Maatiu 7

1"He bɛ he dɔŋa dɛɛ pwah, asɛ Korowii ge bɛ heyaa pwah, 2dɛkalkɛ gɛ haa dɛ pwah he dɔŋa la, gɛɛ Korowii gee ba heyaa pwaeh. Kon haa kpɔa magɛ kwaa tɛ he dɔŋ la tentenee baa ba kpɔe magɛ tɛ he ge. 3Ɛrɛɛ hɛɛ bol he dɔŋ wechɔga tama wa, haa wola he te wechɔgdamanta dawɛ nɔɔ? 4A do kɛŋɔ dabor aa lɔ he siwi ta haa wola on kpɔe, dɛ ŋɔ he dɔŋ be ŋɔ ó gel he laa dapugri kpɔ o siwi ta. 5Nɛn haa dɛ nyiŋi nɛra sie mɔɔ dɛɛ ɛ wa! Tɔ sie laa dabor la kpɔ he siwi ta mɔɔ dɛ won na kɛrɛdɛ dɛ laa dapugri waa lɔ he dɔŋ siwi ta la kpɔ. 6"Dɛ he dɛ bol Korowii Amanesoma dɛɛ bagle nɛra, asɛ baa no dɛ ɛa kɛ wesalee yaa, hé gel ba, dɛkalkɛŋɔ he kpɔ kondɛɛga tɛ nyootena aa, aa wola a waa jemɛ la, aa gelaa dɛ ba dorome. He kpɔ kondɛɛga ta prakooni ge aa, aa tigri a taa dɛ laa chɔg. 7"Hɛ́ɛ soŋe Korowii, wɛɛ tɛ heyaa. Hɛ́ɛ nyin he konnyina o be, hɛɛ dɔɔ. Hé swɛɛ siwi dɛɛ lɔ gbera, wɛɛ ya heyaa. 8Nomɛlbwa waa dɛ soŋo la dɛ dɔ, asɛ nomɛlbwa waa dɛ nyin o konnyina dɛɛ le o be la, o dɛ tɛo. Gɛɛ Korowii ɛɛ ba gbera yae dɛ tɛ nomɛlbwa waa dɛ lɔ la. 9"He bini umee o biee nyin paanoo asɛ o kpɔ bwe tɛo wɔ? 10Kɛɛ dɛ o dɛ nyin pɛŋe aa, o ka lawɛ harɛkon ba tɛo wɔ? 11Dɛ he wechɔg-ɛɛra nɔ kwara jemɔ dɛ kpɔ kondɛɛga dɛɛ tɛ he bii raa, ɛrɛ waa he Mɛɛ waa lɔ nyundua la te aa wola kondɛɛgaa kpɔ tɛ nɛra baa dɛ soŋo wɔ? 12Gɛ haa dɛ nyin kɛ nɛra ɛ dɛɛ tɛ heyaa la, hé ge ɛ gɛ tenten dɛɛ tɛɛ ba. A gɛɛ dɛɛ bagle Mosis Mmara la ne Korowii keamere la webagla la bini kɛrɛdɛ. 13"Ŋwɛnɛre anɛɛ lole, bɛl do feelɔɔ ken, bɛl ge pagri. Hé kpɔ ŋwɛnɛfeelɔɔ la ta, dɛkalkɛ onɔ la waa paga la dɛ la he ne seo ta. O ta kpɔe pwɛre. Anomanta nɛra baa dɛ kpɔ o ta warɔ. 14Kɛ onɔ la waa do feelɔɔ la dɛ la he ne mkpa ta. O ge ta kpɔe kpegri. Anomanta nɛra tama kenii jemɔ dɛɛ kpɔ o ta. 15"Hɛ́ɛ nyiŋi nyosonteŋna baa ŋɔa Korowii keameree ban la kɛrɛdɛ. He na ba aa, ba pwɛre kɛŋɔ peera ken. Kɛ ba bini te, ba sie begre kwaa kɛ gbolore ken. 16Ba we-ɛɛla taa hɛɛ ba chega dɛ jem ba. Kpeele aa won nɔnɛ kɛɛ, gɛɛ sɔɔh daa ge aa wola won nɔnɛ pur nɔna. 17Dadɛɛge nɔna wer, dachɔge te nɔna aa were. 18Dadɛɛge aa won nɔnɛ nɔnchɔga, gɛɛ dachɔge ge aa wola won nɔnɛ nɔndɛɛga. 19Daa bɛlbwa waa wola nɔndɛɛga nɔnɛ la, baa teŋo ta dɛ fuuh. 20Anomanta nyosonteŋna la we-ɛɛla taa hɛɛ ba chega dɛ jemɛ kɛ Korowii keamere laa ban. 21"Nɛra baa dɛ yer mɛ 'N Dɔɔ, n Dɔɔ' la bwa laa dɛɛ ba Korowii Kora la bini dɔe dɛ ja, nemenɛ banɔ la baa dɛ ɛ n Mɛɛ waa lɔ nyundua la tetoowa. 22Tɔpejen maa ba la baa tel aa, nɛra ɛɛ warɔɔ dɛ baa bol n be ŋɔ, 'N Dɔɔ, he sɔn ne laa ya bol Korowii Waa la aa? He sɔn ne laa ya doŋi kwaa nɛra nɛɛ la aa, kɛɛ he sɔn ne laa ya ɛ nyokpowa damanta la bwa la aa?' 23A taa mɛɛ ba ba be ŋɔe ŋɔ, 'Maa heyaa jemɛ bwa. Hé le n sie bonɔ, wechɔg-ɛɛra bane!' 24"Nomɛlbwa waa no n waa nɔ dɛ ɛ gɛ aa dɛ bagle la do kɛ wejereme bɛl waa ma o dea chɔŋɛ bwe ta. 25Bwaala nɛo, nenapala suugi, asɛ peujena ta. Kɛ dea la ta chole, dɛkalkɛ dɛ o chɔŋɛ bwe ta. 26Nomɛlbwa waa no n waa nɔ asɛ o ta gɛ aa dɛ bagle la ɛɛ la do kɛ gɛne bɛl waa ma o dea hɛŋle harɛ ta. 27Bwaala nɛo, nenapala suugi, asɛ peujen ta, asɛ dea la chole biram!" 28Yeesu aa bol waa la tonɛ la, o webagla la ɛ nɛnlaa la nyokpoa, 29dɛkalkɛ a ta do kɛ gɛ Tɔn Jerema la yon dɛɛ bagle la. O te dɛ bol waa kɛ nɛn waa dɔ waa bwa kpegri ken.

will be added

X\