Maatiu 26

1Yeesu aa chag ba gɛ waa nɔ tonɛ la, o ŋɔ o habɔteŋra la be ŋɔ, 2"Gɛ haa jema la, kerele gbosoroo baa di Galekaa kondikwaa la. A taa baa ba men Nɛn Bie lee tɛ nɛra bá kpaa mɛ pɛl dagagre ta dɛ kpo mɛ." 3Anee Sɔfonomonome ne bwɛɛ nomonome ka cheme Sɔfore Nomoa Kaefas dem, 4dɛ ka so dɛɛ nyin ŋwɛnɛ baa che o ta dɛ lawɛ Yeesu dɛ kpoo nomɛlbwa aa wola jemɛ. 5Baa chema la dɛ ba berɔ ŋɔ, "Yaa won lawɛ baa nɔ gɛ tɔpere nɔ ta, dɛkalkɛ nɛra noɔ waa, aa werii do. Bwɛɛ nɔ ɛɛ vuuguu." 6Dɛ Yeesu lɔ Bɛtani dɛ do Seemɔn weechɔga faa chɔg o bwadabii la dem. 7Yeesu aa lɔ dem bela dɛɛ di kwaa la, haah bɛl kpoŋe nosɔɔhsoma ane a yog aa kpega a su loŋ bɛl dɛ ba o be, asɛ dɛ ba kpɔ do Yeesu nyu ta. 8Yeesu habɔteŋra la aa na gɛ haah la aa ɛa la, a di ba baah, ba kpɔ bandia pɛɛ ŋɔ, "Kwaa nɔ ge chɔga nɔ mun ɔ? 9O fe yog nosɔɔhsoma nɔ aa, o fe aa suuga dɔ a warɛ ó kpɔ tɛ nyaara aa?" 10Yeesu aa no gɛ baa dɛ bol la, o pɛɛ ba ŋɔ, "Ɛrɛ waa hɛɛ pwah haah nɔ nɔɔ? Wedɛɛga tentenee o ɛ tɛ mɛ la. 11Nyaara te, he ne banee lole tɔperee bwa, kɛ n te aa he bee do ka tonɛ. 12Haah nɔ nosɔɔhsoma nɔ waa fuga do n nyu ta nɔ, n seo waa o ɛ gɛ la. 13Kasinteŋ, harɛ nɔ ta bela bwa baa bol Amanesoma nɔ la, baa bol waa haah nɔ aa ɛa nɔ belaa, a ɛ sɔn tɛo dɛɛ la." 14Asɛ Yeesu habɔteŋra fi dɛ banɛ la bini beŋkpoŋ baa dɛ yerɔ Judas Eskareɔt la la Sɔfonomonome la be 15dɛ ka pɛɛ ba ŋɔ, "Dɛ n ba Yeesu ne ba tɛ heyaa aa, aŋwɛnɛɛ hɛɛ ba n tɛɛ yɔ?" Anee Sɔfonomonome la kure suugapoŋa fifraatoro do o nɔn ta. 16Dɛ le gɛ saŋ la, Judas pa mun dɛɛ nyiŋi ŋwɛnɛdɛɛge waa won che o ta dɛ le Yeesu do ba nɔn ta. 17Galekaa dii tɔpere waa tɔ sie baa wola paanoo iisi aa lɔ o ta di la, Yeesu habɔteŋra fi dɛ banɛ la ba o be dɛ ba pɛɛro ŋɔ, "Leperaa hɛɛ nyin kɛŋɔ ya ka ɛ he Galekaa kondikwaa chege nɔ?" 18Anee Yeesu ŋɔ, "Hé la bwɛɛ bini, hɛɛ na baa bɛl maa jemɔ asɛ dɛ ŋɔ o be ŋɔ, 'Nomoa la ŋɔ o tɔpere telo ŋɔ o ne o habɔteŋra dɛ ba ba di Galekaa kondikwaa la he dem.' " 19Yeesu habɔteŋra la kaa ŋɔ gɛ waa ŋɔa la, asɛ dɛ daa Galekaa kondikwaa la cheg bela. 20Bɔr aa joa la, Yeesu ne o habɔteŋra la laŋɔ dɛ ka so dɛɛ di kwaa la. 21Baa dɛ di kwaa la, Yeesu ŋɔ ba be ŋɔ, "Kasinteŋ, he bini bɛlee dɛɛ ba n lee tɛ ba kpo mɛ." 22Waa ŋɔ gɛ la, o habɔteŋra la teene bini chɔgɔ kohona, asɛ baa pɛɛro beŋkpoŋa beŋkpoŋa ŋɔ, "N Dɔɔ, menee kɛɛ? N Dɔɔ, menee kɛɛ?" 23Yeesu chaŋ ba ŋɔ, "Naate n ne waa pɛ nɔn hɛna beŋkpoŋ bini laanee. 24Men Nɛn Bie nɔ ɛɛ sewɔɔ gɛ Korowii Tɔn aa dɛ bagle la, kɛ naate waa lee mɛ tɛ ba kpo la, bwɛɛlɛ. Dɛ ba fe ta naate lolɛ gba fe bɔ!" 25Anee Judas waa dɛ ba o lee tɛ la ge pɛɛro ŋɔ, "N Dɔɔ, menee kɛɛ?" Anee Yeesu ŋɔ, "Anee he bol la." 26Baa dɛ di kwaa la la, Yeesu kpɔ paanoo la baa dɛ di la bɛl dɛ jam Korowii o wa, asɛ dɛ bɔne tɛ o habɔteŋra la dɛ ŋɔ, "N bo-olii la. Hé lɛ dɛ di." 27Asɛ dɛ berɛ kpɔ nomol ne sen dɛ jam Korowii dɛ ŋɔ, "Hé bwa nyɔ sen nɔ ane. 28Sen nɔɔ chega tɛ n chal maa dɛ ba nɛra kɛrɛdɛ waa koah dɛ fuge ta ásɛ Korowii che a ta dɛ kpɔ ba wechɔga kɛ ba. Aa ɛ fɔo dɛ chɔ Korowii ne nɛwɛnyini baah ta. 29Kasinteŋ, maa sen nɔ anee nyɔ kpa bwa ka tel gɛ saŋ n ne haa berɛ ba nyɔ anfala n Mɛɛ Kora la ta." 30Asɛ ba go yel kpɛɛ Korowii dɛ ir le kaa Ɔlevere Bwe la ta. 31Yeesu ŋɔ ba be ŋɔ, "Jwaana nɔ ne he bwa ɛɛ chwao kaa gel mɛ, gɛ baa chwera Korowii Tɔn bini ŋɔ, 'Korowii ɛɛ kpo petegre laanee, asɛ peera la bwa lɔ pegre' la. 32Kɛ dɛ n iro le seo ta naa, mɛɛ tɔ siee kaa Galilia harɛ ta he nɛ." 33Anee Pita ŋɔ, "Dɛ n bala nɔ bwa chwao gele naa, n te aa chwa gele bwa." 34Belaa Yeesu ŋɔ Pita be ŋɔ, "Kasinteŋ, jabal ne sii fini, dɛ he tɔɔh kera atoro ŋɔ haa men jemɛ." 35Anee Pita ŋɔ, "Dɛ seo kwaraa yaa, n ne hɛɛ sewɔɔ, kɛ maa tɔh ŋɔ maa hen jemɛ bwa." Asɛ Yeesu habɔteŋra baa jaa la bwa ge bol gɛ. 36Asɛ Yeesu ne o habɔteŋra la kaa bobɛl baa dɛ yerɛ bela Gɛtsɛmane, asɛ o ŋɔ ba be ŋɔ, "Hé so bonɔ ń la le ka soŋe Korowii dɛ ba." 37O kpɔ Pita ne Sebedii bii banɛ la dɛ kaa bela. Dɛ o loo kuu, o ta nae gɛ bwa waa ɛ o te. 38Anee o ŋɔ ba be ŋɔ, "Gɛ n tea bini aa chɔga la gelɔ n loo ku. Lokua nɔ ɛɛ kpo mɛɛ kwara. Hé cha mɛ dɛ so bonɔ dɛɛ were." 39Yeesu la sie tama dɛ ka kpɔ sie pi harɛ dɛ soŋe Korowii ŋɔ, "N Mɛɛ, dɛ a fe ɛɛ magroo waa, he bɛ gel a gɛ wahala nɔ ba n nɛ. Kɛ anla aa too n tea laa mɛɛ nyin, kɛ ɛ he tetoowa." 40Yeesu berɔ ba o habɔteŋra batoro la be dɛ ba na kɛ ba chɔɔge doromi, asɛ o ŋɔ Pita be ŋɔ, "He ta wone cha mɛ dɛ so were dɔŋ beŋkpoŋ gba naa? 41Hɛ́ɛ nyiŋi kɛrɛdɛ dɛɛ soŋe Korowii asɛ Bɔnsam bɛ won negre heya. He bambile fe dɛ nyin wedɛɛga ɛɛ, kɛ he bwadabii pwɛre." 42Yeesu berɔ ka soŋe Korowii ja dɛ ŋɔ, "N Mɛɛ, dɛ nae chɛ kɛŋɔ n na gɛ wahala nɔ, asɛ he laa kpɔ n nɛɛ aa wola magre aa, ɛa gɛ aa too he tea." 43Yeesu aa bera ba o habɔteŋra la be ja la, dɛ ba fe ŋɔ bá hamɛ sie dɛ bɛ dom chɔ, kɛ ba ta wone, dɛ chɔɔge doromi. 44Yeesu berɔ gel ba ja dɛ ka soŋe Korowii tooro tena gɛ o faa soŋo la tenten, 45dɛ berɛ ba o habɔteŋra la be dɛ ba pɛɛ ba ŋɔ, "Domii he chɔ dɛɛ onaa? Saŋ baa dɛ ba n Nɛn Bie la kpɔe do wechɔg-ɛɛra nɔn ta la telo. 46Hé ir ya kaa. Hé na, baa la waa dɛ ba n lee tɛ ba kpo mɛ laanee la." 47Yeesu nyoa taa lɔ waa ta wɛɛ bol la, dɛ Judas waa ɛ o habɔteŋra fi dɛ banɛ la bini bɛl la denɔ ba. Dɛ nɛnlaa tenten Sɔfonomonome ne bela nomonome aa tom ba kpoŋe keri ne gule ja Judas nɛɛ ba ba. 48Dɛ Judas tɔ sie ŋɔ ba be ŋɔ, "Baa la maa gbaaro pɛl n bambile dɛ mo o lwɛɛma la, amɔ dɛ onee. Hé den lawɔ dɛɛ la o ne." 49Judas den pa sie Yeesu be dɛ ŋɔ, "N Dɔɔ, he leaa?" dɛ gbaaro pɛl o bambile dɛ mo o lwɛɛma. 50Anee Yeesu pɛɛro ŋɔ, "Dam, ɛrɛ balaa he ba bonɔ nɔɔ?" Belaa nɛra la den ba gugri Yeesu dɛ lawɔ. 51Nɛra baa ja Yeesu nɛɛ la bɛl pamɛ o kere le o tɔɔ ta dɛ kpɔ ŋwɛnɛ Sɔfore Nomoa bonɔɔ deŋne laa cha. 52Anee Yeesu ŋɔ, "Kpɔ he kere la do o tɔɔ ta. Nomɛlbwa waa kpɔ kere dɛ ɛ wechɔga la, kere nee baa ba o ge kpoe. 53Haa jemɛ kɛŋɔ n fe ɛɛ wonoo yerɛ n Mɛɛ ŋɔ ó ba cha mɛ, asɛ o gel nyundua toroma baa wola nyoa dɔe ba dɛ ba yo lɛɛ mɛ kɛɛ? 54Kɛ n gelɔ a ba gɛ naa, dɛ waa baa chwera bil ŋɔ gɛɛ chɛ kɛŋɔ a ba la ta berɛ ɛ gɛ kpa." 55Anee Yeesu pɛɛ nɛra la ŋɔ, "Ŋwɛɛree men he kpɔ keri ne gule dɛɛ ba dɛ ba lag me naa? Tɔpere bwa n ne heyaa yon so Korowii Dea bela mɛɛ bagle nɛra wa, kɛ he ta men bela lawɛ. 56Anɔ bwa ɛo ásɛ waa Korowii keamere la aa chwera Korowii Tɔn bini la ɛ kpela." Belaa Yeesu habɔteŋra la bwa chwa pegre a kao. 57Nɛra la baa lawɛ Yeesu la kpɔɔ kaa Sɔfore Nomoa Kaefas dem, dɛ Tɔn Jerema ne bwɛɛ nomonome la cheme bela. 58Baa dɛ kaa la, Pita ge teŋɛ ba nɛɛ bojaŋ dɛ ka jo Sɔfore Nomoa la dem, dɛ ka pu nɛra baa dɛ daah dem bela la so, dɛɛ nyin o na gɛ bwa baa dɛ ba kpɔe ɛ Yeesu. 59Sɔfonomonome ne Juda tena nomonome baa dɛ bol waa dɛɛ pa bole la bwa nyoa pɛo baa nyin waa dɛ́ kpɔ dawɛ Yeesu nɛɛ dɛ́ won che a ta kpoo. 60Anomanta nɛra kɛrɛdɛ bwa teŋe nyosone dawɛ o nɛ, kɛ ba ta wone dɔ waane dɛ́ che a ta dɛ dɔɔ kpo. Anee nɛra banɛ bane den le che baah ta 61dɛ ŋɔ, "Baa nɔɔ fa ŋɔa wɛɛ wonoo pagre Korowii Dea nɔ dɛ kpɔ tɔpera atoro mao ja la." 62Anee Sɔfore Nomoa la ir che dɛ ŋɔ Yeesu be ŋɔ, "Ɛrɛɛ he na waa nɔ baa kpɔa dawɛ he nɛɛ nɔɔ? He ta waane dɔe hé chaŋe aa?" 63Yeesu mwaa o ne, o ta wobɛlbwa chaŋɛ. Anee Sɔfore Nomoa la berɛ ŋɔ o be ja ŋɔ, "N ŋwɛɛ Korowiijen nɔ kɛŋɔ, dɛ henee o Bie Kristo la waa bagɛ yaa nyoa ŋɔ wɛɛ tomɔɔ ó ba lɛ yaa la aa, gel ya jemɛ fini." 64Anee Yeesu chaŋo ŋɔ, "Anee he bol la. Kɛ n berɔ dɛɛ ŋɔ he bwa be ŋɔ, tɔpebɛl hɛɛ ba na n Nɛn Bie nɔɔ Korowii be kɛŋɔ n soge nomombɔr o dig ta, asɛ dɛ na gɛ n ne baamare aa le nyundua dɛɛ ba!" 65Belaa Sɔfore Nomoa la laa o gbagba laala waa doa la laa pee dɛ ŋɔ, "Hé no musu wa! Bɔkwa danseɛ yá berɛ nyin jaɔ? Kɛ he bwa no musu waa nɔ waa dena bol nɔɔ? 66Ɛrɛɛ he na waa nɔɔ, bwɛɛla?" Ba bwa den pɛ nyoa ŋɔ, "O chɛ kpoe." 67Ba ta nentane ta o sie bɔr dɛ lɔɔro, dɛ tɔɔ kande. Banɔ la baa dɛ kpaa o lwɛrɛme dɛɛ chugru kwɛɛrɛre la yon berɛ pɛɛro ŋɔ, 68"Dɛ henee Kristo la aa, na chaahna dɛ won jemɛ naate waa lɔe nɔ!" 69Dɛ Pita soge buse dem baah bela, asɛ Sɔfore Nomoa la tolo bɛl ba o be dɛ ŋɔ, "Kɛ he ge fa teŋɛ Yeesu waa le Galilia harɛ la nɛɛ lao?" 70Asɛ Pita tɔh pelepelepele ken ba bwa sie dɛ ŋɔ, "Waa nɔ haa dɛ bol nɔ, maa a bini jemɛ kwara!" 71Waa bol gɛ tonɛ la, o le bela dɛ ka che dem la doonyoa. Tolo bɛl berɛ nao bela dɛ ŋɔ nɛra baa chegɛ bela la be ŋɔ, "Baa nɔ ɛ Yeesu waa le Nasarɛt la habɔteŋra la bɛl." 72Asɛ Pita bere tɔh dɛ ŋwɛɛ ŋɔ waa on jemɛ. 73A ta bigre bɛlbwa asɛ nɛra baa chegɛ bela la ba o be dɛ ba ŋɔ, "Kpela, haa won tɔh ŋɔ Yeesu nɛra la bɛl laa hen, dɛkalkɛŋɔ he dɛ bol Galilia tena wobol." 74Asɛ Pita ŋɔ, "N ŋwɛɛ Korowii kɛ dɛ n jemɛ baa nɔ bobɛlbwa o bɛ men gel!" Bug la ta dɛ jabal sio, 75asɛ Pita lii gɛ Yeesu aa ŋɔ o be ŋɔ, "Jabal ne sii dɛ he tɔɔh ŋɔ haa men jemɛ kera atoro bwa" la. Waa lii a gɛ waa nɔ la, o le dahara dɛ ka wi lokua ne.

will be added

X\