Felepae 4

1Yabala haa ɛ n nɛnnyina, he pɛla lag mɛ. He bee n silɛɛ do, he waa baa ba men tɔɔ dawa. Anomanta n dandɛɛga, hé che kiŋkiŋ pɛɛ ya ne ya Dɔɔ aa pɛa la ta. 2N dɛ soŋe Yoodia ne Sentiki kɛŋɔ ba kwaa ba baah dɛ ɛ beŋkpoŋ pɛɛ ya ne ya Dɔɔ aa pɛa la ta. 3N dɔŋdɛɛge, n dɛ soŋe, cha haahna la dɛ kwaa ba baah, dɛkalkɛŋɔ ba cha mɛ Amanesoma nɔ bola ta ga. Klɛment ne n bala tom-ɛɛra la ge jao. Ba sɔna lɔ Korowii Mkpa Tɔn bini. 4Hé che pɛɛ he ne ya Dɔɔ aa pɛa la ta dɛ gel he sie lɛ. Kasinteŋ, hé gel he sie lɛ. 5Hé gel nomɛlbwa jemɛ he waa kɛ he pwɛre. Ya Dɔɔ bala la pu yaa tonɛ. 6He bɛ gel wobɛlbwa ha heya, kɛ hé kpɔ wobɛlbwa dɛɛ do Korowii nɔn ta dɛɛ soŋo waa aa hiah heya, dɛɛ jaamo kɛ waa dɛ no he wesoŋa. 7Belaa ó ge tɛ heyaa o bambisɔn waa gwaa bambisɔn te bwa nɛwɛnyini be á cha heya, dɛ gel he bambile ne liire chɔ bobeŋkpoŋ pɛɛ he ne Yeesu Kristo aa pɛa la nomanta. 8Too, yabala, anɔ la aa kaa laanee nɔ: Hé gel he liire do wedɛɛga ta. Wobɛlbwa aa ɛ kasinteŋ, ne anɔ la aa dɔ jirima, ne anɔ la aa togra, ne anɔ la aa do kaih, ne waa aa wera, ne anɔ la aa dɔ pɛla, wobɛlbwa aa ɛ wedɛɛga dɛ chɛ kpɛɛra la, hé gel he liire do a ta. 9Wobɛlbwa haa hwela dɛ dɔ le n be, kɛɛ dɛ no dɛ na mɛɛ ɛ la, hé gee ɛ gɛ ásɛ Korowii waa dɛ tɛ nɛra bambisɔn la ja he nɛ. 10N sie lɛo kohona pɛɛ ya ne ya Dɔɔ aa pɛa nɔ ta, dɛkalkɛŋɔ he berɔ kwaa dɛɛ do n liire dɛ cha mɛ taraken. He fa cha mɛ ka. A ta ɛɛ kɛŋɔ haa berɛ dɛɛ lii n waa kpa. Kɛ bɔree he faa wola dɔe dɛ nyiŋ mɛ. 11N ta ŋɔe ŋɔ n nyao. Akai. N wono hweli wobɛlbwa maa lɔ a ta n soga bini a man mɛ, n sie lɛ a ta. 12Dɛ n nyao waa, n jemɛ gɛ maa so. N berɔ dɔ ge aa, n jemɛ a ge gba soga. N hweli wobɛlbwa a man mɛ. Kondikwaa lole n di dɛ vagoo, kondikwaa toole n chɔ lɔr oo, n dɔɔ kohona kɛɛ nyae n nya oo, n won a bɛlbwa kpoŋa. 13N won Yeesu Kristo waa dɛ cha mɛ la kpegri ta chega dɛ ɛ wobɛlbwa. 14Kɛ haa kpɔ n waa berɛ he bwa wa, dɛ cha mɛ n wahala ta la, he ɛ kɛrɛdɛ. 15He gba jemɔ kɛŋɔ gɛ saŋ maa ba he be Makidoonia harɛ logle la dɛ bol Amanesoma la dɛɛ tɛ heyaa asɛ dɛ kpɔ bela dɛɛ kaa la, asɔre tena baa lɔ bwɛɛre la ta la bɛlbwa ta men chae. He Felepae tena gboo koh toma maa ɛa he bini la waa dɛ cha mɛ suuga ne. 16Hale n faa lɔ Tɛsalonika la, he fa wono ha mɛ kwaa aa hiah mɛ. Kerabeŋkpoŋ kwara laa. 17Kasinteŋ, a ta ɛɛ kɛŋɔ komɛlee mɛɛ nyin he be, kɛ he tɔnɔ haa dɔ dɛ le chae haa cha mɛ la binii mɛɛ nyiŋi. 18N dɔ komɛlbwa maa dɛ nyin la bwa ka garɛ. N dɔ he haala haa ha mɛ la le Epafrodaetɔs be. He haala la ɛ sarahadɛɛge dɛ tɛ Korowii dɛɛ su o siwi. 19N Naa Korowii ɛɛ cha heyaa komɛlbwa haa nyaa la taa dɛ le o kondɔɔh tenten la ta pɛɛ he ne Yeesu Kristo aa pɛa la nomanta. 20Hɛ́ɛ tɛ N Naa Korowii jirima saŋ bɛlbwa. Aamen. 21Too, he banɔ la bwa he ne Yeesu Kristo aa pɛa he ɛ Korowii nɛra la, n dɛ na heya. He bala baa lɔ n be bonɔ la dɛ na heya. 22Korowii nɛra la bwa dɛ na heya. Banɔ la baa lɔ Room koodem laanee dena dɛɛ na heyaa kohona. 23Yá Dɔɔ Yeesu Kristo cha heya.

will be added

X\