Maatiu 21

1Yeesu ne o habɔteŋra la aa dɛ tel Jerusalam la, ba baa le Bɛtfej waa lɔ bwe bɛl baa dɛ yerɔ Ɔlevere Bwe la bɔr. Belaa Yeesu tomɛ o habɔteŋra la bini banɛ, 2dɛ ŋɔ ba be ŋɔ, "Hé la bwɛɛ nɔ waa lɔ he sie nɔ ta. Haa den dɛɛ tel o ta la, hɛɛ nao kɛ baa vɔwɛ keego bɛl ne o bie. Hé pura dɛ kpɔa ba tɛ mɛ. 3Dɛ nomɛl pɛɛ heyaa waane aa, hé ŋɔ naate be ŋɔ he dɔɔ dɛ nyina. Bug la ta wɛɛ geloo he pura dɛ kpɔa ba." 4Gɛ waa nɔ chigo asɛ dɛ gel waa Korowii keame faa bola la ɛ kasinteŋ. O bolɔ ŋɔ, 5"Ŋɔ Jerusalam tena be ŋɔ bá nyiŋi na! Ba kooro dɛ ba ba be! O pwɛre. O soge keego ta dɛɛ ba. Keego bie taa o so." 6Asɛ o habɔteŋra la la dɛ ka ɛ gɛ waa tom ba la. 7Ba ba keego la ne o bie la ne, asɛ dɛ pa ba laala pa a nɛ. Yeesu so o bie la nɛɛ baa kaa. 8Nɛnlaa la ba ne Yeesu aa dɛ kaa la bane pa ba laala ne ba yale pa ŋwɛnɛ la ta, asɛ bane ge kɛ papooni ba pa ŋwɛnɛ la ta ásɛ o valɛ a ta. 9Nɛra baa tɔ o sie la ne banɔ la baa teŋɛ o nɛɛ la bwa pɛ nyoa dɛɛ tɛo jirima ŋɔ, "Woowo! Devid Naa nɔ! Korowii kwaa naate waa valɛ o sɔn ta dɛɛ ba nɔ kwa. Ya dɛ jam Korowii waa lɔ nyundujagla la!" 10Yeesu aa jo Jerusalam la, bwɛɛ la bwa lɔɔ kpu, asɛ ba bwa ɛɛ pɛɛ dɔŋa ŋɔ, "Nɛn besoo nɔɔ?" 11Anee nɛnlaa la ŋɔ, "Korowii keamee. Yeesu waa le Nasarɛt waa lɔ Galilia harɛ ta laanee." 12Yeesu kaa tel Korowii Dea bobɛl, asɛ dɛ doŋi kon-yogra ne nɛra baa dɛ yawɛ kwaa la bwa, dɛ begre nɛra baa dɛ pegri suugare la ne banɔ la baa dɛ yog brɔnomare la teeburre piigi, 13dɛ ŋɔ ba be ŋɔ, "Ba chwerɔ do Korowii Tɔn la bini ŋɔ, 'Baa yerɛ n dea Korowii soŋebɔree,' gɛɛ he te kpɔ bela berɛ ŋwɛɛra sɔɔhbɔr aa?" 14Ba kpɔ nyoŋa ne boobie ba o be Korowii Dea bela, asɛ o chaah ba, nyoŋa la ɛɛ na, boobie la ge won vala. 15Sɔfonomonome ne Tɔn Jerema la aa na wejena waa dɛ ɛ la ne gɛ bechale la aa dɛ si ŋɔ, "Woowo! Devid Naa hen" la, ba baah di o nɛ. 16Anomanta ba pɛɛ Yeesu ŋɔ, "He dɛ no gɛ bechale nɔ aa dɛ si nɔ kenɛ?" Anee Yeesu ŋɔ, "Ɔɔh, n dɛ no. He ta Korowii Tɔn la bela baa chwera ŋɔ, 'Bechale ne bechasɔɔhne nyoaa he kpɔ he kpɛɛra do' la kure ka kɛɛ?" 17Yeesu gel ba bwɛɛ la ta dɛ kaa Bɛtani ka chɔ. 18Tɔɔ aa pera chɔɔ, Yeesu le Bɛtani dɛ berɛ baa kaa Jerusalam la, dɛ lɔr dɛ kpoo. 19O na pur daa bɛl chega ŋwɛnɛ la nyoa dɛ fee la kɛ o ka nyin o nɔna di. Waa laŋa la, dɛ papooni gboo o bwa. Anee o taah daa la ŋɔ, "He te aa wola ba he ba nɔnɛ kpa bwa!" Bug la ta dɛ daa la denɔ sewɛ dɛ chure. 20O habɔteŋra la aa na gɛ la, ba nyoa kpo, baa pɛɛ dɔŋa ŋɔ, "Ɛrɛɛ pur daa nɔ den chure warane ken?" 21Anee Yeesu ŋɔ ba be ŋɔ, "Kasinteŋ, dɛ he dɔ yarada, haa tɔŋla di he bambile bini naa, hɛɛ wonoo ɛ gɛ maa ɛa dɛ gel daa nɔ sewɛ nɔ. A gbo laa. Hɛɛ wonoo kpɔ yarada ŋɔ bwé nɔ fugri ka le mpo ta, asɛ o fugri ka le mpo ta. 22Dɛ he kpɔ yarada dɛɛ soŋe Korowii aa, komɛlbwa haa soŋo la, hɛɛ dɔɔ." 23Yeesu berɔ la Korowii Dea, dɛ kaa chagle nɛra Korowii Wa. Asɛ Sɔfonomonome ne bwɛɛ la nomonome ba pɛɛro ŋɔ, "Kpegri besoo he dɔ dɛ kpɔ ɛɛ ɛ gɛ haa dɛ ɛ nɔɔ? Ume tenee tɛɛ ŋwɛnɛ te nɔ?" 24Anee Yeesu ŋɔ, "N gba dɔ waane mɛɛ nyin n pɛɛ heya. Dɛ he wono chaŋ mɛ kɛrɛdɛ naa, n gee chagle heyaa kpegri maa dɔa dɛɛ ɛ a gɛ waa nɔɔ. 25Umee tɛ Jɔn o faa dɛ sɔ nɛra Korowii nee la kpegri o kpɔ dɛɛ sɔ nɛra nee laɔ? Korowiirii tɛo waa, kɛ nɛnee tɛo?" Ate dɛ ba gbogbo berɔ kpoŋe dɔŋa dɛ ŋɔ, "Aah ɛrɛɛ yaa ba o chaŋa ɔ? Ya ŋɔ Korowiirii tɛo waa, wɛɛ berɔɔ pɛɛ yaa gɛ aa ɛa yaa wola o waa yaradae. 26Dɛ ya berɔ ŋɔ nɛnee tɛo waa, ya dɛ ɔmɛ waa bwɛɛla nɔ aa kpɔ ɛ yaa, dɛkalkɛ ba bwa dɛ yarada kɛŋɔ Jɔn ɛ Korowii keame." 27Anomanta ba ŋɔ Yeesu be ŋɔ, "Yaa jemɛ." Anee Yeesu ŋɔ ba be ŋɔ, "Dɛ haa jemɛ te naa, n ge aa heyaa kpegri maa dɔa dɛɛ ɛ gɛ toma nɔɔ bagle. 28"Hé no waa nɔ dɛ bagle gɛ haa naa. Baa bɛlee ira dɛ dɔ bii banɛ. Awola bɛl o la o binomoa la be dɛ ka ŋɔ, 'N bie, fini la n koo la ta ka ɛ toma.' Anee o bie la ŋɔ, 29'Maa la,' asɛ a habɔɔ la o berɛ charɛ o liire dɛ ka ɛ toma koo la ta. 30Asɛ baa la berɛ la o bie bechala la ge be dɛ ka ŋɔ o be gɛ waa bol o dɔɔ la be la. O te den sɛh ŋɔ, 'Yoo, mɛɛ lao,' dɛ berɛ vɛh laŋa. 31Nɛra banɛ nɔ, ba bini umee ɛ o mɛɛ tetoowaa tɛo wɔ?" Anee ba ŋɔ, "O binomoa laanee." Belaa Yeesu ŋɔ ba be ŋɔ, "Kasinteŋ, lampoo lɛɛra baa dɛ bɔ nɛra apoo ne jwamane tena bwa ɛɛ tɔ siee dɔ Korowii Kora la ta jo gel heya, 32dɛkalkɛ Jɔn o faa dɛ sɔ nɛra Korowii nee la ba he be dɛ ba chagle heyaa ŋwɛnɛdɛɛge la ŋɔ hé kpɔ o ta, asɛ he vɛh o waa la yaradae. Kɛ lampoo lɛɛra ne jwamane tenaa bera yarada o waa la. Hale haa bera na gɛ la, he ta he liire charɛ dɛ berɛ ba yaradao." 33A habɔɔ la Yeesu berɔ ŋɔ, "Hé no sɛgla nɔ ge. Baa bɛlee dɔ o harɛ dɛ parɛ daa ane baa kpɔ a nɔna dɛɛ ɛ sen bela. O ke koo la dɛ komɛ bɔɔ bwe bɛl ta bela baa ba harame a nɔna la nee dɛɛ do, dɛ chigri jɛŋla bá so o ta dɛɛ daah koo la. Waa ɛ gɛ bwa tonɛ la, o kpɔɔ tɛ nɛra báa ɛ koo la toma, asɛ dɛ ba baa komɛ nɔna la aa, ó tɛɛ ba ba dibɔr, dɛ kaa bwɛɛ bɛl ta. 34"Nɔna la koma aa tela la, o tomɛ o bonɔɔna ŋɔ bá la nɛra la aa dɛ nyiŋi koo la ta la be dɛ ka lɛ o dibɔr ba tɛo. 35Anee nɛra la lawɛ bonɔɔna la, dɛ lɔɔ bɛl, dɛ kpo bɛl, asɛ dɛ fogre bɛl ge bwea. 36Baa la berɔ kwaa tomɛ bonɔɔna la banfala ba warɛ gwaa banɔ la baa tɔ sie la la, asɛ nɛra la berɛ ɛ ba ge gɛ tenten baa ɛ banɔ la la. 37Name te dɛ o gbagba biee kaa ó tomɛ. Asɛ o tomɛ o bie la ge dɛ ŋɔ, 'N gbagba bie nɔ te, baa heeh o sie bɔree.' 38Nɛra la aa dena na o bie la, ba den ŋɔ, 'Yoowa, koo te la gbagba biee la. Hé gel ya lawɔ dɛ kpoo ásɛ o mɛɛ kapɛrɛ la bwa berɛ ya kwa.' 39Anomanta, ba lawɔ dɛ le o ne koo la ta dɛ ka kpoo ta." 40Asɛ Yeesu pɛɛ ba ŋɔ, "Dɛ koo te la kaa ba naa, ɛrɛɛ wɛɛ ba a gɛ nɛra la baa dɛ nyiŋi koo la ta la ɛɛ yɔ?" 41Anee ba chaŋo ŋɔ, "O balaa, wɛɛ ba kpoo nɛnchɔga la bwaa dɛ kpɔ koo la tɛ nɛnfala, banɔ la dɛ daa la nɔna koma telaa, baa dɛ ba on o dibɔr tɛɛ." 42Yeesu pɛɛ ba ŋɔ, "He ta waa nɔ Korowii Tɔn la bini nae kaa? Ba chwerɔ ŋɔ, 'Bwe la mamaala faa vɛah dɛ liiro konsala laanee bera ba lawɛ dea la kpoŋe la. Korowiirii gela a ɛ gɛ, asɛ a ɛ yaa nyokpowa.' 43Anomanta n dɛ ŋɔ he be ŋɔ, Korowii ɛɛ lɛ o kora laanee le he be dɛ kpɔ ka tɛ banɔ la baa dɛ ba wona nyiŋi o ta kɛrɛdɛ la. 44Nomɛlbwa waa vɛh a gɛ Bwe nɔ Korowii aa leo dɛ tomɔ la, wɛɛ chole o taa dɛ kuugi, asɛ nomɛlbwa ge Bwe nɔ aa le o nɛɛ la, wɛɛ pwereme naatee." 45Sɔfonomonome la ne Farisii tena la aa no gɛ waa nɔ la, ba jemɔ kɛ ba waa Yeesu ɛɛ bol la. 46Anomanta dɛ ba fe dɛ nyin o lawa. Kɛ ba berɔ ɔmɛ nɛnlaa la, dɛkalkɛ dɛ ba te dɛ yerɛ Yeesu Korowii keame.

will be added

X\