Maatiu 20

1"Korowii Kora la do kɛŋɔ paa bɛl ne o tom-ɛɛra bane wa. Paa la iro chɔmbibi dɛɛ nyin tom-ɛɛra bá ka ɛ toma o koo ta dɛ lɛ suuga. 2O ne ba di yog, asɛ ba sɛh kɛ baa ɛ toma tɔpebir la bwaa dɛ lɛ denaare beŋkpoŋ aa ɛ tɔpebir toma kembɔr, asɛ o gel ba kaa koo la ta. 3"Dɛɛ kaa koola nenyɔɔ saŋ la, o berɔ ka na bonɔɔna bane baa chegɛ fɔgbaah pɛɛpɛɛ. 4Anee o ŋɔ ba be ŋɔ, 'Hé ge kaa n koo la ta ka ɛ toma asɛ n tɛ heyaa kembɔr aa chɛ heya.' Asɛ ba no o be dɛ kaa. 5Gɛ saŋ wee aa baa che nyufala, ne wekee saŋ la, o berɔ na tom-ɛɛra la bane ge ja dɛ bol ba ge be gɛ waa bol banɔ la be la, asɛ ba ge kaa koo la ta. 6Aa baa ka tamaa ken wee jo la, o berɔ ka na nɛra bane ge kɛ ba ge aa chegɛ fɔgbaah pɛɛpɛɛ. Anee o pɛɛ ba ŋɔ, 'Ɛrɛ waa fini bwa he che bonɔ dɛɛ chɔg pɛɛpɛɛ nɔɔ?' 7Belaa ba chaŋo ŋɔ, 'Nomɛlbwa ta yaa o toma ta kpɔe.' Anee baa la ŋɔ, 'Gɛɛ te naa, hé ge kaa n koo ta bela ka ɛ toma.' 8"Wee aa baa swɛɛ bɔr jo name la, o yerɛ naate waa dɛ nyiŋi o koo la ta la dɛ ŋɔ o be ŋɔ, 'Yerɛ tom-ɛɛra la dɛ bɔ ba kem. Kɛ tɔ sie le banɔ la baa ka mun ba la nɛ, dɛ bɔ ba kem.' 9Banɔ la baa ba toma la ta dɛ wee dɛ ba joe la bɛlbwa dɔ denaare beŋkpoŋ. 10Anomanta dɛ banɔ la baa tɔ sie ba toma la ta chɔmbibi ne la dɛ lii kɛ baa dɔ suuga gwaa ba bala la, kɛ denaare beŋkpoŋaa o bɔ ba ge bwa. 11Baa lɛ ba kembɔr la dɛ ba berɔ dɛɛ nagre paa la waa ŋɔ, 12'Banɔ te aa dena ba ta bigre bɛlbwa wee den swɛɛ, asɛ ya te le chɔmbibi ne bwa wedamanta nɔ kpo yaa, gɛɛ he saah bɔ ya bwa kem kɛrɛdɛ aa?' 13Anee paa la chaŋe ba bini nomoa la ŋɔ, 'N dam, n ta heyaa faahrɛ. N ne he ta toma nɔ yog dii, he sɛh denaare beŋkpoŋa mɔɔ dɛ ba ɛa? 14Hé kpɔ he suuga le n sie kaa. Men dɛɛ nyin dɛ bɔ he bwa kem kɛrɛdɛ. 15N ta ŋwɛnɛ dɔe kɛ n kpɔ n gbagba suuga ɛ gɛ aa too n tea a? Kɛɛ gɛ maa ta tea dɛ ɛ laanee dɛɛ we he nɛ?' " 16Yeesu aa bol gɛ waa nɔ tonɛ la, o ŋɔ, "Gɛɛ a do, muŋkaala ɛɛ ba ba tɔ sie, asɛ sitɔɔra berɛ ba ka mun." 17Yeesu aa dɛ kaa Jerusalam la, o kaa ŋɔ o habɔteŋra fi dɛ banɛ la gbo be ŋwɛnɛ la ta ŋɔ, 18"Hɛ́ɛ no n be. Yaa dɛ kaa Jerusalam nɔ, baa lee mɛɛ tɛ Sɔfonomonome ne Tɔn Jerema. Baa pa mɛ bolchɔgee dɛ ŋɔ bá kpo mɛ. 19Baa kpɔ mɛɛ ka tɛ nɛra baa wola Juda tena ɛɛ ba di n loro, dɛ cha mɛ chweremi, dɛ kpaa mɛ pɛl dagagre ta dɛ kpo mɛ, asɛ tɔpetooro wee la n ir seo ta." 20Asɛ Sebedii haah ne o bii ba dɛ ba guŋi Yeesu sie dɛ soŋo ŋɔ ó ɛ waane tɛɛ ba. 21Anee Yeesu pɛɛ haah la ŋɔ, "Bɔkwaa hɛɛ nyin kɛ n ɛ tɛɛ nɔ?" Belaa haah la chaŋo ŋɔ, "Bag mɛ nyoa kɛ dɛ he baa di kora aa, hɛɛ geloo n bii banɛ nɔ bɛl so he dig ta, bɛl ge so he gal ta." 22Anee Yeesu ŋɔ bii la be ŋɔ, "Haa waa haa dɛ soŋe nɔ mun jemɛ. Hɛɛ wonoo nyɔ n tɛgkpela nɔ maa dɛ ba nyɔe nɔ ane aa?" Anee ba sɛh ŋɔ, "Yaa wonoo." 23Asɛ Yeesu berɛ ŋɔ, "A ɛ kasinteŋ kɛ hɛɛ nyɔ n tɛgkpela nɔ dɔŋaa te, kɛ n ta kpegri dɔe dɛ́ kpɔ nɛn so n dig ne n gal ta. Banɔ la baa su n Mɛɛ siwi laanee dɛɛ ba bela dɔe dɛ so." 24Yeesu habɔteŋra fi la aa kaa la aa no waa Sebedii bii la aa ɛa la, ba baah di ba nɛɛ kɛrɛdɛ. 25Anomanta Yeesu yerɛ ba bwa cheme dɛ ŋɔ, "He jemɔ kɛ harɛ nɔ ta nomonome ne ba nomonjena dɛ di kpegri ba nɛra nɛ, dɛ gel baa tom ba dɛ ɛ gɛ baa dɛ nyin dɛɛ tɛɛ ba. 26Kɛ gɛ laa chɛ kɛŋɔ he te do. He bini bɛl dɛ nyin kɛ o ɛ nomoa aa, a chɛ kɛ o kpɔ o te ɛ kɛ bechala dɛɛ tomɛ heya. 27Dɛ he bini bɛl dɛ nyin kɛ wɛɛ tɔ he sie naa, a chɛ kɛ o berɛ o te kɛ he bwa bonɔɔ." 28Dɛ ŋɔ, "N Nɛn Bie ta balɛ kɛ nɛ́ra tom mɛ. N te balɔ dɛ́ ba tomɛ nɛra dɛ garɛ kpɔ n nyu charɛ nɛndamanta mkpa." 29Yeesu ne o habɔteŋra la aa le Jeriko dɛɛ kaa la, nɛnlaa tenten teŋɛ ba nɛ. 30Dɛ nyoŋa banɛ bane soge ŋwɛnɛ nyoa dɛ no Yeesu gbɔga kɛ waa dɛ kaa, asɛ ba kpɔ takpeg dɛɛ yerɔ ŋɔ, "N Dɔɔ, Devid Naa, na ya sum!" 31Dɛ nɛnlaa la dɛ kah ba ŋɔ bá tɔ nyoa. Kɛ dɛ namee ba taa dooge lɔŋɔre kohona dɛɛ yerɛ, "N Dɔɔ, Devid Naa, na ya sum!" 32Anee Yeesu jagɛ che dɛ yer ba dɛ pɛɛ ba ŋɔ, "Bɔkwaa hɛɛ nyin kɛ n ɛ tɛ heya ɔ?" 33Asɛ ba chaŋo ŋɔ, "Nomoa, ya dɛ nyin kɛ he pili ya sie tɛ yaa." 34Yeesu na ba sum dɛ kpɔ o nɔn lege ba sibie. Bug la ta dɛ ba sie pilo ba won dɛɛ na, dɛ teŋɛ Yeesu nɛ.

will be added

X\