Maatiu 6

1"Hé nyiŋi kɛrɛdɛ dɛɛ berɛ he wedɛɛga ɛɛ nɛwɛnyini sie ta ásɛ baa kpɛɛ heya. Dɛ he dɛ ɛ he wedɛɛga nɛwɛnyini sie ta naa, hɛɛ paŋɛ he kembɔree he Mɛɛ waa lɔ nyundua la sie. 2Anomanta dɛ he dɛ ba nɛn kon kɛɛ yaa, he bɛ kpɔ lɔ dawuro dɛ́ gel nɛra jemɛ, gɛ nɛra baa na nɛra sie mɔɔ dɛɛ ɛ waa yon dɛɛ ɛ cheremi deene ne fɔgbaahna la. Ba te dɛ nyin kɛ nɛra na ba wedɛɛga ɛɛ dɛ kpɛɛ ba. Kasinteŋ, ba te dɔ ba kembɔr tonɛ. 3Dɛ he te dɛ ba nɛn kon kɛɛ yaa, he bɛ gel he dansom gba jemɛ. 4Hé sɔh dɛ kɛo ásɛ he Mɛɛ la waa dɛ na waa haa ɛa dɛɛ sɔh bwa la bɔ heyaa kem. 5"He dɛ ba Korowii soŋa aa, he bɛ he te ɛ kɛŋɔ nɛra baa dɛ na nɛra sie mɔɔ dɛɛ ɛ waa la. Banee yon dɛɛ nyin cheremi deene ne fɔgbaahna chega dɛɛ soŋe Korowii ásɛ nɛra na ba. Kasinteŋ, ba te dɔ ba kembɔr tonɛ. 6Dɛ he te dɛ ba Korowii soŋa aa, hé kpɔ he te sɔh mɔɔ dɛ soŋe Korowii waa ɛ he Mɛɛ baa wola on na la. Onee dɛɛ na waa haa ɛa dɛɛ sɔh bwa. Onee dɛ bɔ heyaa kem. 7"He bɛ wobojaŋa aa wola mun dɔe dɛɛ bol he Korowii soŋa ta kɛ nɛra baa wola Juda tena ɛɛ la yon dɛɛ ɛ la. Ba dɛ lii kɛŋɔ ba wobojaŋa laanee dɛ gel ba voga no ba wa. 8He bɛ ɛ kɛ ban. He Mɛɛ la jemɛ he wenyina bwa mɔɔ hɛɛ soŋo. 9Kenii chɛ kɛ hɛɛ soŋe Korowii: Ya Mɛɛ haa lɔ nyundua, henee chɛ duura. 10Bagle he kora dii harɛ nɔ ta. Gel ya ɛ he tetoowaa harɛ nɔ ta, gɛ baa dɛ ɛa nyundua la. 11Tɛ yaa ya fini kondikwa, 12dɛ kpɔ ya wechɔga kɛ yaa, gɛ yaa kpɔ ya dɔŋa wechɔga dɛɛ kɛ ba la. 13Dɛɛ ke yaa wechɔga lugri ta. Le yaa musu ta. He kora dii, ne he kpegri, ne he jirima ta jaga dɔe bwa. Aamen. 14Dɛ he kpɔ he dɔŋa wechɔga baa dɛ ɛ heyaa dɛɛ kɛ ba aa, he Mɛɛ waa lɔ nyundua la gee kpɔ he wechɔga haa dɛ ɛ laanee dɛɛ kɛ heya. 15Kɛ dɛ haa he dɔŋa wechɔga kpɔe dɛɛ kɛ ba aa, he Mɛɛ waa lɔ nyundua la ge aa he kwaa kpɔ kɛ heya. 16"He dɛ vɔwɛ nyoa aa, he bɛ dɛɛ ŋwe kɛ nɛra baa dɛ na nɛra sie mɔɔ dɛɛ ɛ waa aa dɛ ɛ la. Dɛ ba te dɛ vɔwɛ nyoa aa, gɛɛ ba ŋwe dɛ laa ba sie bɔr chɔg ásɛ nɛra na kɛŋɔ ba dɛ vɔwɛ nyoa. Kasinteŋ, ba te dɔ ba kembɔr tonɛ. 17Kɛ he te, dɛ he dɛ vɔwɛ nyoa aa, hé samɛ he sie dɛ lee he nyuune, 18asɛ nɛra bɛ jemɛ kɛŋɔ he dɛ vɔwɛ nyoa, nemenɛ he Mɛɛ baa wola on na la gbo. Onee dɛɛ na waa haa ɛa dɛɛ sɔh la. Onee dɛ bɔ heyaa kem. 19"He bɛ gel he siwi swɛɛ harɛ nɔ ta kondɔɔh ta. Harɛ bonɔ te, kwaa won kwaa chwee, kwaa won deera dɛ chɔg, ŋwɛɛra ge won dea joe dɛ ŋwɛ. 20Kɛ hé gel he siwi swɛɛ Korowii doa kondɔɔh ta. Belaa kwaa aa wola toole dɛ chwea, aa wola dee, ŋwɛɛra ge aa wola won jo dea ka ŋwɛa. 21Bela he kondɔɔh aa lole laanee he liire ge do. 22"Sibie do kɛ kandea dɛ tɛ nɛwɛnyini. Anomanta, dɛ he sibie wer aa, he dɛ na bɔr. 23Dɛ a chɔgɔ ge aa, amɔ dɛ he lɔ biro ta. Gɛɛ a do, dɛ he sie begre Korowii waa ta naa, dɛ he wobɛlbwa chaahnɔ. Kɛ dɛ he sie begre harɛ nɔ ta kwaa ta naa, he lɔ biro tenten ta. 24"Nomɛlbwa aa won tomɛ dɔɔranar banɛ. Dɛ a ba gɛ naa, wɛɛ dɛɛ nyin bɛl waa dɛ gwaa bɛl. A laa ge aa, o sie ɛɛ dɛɛ lɛ bɛl bee dɛ gwaa bɛl. Haa won tomɛ Korowii dɛ berɛ won nyin harɛ nɔ ta kondɔɔh a magre. 25"Anomanta n dɛ ŋɔ he be ŋɔ, he bɛ gel he sie begre he soga bini kwaa haa di ne nee haa nyɔ, ne kwaa haa tɔ wa. Haa jemɛ kɛ mkpa gwaa kondikwa, asɛ bwadabii ge gwaa yal aa? 26Hé ta sie nyiŋi jumbii na. Aa kwaa du, aa komɛ, a ta bela aa komɛ kwaa do dɔe, kɛ he Mɛɛ waa lɔ nyundua la dɛ tɛa kondikwaa aa di. He ta jumbii nɔ gwaalaa? 27He bini umee dɛ won kpɔ sibegra ŋwɛnɛ bɛl dɛ kpɔ tɔpebeŋkpoŋ ja o mkpa tɔpera ta nɔ? 28Ɛrɛɛ he yale bɛ dɔe waa hiah heyaa nɔɔ? Hé ta sie nyiŋi gɛ kpɔg bini koŋkwaa dɛ fe aa, a fee yon do wer la dɛ na. Aa toma ɛ dɛɛ koh, aa yabi ta. 29Kɛ n dɛ ŋɔ he be ŋɔ, Kooro Solomɔn gba ne o kondɔɔh bwa, o laala ta wer doe kɛ a gɛ kwaa nɔ bwa. 30Kpɔga haa naa a do wer fini asɛ kere gbo dɛ a sewɔ ba fuah nɔ, dɛ Korowii gelɔ a do wer ken naa, ɛrɛɛ waa wola won tɔ heyaa yal gwaala ɔ? He yarada aa kanɛ kwara! 31He bɛ gel he sie begre hɛɛ pɛɛ ŋɔ, 'Bɔkwaa yaa ba dii yɔ, bɔkwaa yaa ba nyɔe yɔ, kɛɛ leperaa yaa ba yale dɔe dɛ tɔɔ?' 32Nɛra baa wola Juda tena ɛɛ baa wola Korowii tomɛ la liiree dɛɛ do a gɛ kwaa nɔ ta. Kɛ he Mɛɛ waa lɔ nyundua la jemɔ kɛ he dɛ nyin anɔ bwa. 33Anomanta hé gel he sie begre Korowii Kora la ne wedɛɛga aa dɛ su o siwi la ta, dɛ bɛ an mun dɛɛ ta, asɛ ó kpɔ anɔ haa dɛ nyin nɔ bwa tɛ heya. 34He bɛ gel kere waa swɛɛ he siwi. Tɔpere te bɛlbwa dɔ o waa aa lɔ o ta. Anomanta, hé gel fini waa gbo swɛɛ he siwi.

will be added

X\