Wepila 17

1Belaa nyundua toroma banuanɛ baa kpoŋe loga anuanɛ la bɛl ŋɔ n be ŋɔ, "Ba ń bagle gɛ Korowii aa dɛ ba jwamane te tenten la deŋne tɛra. O soge neerare nyoo. 2O ne harɛ nɔ ta koranar bwa di sɛm. O wedoŋa la ɛo kɛŋɔ sen asɛ o kpɔ tɛ harɛ nɔ ta nɛra ba nyɔ dɛ dɛɛ." 3Belaa Korowii Domadɛɛge ir n nɛ, asɛ nyundua torome la kpɔ mɛ kaa pua harɛ waa ɛ hɛŋle gbo ta, asɛ n na haah bɛl o so olchɔge bɛl nɛ. Olchɔge la swɛɛrɔ dɛ dɔ sɔnchɔga o bwa, a bwa ɛ chɛga dɛɛ yagɛ Korowii. O dɔ nyuune anuanɛ, o nyeglare ge ɛ fi. 4Haah la di toli dɛ do laaladɛɛga, ane swɛɛ a sie do gimegime, ane ge swɛɛ peihpeih dɛ do wer. O do baŋa kwaa ne deŋna kwaa ne nɔnloga baa kpɔ suugaswɛm ne bwedɛɛga bwa soosiwi ɛa, dɛ kpoŋe suugaswɛm luwee, wedoŋa ne jwamane we-ɛɛla suu. 5Ba chwerɛ sɔn bɛl pɛl haah la tile ta. O ɛ sɔn o mun aa sɔah. Sɔn laanee |scBABILƆNJEN, JWAMANE TENA NE HARƐ NƆ TA WEDOŊA BWA NYA|d. 6N na haah la kɛ waa dɛɛra. Korowii nɛra baa teŋɛ Yeesu nɛɛ ba koh a waa kpoo ba la chalee o nyɔ dɛ dɛɛ. Maa nao la, n nyoa kpoo taeh. 7Nyundua torome la pɛɛ mɛ ŋɔ, "Ɛrɛɛ he nyoa kpo nɔɔ? Mɛɛ pili haah nɔ ne olchɔge la waa soge o ta o dɔ nyuune anuanɛ ne nyeglare fi la waane aa sɔah binii bagle. 8Olchɔge la haa nao la, o siwi fa lole. Kɛ taraken te o siwi toole kpa. O dɛ ba teehna dɛ le Bɔnsam Bɔluŋ la bini, dɛ la Korowii ka chɔgo. Nɛra baa lɔ harɛ nɔ ta Korowii aa wola ba sɔna chwerɛ do Mkpa Tɔn la bini nyundua ne harɛ mumpar bwa la, ba nyoa ɛɛ kpoo gɛ saŋ baa na olchɔge la kɛŋɔ o faa lole waa wola berɛ do le kpa dɛ berɛ le la. 9Dɛ he ta wejema dɔe yaa, haa won no waa nɔ mun. Olchɔge la nyuune anuanɛ la chegɔ tɛ bwejena anuanɛ. A taa haah la so. A berɔ che tɛ koranar banuanɛ ge. 10Ba bini banue toole kpa. Bɛl ta dɛ di o kora. Bɛl ge ta lole, o ta dii mɔɔ. Dɛ o baa di aa, waa kora taa bigri. 11Olchɔge la o faa lole waa wola berɛ do le kpa la, o ge ɛ kooro nuatoro te dɛ ja banuanɛ la nɛ. O dɛ ba kaala Korowii ka chɔgo. 12"Nyeglare fi haa naa la chegɔ tɛ koranar fi baa wola kora dii mɔɔ. Ba tɔpere telaa, baa di koraa dɔŋhwere beŋkpoŋ gbo. Ba ne olchɔge la bwaa dɛɛ ba pɛɛ di kora. 13Koranar la bwa ɛɛ ɛ liire beŋkpoŋii dɛ kpɔ ba kpegri bwa tɛ olchɔge la. 14Ba ne Pebie la ɛɛ yo laalee, asɛ Pebie la ne nɛra waa lee ba dɛ kpɔ ba teŋɛ o nɛɛ ba waa dɔ kasinteŋ la pɔ ba nɛɛ, dɛkalkɛŋɔ onee dɔɔranar bwa Dɔɔ dɛ ɛ koranar bwa Kooro." 15Nyundua torome la ŋɔ n be ŋɔ "Neerare la haa naa kɛŋɔ jwamane te soge a nyoo la chegɔ tɛ wobol te bɛlbwa nɛra baa lɔ harɛ nɔ ta bobɛlbwa. 16Nyeglare fi la haa naa a che tɛ koranar fi la ne olchɔge la ɛɛ hah jwamane te laanee, dɛ foo o bwara komɛlbwa, dɛ gelo dakpaŋ gɛ. Baa chwe o olii, asɛ dɛ fuh o kabora, 17dɛkalkɛŋɔ Korowiirii kpɔ gɛ do ba bambile bini kɛŋɔ bá ɛ waa waa dɛ nyin, dɛ gel ba ɛ liire beŋkpoŋ dɛ kpɔ ba kpegri tɛ olchɔge la ó di ka tel kɛŋɔ waa Korowii aa bola la aa ɛa. 18Haah la haa nao la chegɔ tɛ bwɛjen la waa dɔ harɛ nɔ ta kora bwa la."

will be added

X\