wechɔga nɛra baa dɛ yerɛ ba te Juda tena kɛ dɛ ɛ Bɔnsam habɔteŋra la aa bola dawɛ he nɛ. 10He bɛ wahala bɛlbwa haa ba na la ɔmɛ. Hɛ́ɛ no! Bɔnsam ɛɛ geloo ba larawe he bane do dea, dɛ daah heyaa dɛ na. Hɛɛ na wahalaa kohona tɔpera fi. Dɛ seo bini kwara, he chegɛ kiŋkiŋ naa, mɛɛ tɛ heyaa mkpaa o ɛ kompoŋ haa yoa dɛ le ba vɔwɛ heya. 11"Nomɛlbwa waa dɔ deŋna la, ó no waa Korowii Domadɛɛge la aa dɛ bol asɔre tena be la. Naate waa won yo le la, seo nɛɛte la aa won ɛo wobɛlbwa. 12"Chwerɛ waa nɔ ka tɛ nyundua torome waa chega tɛ asɔre waa lɔ Pɛɛgamɔm la ŋɔ, "Kenii men maa dɔ tokobijen o sie aa ɛ anɛ dɛ do nyɛgre la ŋɔ: 13N jemɛ bela haa soga. Bɔnsam soŋnibɔree he do la, kɛ dɛ ta che kiŋkiŋ. Hale gɛ saŋ ba faa kpo Antipas waa ɛ kasinteŋ te dɛ che tɛ mɛ he be Bɔnsam soŋnibɔr bela la, he ta tɔeh kɛŋɔ haa men yarada. 14"Kɛ n dɔ he waane tama. Bane lɔ he bini dɛɛ teŋɛ Balam webagla ta. Onee fa gela Balak negre Israel tena ba ɛ wechɔga dɛ di ola baa kpoa tɛ voga dɛ kaa bɔ jwamane la. 15Nɛra baa dɛ teŋɛ Nikolai tena webagla ta gba lɔ he bini. 16Anomanta hé charɛ he liire dɛ le he wechɔga ta. Dɛ gɛ laa aa, mɛɛ ba he be waranee, dɛ ba kpɔ tokobii la waa lɔ n nyoa la dɛ yo he banɔ la haa dɛ teŋɛ Nikolai tena webagla la ta la. 17"Nomɛlbwa waa dɔ deŋna la, ó no waa Korowii Domadɛɛge aa dɛ bol asɔre tena be la. Naate waa won yo le la, mɛɛ tɛo kondikwaa ane soosiwi baa dɛ yera maana nomɛlbwa aa wola an nae bwaa ó di, dɛ tɛo bwedɛɛge ompoŋ bɛl maa chwerɛ sɔnfale bɛl dawɛ o ta, nomɛlbwa aa wola sɔn la jemɛ dɛ ka ja naate maa kpɔ tɛo la nɛ. 18"Chwerɛ waa nɔ ka tɛ nyundua torome waa chega tɛ asɔre waa lɔ Tiatra la ŋɔ, "Kenii men maa ɛ Korowii Bie, dɛ dɔ sibie a do kɛŋɔ ninlao, dɛ dɔ nakpale kɛŋɔ yaawa la ŋɔ: 19N jemɛ he we-ɛɛla ne he nɛnnyin wa, ne he Korowii yaradae, ne chae haa dɛ cha dɔŋa, ne he bambile haa dɛ lawɛ wobɛlbwa ta, dɛ jemɛ kɛŋɔ he taraken we-ɛɛla wer gwaa he logla kwaa la. 20"Kɛ n dɔ he waane dɛ bol. Hanchɔge Jɛsɛbɛl la waa dɛ yerɛ o te Korowii keame la, he gelɔ o do he be dɛɛ bagle heya, dɛɛ negre n bonɔɔna ne n toli baa bɔ jwamane, dɛɛ di ola baa kpoora dɛɛ tɛ voga. 21N tɛo tɔpere ŋɔ ó gel gɛ asɛ dɛ charɛ o liire le o wechɔga ta, kɛ waa no. 22Hɛ́ɛ no! Mɛɛ do o ne nɛra o ne baa dɛ bɔ jwamane la weelaa ba chɔ, a noo ba kɛrɛdɛ. Dɛ ba ta gelɛ dɛ charɛ ba liire le ba wechɔga ta dɛ gel ba tonchɔga la aa, ba bwa ɛɛ na wahalaa. 23Mɛɛ kpoo o habɔteŋraa ásɛ asɔre tena bwa jemɛ kɛŋɔ menee jemɛ nɛwɛnyini nyu bini ne ba weliira bwa. Mɛɛ bɔ he bɛlbwa kemee gɛ o we-ɛɛla aa doa. 24"Kɛ he Tiatra tena haa kaa, haa wola wechɔga waa bagla la ta teŋɛ, haa wola Bɔnsam we-ɛɛla baa dɛ yera wesɔɔhla la jemɛ la, maa wekpega ane bɛlbwaa kpɔ dawɛ he nɛ. 25Kɛ waa la haa lawɛ a bini kɛrɛdɛ la, hé den lawɛ a bini gɛ ń ba. 26"Naate waa won yo le, dɛ won ɛ n toma gwɛeeh dɛ ka tel a tona bini la, mɛɛ tɛo kpegrii ó di harɛ nɔ ta nɛra nɛ. 27'Wɛɛ kpɔ kpegrii dɛɛ nyiŋi harɛ nɔ ta nɛra bwa nɛɛ a ŋwɛnɛ ta, dɛ lɔɔ ba, dɛ chɔg ba kɛŋɔ baa pagre vii la.' N Mɛɛ tɛ mɛ gɛ kpegri nɔ. N gee kpɔɔ tɛ naate la gɛ tenten, 28dɛ tɛo chɔɔlenwewee la. 29Nomɛlbwa waa dɔ deŋna la, ó no waa Korowii Domadɛɛge aa dɛ bol asɔre tena be la.

will be added

X\