Felepae 3

1Yabala, waa aa kaa laanee kɛŋɔ, hé gel he sie lɛ he ne ya Dɔɔ pɛɛ la ta. Wesiwi beŋkpoŋii n berɛ chwerɛ dɛɛ tɛ heyaa la, kɛ aa men ha. A dɛ ba gela he won che kiŋkiŋ. 2Hɛ́ɛ do nɛnchɔga baa ɛ ba te manyare la dɛɛgɔ. Nɛra baa dɛ maŋkura penteŋ dɛ ŋɔ nómɛlbwa mɔn o bɔtɔn mɔɔ dɛ tomɛ Korowii la waa mɛɛ bol la. 3Ya banɔ la yaa dɛ tomɛ Korowii o Domadɛɛge kpegri ta dɛɛ tɛ Yeesu Kristo sɔn, yaa wola bɔtɔn mɔna waa maŋkura la, yanee jemɛ penteŋ tenten la. 4Dɛ bɔtɔn wa ɛɛ wonoo lɛ yaa aa, menee fe dɔ hwɛga kɛrɛdɛ. Dɛ nomɛlbwa ŋɔ a chegɛ o waa waa ɛa ta o dɔ hwɛga aa, menee dɔ hwɛga dɛ gwaa naate. 5Israel tee men. Baa lol mɛ n dɔ yawanyoa la taa ba teŋe n pen. Benjamen deaa n le. Israel te kaiih men, dɛkalkɛ n mɛɛ ne n nya bwa ɛ Hibru tena. Dɛ ba dɛ bol Mmara ta teŋa wa aa, nɛra baa dɛ teŋɛ Mmara ta kohona baa yer ba Farisii tena la bɛlee men. 6Dɛ ba dɛ nyin nɛn o siwi faa swɛɛ a ta naa, menee, dɛkalkɛŋɔ n fa chegɛ Yeesu habɔteŋra la nɛɛ taeh. Dɛ ba berɔ dɛɛ nyin nɛndɛɛge Mmara la be pera ge aa, n waa bwa togrɔ. 7Kɛ waa la bwa n faa lɔ a ta a ɛ tɔnɔ tɛ mɛ la, Yeesu Kristo nomanta, n dɛ liira wepuu. 8Kasinteŋ, komɛlbwa ne wobɛlbwaa n vɛh dɛɛ yera wepuu dɛ́ won jemɛ n Dɔɔ Yeesu Kristo. O jemaa hiaah gwaa komɛlbwa. N koh o waa dɛ gel wobɛlbwa ta, dɛɛ liira puldoa haahra, dɛɛ nyin n won dɔ Yeesu Kristo kɛrɛdɛ, 9ásɛ ya bwa won pɛ, asɛ n ɛ nɛndɛɛge, n waa su Korowii siwi. N ta ŋɔe ŋɔ ń che Mmara ta teŋa ta dɛ ɛ nɛndɛɛge n waa su o siwi. Kɛ n dɛ nyin n che yarada maa dɛ yarada Yeesu Kristo la ta dɛ ɛ nɛndɛɛge n waa su o siwi. Nɛndɛɛge ɛɛ le Korowii be wɛɛ tɛ nɛra la bwa baa yarada Yeesu. 10N waa bwaa kɛ ń won jemɛ Yeesu Kristo, dɛ won jemɛ kpegri la soo waa ira seo ta dɛ dɔ, dɛ na wahala waa naa la dɔŋa, dɛ kpɔ n te kɛ n sewɔ gɛ waa sewa la, 11gɛ aa ɛ n won ir seo ta gɛ waa ira la. 12N ta ŋɔe ŋɔ n denɔ won do kaih dɛ ɛ nɛndɛɛge dɛ ka tonɛ. Akai! N ta swɛɛ siwi dɛɛ nyin n won do gɛ bwa Yeesu Kristo aa lee mɛ ŋɔ ń do la. 13Yabala, maa lii kɛŋɔ n tonɛ wobɛlbwa. Webeŋkpoŋii hiah mɛ. N gel waa aa lɔ habɔɔ, dɛ takapɔ dɛɛ la sie dɛ́ won ka dɔ anɔ la aa lɔ sie la, 14dɛ swɛɛ siwi dɛ́ won tel a jaga dɛ won dɔ kembɔr. Korowiirii yer mɛ ŋɔ ń ba dɛ ba do o be, Yeesu Kristo nomanta. A waa n swɛɛ siwi dɛɛ nyin n won dɔ kembɔr la la. 15A wer kɛŋɔ ya banɔ la bwa yaa kpega Korowii waa la ta la dɔ gɛ liire. Dɛ he bane ge liire korɔ waa nɔ ane ta naa, Korowii ɛɛ geloo a bini chaah tɛ heya. 16Kɛ gɛ bwa yaa wona dɛ jemɛ la, yá kpoŋe a bini dɛɛ la. 17Yabala, hé kpɔ n da, dɛɛ nyiŋi nɛra ge baa dɛ teŋɛ gɛ yaa dɛ teŋɛ la, 18dɛkalkɛŋɔ nɛra warɔ baa wola gɛ ŋwɛnɛ la ta teŋɛ. N fa bagle ba waa he be kera aŋwɛnɛ bwa, dɛ berɛ dɛɛ bagle heyaa taraken sinii ne ŋɔ ba ɛ Yeesu Kristo seo waa sewa dagagre la ta la waa dɔm. 19Ŋwɛnɛ gɛ nɛra nɔ aa kpɔ o ta la dɛ kaa ba ne seo ta. Ba kpɔ tea ne bwadabii waa gwaa Korowii. Waa aa ɛ sihihwaa la, a nee baa ta nyoa. Ba liire bwa lɔ harɛ nɔ ta kwaa ta. 20Kɛ harɛ nɔ ta ta ya bwɛɛ ɛɛ. Ya bwɛɛ lɔ nyundua. Yaa lɔ bonɔ nɔ, ya siwii swɛɛrɔ yaa kpa ya Dɔɔ Yeesu Kristo waa ɛ ya Lɛɛ la ó le bela ba. 21Dɛ o balaa, wɛɛ begre ya bwadabisale aa won pɔeh nɔɔ a do wer kɛŋɔ o gbagba bwadabii aa do wer kohona gɛ la. O kpegri taa wɛɛ ba gɛ ɛɛ. O dɔ kpegri kɛŋɔ o won gel komɛlbwa no o be.

will be added

X\