Maatiu 8

1Yeesu aa le bwe la doa dɛ tu harɛ la, nɛnlaa teŋɛ o nɛ. 2Asɛ baa bɛl weechɔga aa ɛ o bwara ba dɛ ba guŋi o sie dɛ ŋɔ, "N Dɔɔ, hɛɛ sɛoh waa, hɛɛ wonoo gel n bwara kwaa." 3Yeesu tɛr o nɔn dɛ lego dɛ ŋɔ, "N sɛoh. N gelɔ he bwara kwaa." Bug la ta weela la den le o nɛ. 4Anee Yeesu kaoh ŋɔ, "Bɛ nomɛlbwa be ŋɔ. Pa sie kaa Sɔfo la be dɛ kpɔ he te ka baglo ó pɛne, asɛ he kpɔ kwaa ka tɛo ó kpo gɛ Mosis aa chagla la, á bagle kɛ he weela la toole he nɛɛ kpa." 5Yeesu la Kapeeneɔm. Waa dɛ jo bwɛɛ la ta la, Room sooja nomoa bɛl ba dɛ ba soŋo ŋɔ, 6"N Dɔɔ, n bonɔɔ bwara dɛ weo. O kuugo chɔ dea, o bwara dɛ nyɛgo taeh." 7Anee Yeesu ŋɔ, "Mɛɛ ka chaoh." 8Sooja nomoa la ŋɔ Yeesu be ŋɔ, "N Dɔɔ, n ta chɛɛ kɛŋɔ he ba n dem. Kɛ he chegɛ bonɔ ŋɔ wéela la le o nɛ aa, wɛɛ gbaŋroo, 9dɛkalkɛ he dɔ wobɛlbwa kpegri. N ɛ nɛn maa lɔ nomonome bane lɔga, dɛ dɔ soojare do n ge lɔga. Mɛɛ wonoo ŋɔ bɛl be ŋɔ, 'Kaa,' o kaa, dɛ berɛ ŋɔ onfale be ŋɔ, 'Ba,' o ge ba. Mɛɛ wonoo ŋɔ n bonɔɔ ge be ŋɔ, 'Ɛ ken tɛ mɛ,' asɛ o ɛ." 10Yeesu aa no gɛ la, o nyoa kpoo, o ŋɔ o habɔteŋra la be ŋɔ, "Kasinteŋ, n ta nɛn waa dɔ yarada kɛ baa nɔ nae bwa. N ta o yarada dɔŋ nae Israel tena kwaraa bini. 11Kasinteŋ, nɛra ɛɛ le wee leebɔr ne wee cholibɔree ba so Korowii koobwɛ, asɛ ba ne Abraham ne Aesek ne Jekɔb pɛ di kondikwaa bela. 12Asɛ nɛra Korowii koobwɛɛ la fe aa chɛ ba la, bá kpɔ ba ta biro ta, belaa wii ne weweele do." 13Anee Yeesu ŋɔ sooja nomoa la be ŋɔ, "Kaa dem. Gɛ haa yaradaa nɔ, a ɛ gɛ tɛɛ." Bug la taa nomoa la bonɔɔ la dɔ bokpega. 14Yeesu la Pita dem dɛ ka na kɛ Pita helahaah bwara wɔrɔbɔ o chɔ kalaŋ ta. 15Yeesu lawɛ o nɔn, asɛ o bwara bini chaahno, asɛ o ir dɛ daa kondikwaa tɛo. 16Bɔr aa joa la, ba kpɔ nɛra kwaa aa dɛ ir ba nɛɛ ba Yeesu be, o kpɔ o nyoa wobol doŋi kwaa la le ba nɛ, asɛ dɛ chah weela tena ge. 17Anɔ nɔɔ gela Korowii keame Aesaya waa waa bola bil la ɛ kasinteŋ. O bolɔ ŋɔ, "Onee laa ya gwɛgra ne ya weela kpɔ ya nɛ." 18Yeesu aa na nɛnlaa la aa baro cheme la, o ŋɔ o habɔteŋra la be ŋɔ bá le moo la baŋ. 19Tɔn Jereme bɛl balɔ dɛ ba ŋɔ o be ŋɔ, "Nomoa, bobɛlbwa haa dɛ la la, mɛɛ teŋɛ he nɛɛ kaa." 20Anee Yeesu ŋɔ o be ŋɔ, "Manyajegre kwaraa dɔ bɔɔne dɛɛ chɔ a bini, asɛ jumbii aa dɛ gah nyundua ge dɔ a kɔne. Kɛ n Nɛn Bie te ta bobɛlbwa dɔe ń chɔ dɛ onɛ." 21Anee o habɔteŋra la bɛl ŋɔ, "N Dɔɔ, gel n la, asɛ n mɛɛ baa sewaa ń hugo mɔɔ dɛ ba teŋɛ he nɛ." 22Anee Yeesu chaŋo ŋɔ, "Hé te teŋɛ n nɛɛ dɛ gel nɛra baa wola Korowii mkpa dɔe la ɛɛ huge ba dɔŋa." 23Yeesu jo gbera bini, o ne o habɔteŋra la ɛɛ kaa. 24Bug la ta dɛ peujen bɛl dɛ ta moo la sie, asɛ nehaŋma gel ba gbera la ɛɛ ba mora. A gɛ saŋ nɔ dɛ Yeesu te chɔ dom gbera la bini. 25O habɔteŋra la kaa chumu dɛ ŋɔ, "Ya Dɔɔ, lɛ yaa! Ya dɛ ba serewa!" 26Anee Yeesu ŋɔ, "Oo! Ɛrɛɛ hɛɛ ɔmɛ kohona gɛ nɔɔ? Haa men yarada kwaraa!" Asɛ o den ir dɛ kɔr peujen la ne nehaŋma la ŋɔ á gel gɛ. Waa bol gɛ la, dɛ bɔr denɔ hel kerkerker ken. 27A ɛ nɛra la bwa nyokpoa baa pɛɛ dɔŋa ŋɔ, "Nɛn besoo siwii nɔ, peu ne nehaŋma ɛɛ no o wobol nɔɔ?" 28Yeesu aa le moo la baŋ dɛ ba Gadara harɛ ta la, baala banɛ bane kwa aa dɛ ir ba nɛɛ le lala hugribɔr dɛ ba chemo. Wechɔga baa dɛ ɛ nomanta, dɛ nomɛlbwa aa won bela baa lole kpɔ. 29Baa chemo la, ba den kpɔ takpeg ŋɔ, "Bɔkwaa hɛɛ nyin ya be nɔ, Korowii Bie? He dɛ ba ba do yaa weweele mɔɔ ya weweele nae saŋ la tel kɛɛ?" 30Dɛ prakooni ane lɔ ba jwɛɛh bela dɛɛ di kwa. 31Anee kwaa aa dɛ ir baala la nɛɛ la soŋe Yeesu ŋɔ, "Dɛ hɛɛ doŋi yaa te naa, ya dɛ soŋe, gel ya ka so prakooni nɔ nɛ." 32Yeesu kɔra ŋɔ, "Hé kaa!" Asɛ a bwa den le ka so prakooni la nɛ, asɛ a ge bwa den gbomɛ biribiribiri, dɛ wili diŋgoŋ ka le moo la ta dɛ serewe. 33Nɛra baa dɛ nyiŋi prakooni la ta la aa na gɛ la, ba chwao kaa bwɛɛ la ta dɛ ka taa waa aa chig bela la bwa ne waa aa pu baala la kwaa aa dɛ ir ba nɛɛ la wa. 34Anomanta nɛra baa lɔ bwɛɛ la ta la bwa chwao dɛ ba cheme Yeesu, asɛ baa baa nao la, ba soŋo ŋɔ ó le ba harɛ ta.

will be added

X\