Wepila 19

1A habɔɔ la, n no waane Korowii doa kɛŋɔ nɛnlaa tenten gbɔga baa si, "Hé kpɛɛ N Naa Korowii! Onee lɛ nɛwɛnyina, on chɛ jirima, on dɔ kpegri bwa, 2dɛkalkɛŋɔ gɛ waa bol waa dɛɛ pa bole la ɛ kasinteŋ dɛ togre. O pa hanjwamane tenten la waa ɛ wedoŋa dɛ chɔg harɛ nɔ la bolchɔge, dɛ tɛr o deŋne dɛ́ kpɔ bɔ o bonɔɔna ne toli waa kpoo ba la kem." 3Ba berɔ si ja, "Hé kpɛɛ N Naa Korowii! Babilɔn chuu ɛɛ dɛɛ kaa nyundua saŋ bɛlbwaa." 4Nomonome fifraanɛ dɛ banaarɛ la ne hweera kwaa anaarɛ la guŋo dɛɛ duu Korowii waa soge o kookara ta la, dɛɛ si, "Aamen. Hé kpɛɛ N Naa Korowii!" 5Asɛ taa bɛl le kookara la ta dɛ ŋɔ, "He nɛra haa ɛ N Naa Korowii bonɔɔna ne o toli la, hɛ́ɛ tɛo sɔn. He bini nɛŋgwɛgra ne nɛnjena haa dɛ ɔmɔ bwa, hɛ́ɛ tɛo sɔn." 6N berɔ no nɛnlaa tenten aa dɛ bol waa kɛŋɔ chuubu aa dɛ si la, a berɛ do kɛŋɔ bwaala aa dɛ kɔgre kohona la. Ba ŋɔ, "Hé kpɛɛ N Naa Korowii! Nemenɛ Korowii waa ɛ komɛlbwa Dɔɔ la dɛ di kora. 7Hé gel ya sie lɛ ya hɛgre kohona. Yá tɛo sɔn, dɛkalkɛŋɔ Pebie la haah lawa telo. O haah ge kpɔ o te cheg. 8Ba kpɔ yadɛɛge ompoŋ kpelkpel tɛo ó tɔ." Yadɛɛge ompoŋ la chegɔ tɛ Korowii nɛra wedɛɛga baa ɛa. 9Anee nyundua torome la ŋɔ n be ŋɔ, "Chwerɛ waa nɔ bil. Nɛra baa yer ba ŋɔ bá ba di Pebie la hanfale kwaa la na som," dɛ berɛ ŋɔ, "Korowii wobolee, a ɛ kasinteŋ." 10Belaa n guŋi o sie dɛ fee ŋɔ n duuru, asɛ o ŋɔ n be ŋɔ, "Bɛ gɛ ɛ. N ne hen ne he bala la baa lawɛ Yeesu waa bini la bwa ɛ o bonɔɔna. Korowiirii chɛ kɛ he duu. Yeesu waa waa bagla laanee ɛ keamere la bwa wobol." 11Asɛ n na kɛŋɔ nyundua aa pila, jaagɔpoŋ bɛl le. Nɛn waa soge o ta la, ba dɛ yerɔ Kasinteŋ Te, dɛɛ yerɔ Nɛŋkaih. O dɛ bol nɛra waa kasinteŋ ne, dɛɛ yo laa a ŋwɛnɛ ta. 12O sibie do kɛŋɔ ninlao ken. O pi koogbɛrɛre a warɛ pirim. O sɔn bɛl dawɛ o nɛ, nomɛlbwa aa wola sɔn la jemɛ nemenɛ o gbo. 13O sɔn bɛl gee Korowii Nyoa Wobol. O tɔ yal bɛl baa kpɔa li chal. 14Nyundua dɔm baa dɛ la laa do laalapoŋa aa wera dɛ so jaagɔpoŋa ta dɛ teŋɛ o nɛ. 15Asɛ tokobii waa nyɛga ɛɛ le o nyoa ó kpɔ dɛɛ ba harɛ ta nɛra bwa yoi dɛ pɔ ba nɛ. Wɛɛ nyiŋi ba nɛɛ kpegri ne a ŋwɛnɛ ta, dɛ ɛɛ ba kɛŋɔ baa dɛ sa daa nɔna baa kpɔa dɛɛ ɛ sen ta a nee ɛɛ le la. Nemenɛ Korowii bandiaa a nee la. 16Sɔn bɛl dawɛ o yal ne o hwii ta. Gɛ sɔn laanee |scKORANAR BWA KOORO NE DƆƆRANAR BWA DƆƆ|d. 17N berɔ na nyundua torome bɛl o che wee ta, dɛ kpɔ takpeg ŋɔ jumbii aa dɛ gah nyundua bwa be ŋɔ, "Hé bwa ba cheme Korowii kondikonjena la mun. 18Koranar, soojanomonome, nɛnjena, jagre ne a dɔɔranar, ne nɛra bwa, ba bini baa dɔ ba te ne yoma, nomonjena ne bechale bwa serewɔ. Anomanta hé ba di ba ola." 19Belaa n na olchɔge la ne harɛ ta koranar ne ba dɔm aa kpɔ ba te dɛɛ ba dɛ́ ba yo naate waa soge jaagɔ ta la ne o dɔm. 20Kɛ ba lawɛ olchɔge la ne keamechɔge la o faa dɛ ɛ wejena dɛɛ tɛ olchɔge la dɛɛ negre nɛra baa dɔ olchɔge la nso dɛɛ tomɛ kon baa mao o do kɛ olchɔge la la. Ba kpɔ ba bwa ne ba siweela ka ta bela nii ne jebɔrɔwe aa yɛɛra chɔ kɛŋɔ moo dɛɛ fuh. 21Naate waa soge jaagɔ ta la kpɔ tokobinyɛg waa le o nyoa ta la kpoo olchɔge la nɛra baa kaa la, asɛ jumbii la di ba ola gɛ aa wona.

will be added

X\