Wepila 13

1A habɔɔ la, n na olchɔge bɛl wɛɛ le mpo ta. O dɔ nyuune anuanɛ dɛ nyeglare fi. Koogbɛrɛ pi o nyeglare la bɛlbwa ta, ba chwerɛ sɔnchɔge ge dawɛ nyuune la bɛlbwa ta, a ɛ chɛga tɛ Korowii. 2Olchɔge la maa nao la le noniete, o nakpale ge le sisire nakpale, asɛ o nyoa ge le nyujente nyoa. Asɛ kontuugi damanta la kpɔ o kpegri ne o kora ne o nomonome kohona waa dɔa la bwa tɛ olchɔge la. 3Olchɔge la nyuune la bɛl ɛo kɛŋɔ ba faa pirao o sewɛ dɛ ir asɛ bol la tonɛ. O waa ɛ nɛra bwa nyokpoa ba teŋɛ o nɛ, 4dɛ koh tɛɛ kontuugi damanta la aa tɛ olchɔge la kpegri la waa dɛɛ duu o ne olchɔge la bwa kɛ Korowii ken, dɛɛ ŋɔ, "Umee dɔŋee olchɔge nɔ nɔ? Umee dɛ won puu yo laa lɔ?" 5Korowii ta on ŋwɛnɛ tɔe. O gelɔ wɛɛ bol wejena ne nɛnhɛlwa, dɛ gel o dɔ kpegri dɛ won ɛa korobie fifraanaarɛ dɛ anɛ. 6O pili nyoa dɛ bol Korowii nɛnhɛlwa, dɛ chɔg o ne bela waa lole ne nɛra baa lɔ o be bwa sɔn. 7Korowii tɛo ŋwɛnɛ o yo o nɛra dɛ pɔ ba nɛ, dɛ gel o dɔ kpegri wobol te bɛlbwa nɛra baa lɔ harɛ nɔ ta bobɛlbwa nɛ. 8Harɛ nɔ ta nɛra baa wola ba sɔna chwerɛ Pebie la baa kpoo la Mkpa Tɔn la bini harɛ mumpar bwa la, ba bwa ɛɛ duu olchɔge laanee kɛŋɔ Korowii ken. 9Nomɛlbwa waa dɔ deŋna la, ó no. 10Dɛ Korowii ŋɔ bá lawɛ nomɛlbwa laa ta naa, baa lawɔɔ. Dɛ nomɛlbwa kweh kere dɛ kpɔ kpo nɛn aa, kere nee baa ba o ge kpoe. Anɔ dɛ bagle kɛŋɔ a chɛ kɛ Korowii nɛra dɔ bambile dɛ lawɛ waa baa dɛ yaradaa la bini kiŋkiŋ. 11Belaa n berɛ na olchɔge bɛl kɛŋɔ onɔ la, o ɛgɛ dɛɛ le harɛ bini. O dɔ nyeglare anɛ kɛŋɔ pebale ken, o taa do kɛŋɔ kontuugi damanta taa ken. 12Logle olchɔge la kpɔ o kpegri bwa tɛo, o che o naa ta dɛɛ ɛ wejena, dɛ gel nɛra bwa baa lɔ harɛ ta la ɛɛ duu logle olchɔge la ba faa pirao o sewɛ dɛ berɛ ir o bol la tonɛ la. 13O wono dɛɛ ɛ wejena ne nyokpowa, dɛ gel nii le nyundua lee harɛ, nɛra na. 14Waa chegɛ logle olchɔge la naa ta dɛɛ ɛ wejena la nomanta, o wono negre nɛra baa lɔ harɛ nɔ ta dɛ ŋɔ bá ma komɛl kɛŋɔ olchɔge la ba faa kpɔ kere pirao o sewɛ dɛ ir la. 15Baa mao tonɛ la, Korowii tɛ olchɔge la waa teŋa nɛɛ la ŋwɛnɛ o tɛ kon la baa mao la hweera o won dɛɛ bol wa. Olchɔge nɛɛte la ŋɔ bá kpoo nɛra baa wola sɛh dɛ tomɛ kon la baa mao la bwa. 16O gelɔ ba do nomɛlbwa, nɛmpɛɛne ne nɛnjena, dɔɔhna ne nyaara, yoma ne nɛra baa wola yoma ɛɛ, nso o nɔndig ta kɛɛ o tile ta. 17Dɛ nomɛlbwa ta nso la dɔe yaa, o ta ŋwɛnɛ dɔe kɛŋɔ o yawɛ kon kɛɛ o yog komɛlbwa. Nso la ɛ namba waa chega tɛ olchɔge la sɔn. 18Dɛ he dɔ wejema aa, no. Nomɛlbwa waa dɔ liire dɛ won jemɛ olchɔge la namba la mun la, ó lii. Onee 666, o ɛ nɛn sɔn.

will be added

X\