Faelemn 1

1Men Pɔɔl baa koh Yeesu Kristo waa dɛ do mɛ dea la, ne ya dɔŋ Timotii chwerɛ tɔn nɔ dɛɛ tɛ ya dandɛɛge Faelemɔn waa bera ɛ ya dɔŋ tom-ɛɛ ge la, 2ne ya nimambie Apia, ne ya dɔŋ Akipus ya ne waa chega dɛ yo dɛɛ tɛ Korowii o toma nɔ ta la, ne asɔre tena baa dɛ cheme he dem la bwa. 3Ń Naa Korowii ne ya Dɔɔ Yeesu Kristo cha heya, dɛ tɛ heyaa bosɔɔhna. 4N Korowii soŋa bini te bɛlbwa, n dɛ yerɛ he Faelemɔn sɔn dɛ kpɔ jam dɛɛ tɛ Korowii, 5dɛkalkɛŋɔ n no he nyina haa dɛ nyin Korowii nɛra bwa ne gɛ haa dɛ yarada ya Dɔɔ Yeesu la wa. 6Waa maa dɛ soŋe Korowii laanee kɛŋɔ nyopɛo la he ne o nɛra aa dɔa hɛɛ yaradao la chae kɛrɛdɛ, ásɛ he won jemɛ wedɛɛga te bɛlbwa Korowii aa dɛ nyin o cha yaa ya won dɔ, pɛɛ ya ne Yeesu Kristo aa pɛa la nomanta. 7N dam, he nyina haa dɛ nyin Korowii nɛra la dɛ do mɛ gbemba dɛ gel n sie ɛɛ lɛ taeh, dɛkalkɛŋɔ he dɛ nyiŋ ba dɛɛ do ba gbemba. 8He nɛnnyin nomanta, n dɛ nyin kɛ n soŋe waane. N fe dɔ ŋwɛnɛ Yeesu Kristo be pera kɛŋɔ ń di kpegri he nɛɛ dɛ ŋɔ hé ɛ gɛ aa wera kɛŋɔ he ɛ, kɛ maa gɛɛ ɛ. 9Nyina haa dɛ nyin nɛra la taa n che dɛɛ soŋe, nyiŋi gɛ men Pɔɔl aa ɛ banjena, ne dea baa koh Yeesu Kristo waa dɛ do mɛ nɔ ta dɛ no n waa nɔ. 10He nɛndɔɔle Onisemɔs waa ɛ n bie Yeesu Kristo be pera la naa taa n che dɛɛ soŋe waa nɔ. Gɛ saŋ baa do mɛ dea la taa n bol Yeesu waa baglo o kpɔ o te tɛo. 11Wubwa la dɛ o ta tɔnɔ dɔe tɛɛ, kɛ taraken te o dɔ tɔnɔ tɛ ya bwa. 12N gelɔ wɛɛ ba he be kɛŋɔ n gbagba bie maa dɛ nyinu n bambile bwa ne la. 13N fe dɛ nyin kɛ o do n be bonɔ dɛ́ che he naa ta dɛɛ cha mɛ n dea doe nɔ baa koh Amanesoma la waa dɛ do mɛ nɔ ta. 14Kɛ maa nyin n ɛ wobɛlbwa dɛ le he habɔɔ dɛ n ta he be ŋɔe, asɛ a ba ɛ kɛŋɔ n dɛ di kpegri he nɛ. N dɛ nyin kɛŋɔ wedɛɛge haa ɛ la le he gbabir bambile bini. 15Bɛl lole naa, Korowiirii ŋɔa o ken le he nɔn ta tama mɔɔ dɛ berɛ ba hé ne o so ka tonɛ. 16O ta he nɛndɔɔle gbo ɛɛ kpa. O ɛ he nimedɛɛge ya Dɔɔ Yeesu be pera. Gɛ n kwara aa dɛ nyin o waa nɔ, n jemɔ kɛ he te ɛɛ nyin o waa gwaa gɛ, dɛkalkɛŋɔ o ɛ he nɛndɔɔle ne he nime tenten ya Dɔɔ Yeesu be pera. 17Dɛ he jemɔ kɛŋɔ n ne he bwa ɛ beŋkpoŋ aa, lɛo kɛŋɔ haa dɛ ba n lɛɛ ken. 18Dɛ o fa ɛɛ wechɔga ane, kɛɛ dɛ he kem bɛlee o dio, kpɔ pɛɛ mɛ. 19N Pɔɔl gbagbaa chwerɛ gɛ waa nɔ bonɔ kɛŋɔ mɛɛ bɔe kemee la. Kɛ jemɛ kɛ he gba di n kem Korowii mkpa la haa chegɛ n nɛɛ dɛ dɔ la ta. 20Anomanta n dam, gel n ge dɔ tɔnɔ dɛ le nyopɛo n ne haa chegɛ Yeesu Kristo nɛɛ dɛ dɔ la ta ásɛ n baah sɔɔh mɛ. 21N jemɔ kɛŋɔ hɛɛ no n waa nɔɔ dɛ ɛ gwaa gɛ kwara. A waa n chwerɛ tɔn nɔ la. 22Anɔ la ge aa jaa laanee kɛŋɔ nyin dea dɛɛ cheg mɛ. N dɔ hwɛga kɛŋɔ Korowii ɛɛ no he wesoŋa haa dɛ soŋo dɛɛ tɛ mɛ laanee asɛ dɛ berɛ kpɔ mɛ ba tɛ heyaa ja. 23Epafras baa koh Yeesu Kristo waa dɛ do n ne on dea la dɛ nae. 24Gɛɛ Maak ne Aristakus ne Demas ne Luk baa ɛ n bala tom-ɛɛra la gee nae. 25Yá Dɔɔ Yeesu Kristo cha heya. Aamen.

will be added

X\