Maatiu 19

1Yeesu aa bol a gɛ waa nɔ tonɛ la, o le Galilia harɛ dɛ kaa Judia harɛ, Jɔɔdan Moo la baŋ. 2Dɛ nɛnlaa tenten teŋɛ o nɛ, asɛ o chah weela tena bela. 3Asɛ Farisii tena bane ba bela dɛ ba kpɔ webɔɔra dɛɛ hagro bela dɛ́ fe dɔɔ lawɛ. Ba bɔɔro ŋɔ, "Mmara dɛ tɛ yaa ŋwɛnɛ kɛŋɔ baa won che wobɛlbwa ta vɛh o haah naa?" 4Anee Yeesu chaŋ ba ŋɔ, "He ta Korowii Tɔn la kure na kɛɛ? Korowii waa ta kwaa bwa la, waa dɛ ba nɛwɛnyini tae la, baa ne haahnee o ta, 5asɛ dɛ ŋɔ anɔ waa baa lɛɛ ba o mɛɛ ne o nya jwɛɛh lee, dɛ kpɔ o te ka pɛl o haah ásɛ ba nɛra banɛ la pɛ ɛ nɛmbeŋkpoŋ. 6Anomanta baa nɛra banɛ ɛɛ ba kpa, ba pɛo ɛ beŋkpoŋ. Nɛra Korowii aa lag ba pɛ la, nɛn ta chɛɛ kɛŋɔ o laa ba pegri." 7Anee ba pɛɛro ŋɔ, "Aah ɛrɛ waa Mosis Mmara la tɛ yaa ŋwɛnɛ ŋɔ dɛ baa dɛ ba o haah vɛɛh yaa, ó chwerɛ tɔn tɛo dɛ bagle kɛ o vɛoh nɔɔ?" 8Yeesu chaŋ ba ŋɔ, "He bambikpeg waa Mosis tɛ heyaa ŋwɛnɛ ŋɔ hé chwerɛ tɔn tɛ he haah dɛ vɛoh la. Gɛ laa a faa do wubwa. 9Nomɛlbwa waa vɛh o haah la, dɛ baala laa haah la nyin mɔɔ o vɛoh, dɛ ka mo hanfale aa, dɛ o ɛ o haah la wechɔga dɛ bɔ jwamane." 10Anee o habɔteŋra la ŋɔ o be ŋɔ, "Dɛ kenii waa nɔ chɔ tɛ baa o haah moe ta te naa, amɔ te a wer kɛ baa bɛ haah mo, asɛ haah ge bɛ yalɛ kwara." 11Asɛ Yeesu ŋɔ ba be ŋɔ, "Nɛra bwa laa dɛ won so ŋɔ baa haahnaa mo, nemenɛ banɔ la Korowii aa kpɔ gɛ tɛɛ ba la gbosoroo. 12Nɛra bane haahna bɛ moe la ne a ŋwɛnɛree. Bane le a ne Korowii doa ba. Asɛ bane ge, fɔgaa ba fɔg ba, asɛ bane ge koh Korowii Kora la waa dɛ ɛ ba te gɛ. Naate waa won teŋɛ n waa maa bagla nɔ ta la, ó takapɔ dɛ teŋɛ a ta." 13Dɛ nɛra bane kpɔ ba bii ba Yeesu be ŋɔ ó kpɔ o nɔn dawɛ ba nɛɛ dɛ swee ba andɛɛga. Asɛ o habɔteŋra la kɔgre nɛra la ŋɔ bá kpɔ ba bii la le le. 14Anee Yeesu ŋɔ, "He bɛ bechale la ŋwɛnɛ tɔ. Hé gel ba ba n be, dɛkalkɛ banɔ dɔŋa nɔɔ Korowii koobii la." 15Yeesu aa kpɔ o nɔn dawɛ ba nɛɛ tonɛ la, o le ba be dɛ kaa. 16Baa bɛl iro dɛ la Yeesu be dɛ ka pɛɛro ŋɔ, "Nomoa, wedɛɛga besoo chɛ kɛŋɔ n ɛ dɛ́ dɔ mkpa aa wola jaga dɔe yɔ?" 17Asɛ Yeesu ge berɛ pɛɛro ŋɔ, "Ɛrɛ waa hɛɛ pɛɛ mɛ wedɛɛga ɛɛ waa nɔɔ? Korowii gboo ɛ nɛndɛɛge. Kɛ dɛ he dɛ nyin kɛŋɔ he dɔ mkpa aa wola jaga dɔe bwa te naa, dɛɛ ɛ waa Korowii mmarare la aa dɛ chagle la." 18Anee o pɛɛ Yeesu ŋɔ, "A bini ameo?" Anee Yeesu ŋɔ, "Bɛ nɛn kpo, bɛ jwamane bɔ, bɛ ŋwɛ, bɛ nyosone teŋe dawɛ he dɔŋ nɛ. 19Dɛɛ duu he nya ne hɛɛh, asɛ dɛɛ nyin he dɔŋ kɛ he gbagba." 20Baa la ŋɔ, "Waa nɔ te bwa, n dɛ teŋɛ a ta. Amee ka mɛ jaɔ?" 21Anee Yeesu ŋɔ o be ŋɔ, "Dɛ he dɛ nyin kɛ he waa do kɛrɛdɛ ka tonaa, ka yog he kwaa haa dɔa bwa, asɛ dɛ kpɔ a suuga kɛ nyaara. Ka ɛ gɛ, asɛ dɛ ba teŋɛ n nɛ. Hɛɛ dɔ kondɔɔh cheg Korowii doa." 22Baa la aa no gɛ Yeesu aa bola la, o tea bini chɔg o laa berɛ kaa, dɛkalkɛ dɛ o dɔ kondɔɔh taeh. 23Anee Yeesu ŋɔ o habɔteŋra la be ŋɔ, "Kasinteŋ, n dɛ ŋɔ he be, aa do kpegrii tɛ dɔɔh kɛ o dɔ bɔr ja Korowii Kora la ta. 24N dɛ ŋɔ he be ja kɛ aa do pwɛree tɛ nyogma kɛ o won jo tɔɔge bɔɔ ta gwaa kɛ dɔɔh naa wona dɔ bɔr ja Korowii Kora la ta." 25Yeesu habɔteŋra la aa no gɛ la, ba nyoa kpoo, baa pɛɛ dɔŋa ŋɔ, "Amɔ te umee dɛɛ ba o nyu dɔe yɔ?" 26Yeesu ha sie nyiŋ ba dɛ ŋɔ, "Nɛwɛnyini bee a do kpegri, kɛ Korowii be te, wobɛlbwa aa kpege." 27Anee Pita chaŋe Yeesu ŋɔ, "Nyiŋi na, ya te gel komɛlbwa yaa dɔa dɛ ba teŋɛ he nɛ. Bɔkwaa yaa ba dɔe yɔ?" 28Anee Yeesu ŋɔ o be ŋɔ, "Kasinteŋ, n dɛ ŋɔ he be, gɛ saŋ Korowii aa ba begre kwaa bwa anfala, asɛ n Nɛn Bie nɔ ba so n kookarajen la ta la, he nɛra fi dɛ banɛ nɔ haa teŋɛ n nɛɛ nɔ gee so kookane fi dɛ anɛ taa, dɛ bol nɛra baa le Israel deene fi dɛ anɛ la ta waa dɛ pa ba bole. 29Asɛ nomɛlbwa ge koh n waa dɛ gel o dem, o nahaahnanar, o dɔɔranar, ne nimanar, o nya, o mɛɛ, o bii ne o kooni aa, wɛɛ dɔ a dɔŋa bele lafaa, dɛ berɛ dɔ mkpa aa wola jaga dɔe bwa la ge. 30Nɛra baa tɔ sie kɛrɛdɛ ɛɛ ba ka munii, asɛ nɛra baa ka mun ge kɛrɛdɛ ba tɔ sie.

will be added

X\