Maatiu 17

1Aa di tɔpera anumɛl la, Yeesu tɔ Pita ne Jems ne o nime Jɔn sie ba ka teeh bwejen bɛl, dɛ gbo ka so o doa bobɛl. 2Baa soga la, dɛ Yeesu begrɔ, o sie bɔr do kɛŋɔ wee ken, asɛ o laala waa doa la ge to dɛɛ nyɛgle al-al ken. 3O habɔteŋra batoro la berɛ ŋɔ ba nyiŋi, dɛ Mosis ne Elaeja ja Yeesu nɛɛ baa bol wa. 4Anee Pita ŋɔ Yeesu be ŋɔ, "N Dɔɔ, a wer taeh kɛ yaa lɔ bonɔ nɔ! Dɛ he dɛ nyin aa, mɛɛ do kukure atoroo cheg bonɔ ásɛ he kpɔ bɛl, Mosis kpɔ bɛl, asɛ Elaeja ge kpɔ bɛl." 5O nyoa taa lɔ waa ta wɛɛ bol la, dɛ bampoŋ bɛl denɔ ba tɔ ba nɛ, asɛ ba no taa bɛl bam la bini kɛ, "N Bie maa dɛ nyinu o wa ɛɛ su n siwii nɔ. Hé cheg deŋna dɛ no o be." 6Yeesu habɔteŋra la aa no taa la la, ɔmee lag ba kohona ba guŋi dɛ kpɔ ba sie piigi harɛ. 7Asɛ Yeesu ba dɛ ba kpɔ nɔn lɔ ba dɛ ŋɔ, "Hé ir che. He bɛ ɔmɛ." 8Baa laa ba nyuune ir dɛ nyiŋi, dɛ nomɛlbwa toole ka ja ba ne Yeesu nɛ. 9Baa le bwejen la doa dɛɛ ba la, Yeesu ja ba ŋɔ, "He bɛ waa nɔ haa naa nɔ taa bagle nomɛlbwa bwa dɛ ka tel gɛ saŋ Korowii aa gel n Nɛn Bie ir seo ta mɔɔ." 10Anee o habɔteŋra la pɛɛro ŋɔ, "Aah ɛrɛ waa Tɔn Jerema la ɛɛ chagle ŋɔ a chɛ kɛŋɔ Elaeja tɔ sie ba mɔɔ Kristo la Korowii aa bagɛ nyoa ŋɔ wɛɛ tomɔɔ ó ba lɛ yaa la ge ba nɔɔ?" 11Asɛ Yeesu chaŋ ba ŋɔ, "Elaejaa dɛ tɔ sie ba kpela, dɛ́ ba kwaa ŋwɛnɛ mɔɔ. 12Kɛ kasinteŋ, Elaeja balɔ dɛ kaa. Waa bala la, ba ta on jemɛ dɛ ɛo gɛ bɛlbwa aa too ba tea. Weweele la tenten baa kpɔa ɛo laanee baa ba kpɔe ɛ n Nɛn Bie nɔ ge." 13Asɛ mɔɔ o habɔteŋra la ta jemɛ kɛŋɔ Jɔn o faa dɛ sɔ nɛra Korowii nee la waa wɛɛ bol la. 14Gɛ saŋ baa le bwejen la doa dɛ tu la, ba kaa pu nɛnlaa bane. Baa bɛl den ba guŋi Yeesu sie 15dɛ ŋɔ, "N Dɔɔ, na n bibaa nɔ sum tɛ mɛ! O dɛ chole gbuŋgbuŋri. A iraa, aa were kwaraa. Tɔpebɛla a iraa, a gelɔ wɛɛ chole nii ta, asɛ tɔpebɛla ge a gel wɛɛ chole nee ta. 16N kpɔɔ ba he habɔteŋra nɔ be, kɛ ba ta wone chaoh." 17Asɛ Yeesu chaŋe ŋɔ, "Oo! Fini nɔ nɛra wechɔga aa lɔ he nɛɛ nɔ, he ta yarada dɔe! Tɔpera aŋwɛnɛɛ hɛɛ nyin kɛ n lawɛ bambile dɛ so he be mɔɔ he yarada Korowii ɔ? Maa tɔpere bɛl dii ba he be kpa oo! Hé kpɔ bie la ba!" 18Yeesu kɔr kwaa aa gela gbuŋgbuŋri la ɛɛ ir bie la nɛɛ la, asɛ a le o nɛɛ kaa. Bug la ta bie la den dɔ bokpega. 19Anee Yeesu habɔteŋra la la o be bokɛre dɛ ka pɛɛro ŋɔ, "Ɛrɛ waa ya te ta wone doŋi kwaa la le bie la nɛɛ nɔɔ?" 20Anee Yeesu ŋɔ, "He yarada aa wola kanɛ waa. Dɛ he yarada fe kan kɛŋɔ kwaa bie baa dɛ dua bwa bini onjega tenten la gba aa, he fe ɛɛ wonoo ŋɔ bwejen nɔ be ŋɔ ó hugri kaa bela haa dɛ nyin, asɛ o kaa. He fe ɛɛ wonoo ɛ komɛlbwa." 22Yeesu habɔteŋra la bwa aa baa cheme Galilia harɛ la, o ŋɔ ba be ŋɔ, "Ba dɛ ba n Nɛn Bie lee do nɛra nɔn ta. 23Baa kpo mɛɛ, asɛ tɔpera atoro n berɛ ir seo ta." A te dɛ o habɔteŋra la bwa loo kuu. 24Yeesu ne o habɔteŋra la la Kapeeneɔm. Asɛ Korowii Dea toɔ lɛɛra baa pɛɛ Pita ŋɔ, "He Dɔɔ nɔ dɛ bɔ Korowii Dea toɔ aa?" 25Anee Pita ŋɔ, "Ɔɔh, o dɛ bɔ." Pita aa jo dem bini la, Yeesu den tɔ sie pɛɛro, "Seemɔn, bamewaa bɔ toɔ dɛɛ tɛ harɛ nɔ ta koranar ɔ? Ba gbagba bii kɛɛ hɔɔhra ɔ? Ɛrɛɛ he na nɔ?" 26Anee Pita ŋɔ, "Hɔɔhraa dɛɛ bɔ." Asɛ Yeesu ŋɔ, "Gɛɛ te naa, amɔ te a ta chɛɛ kɛŋɔ ba lɛ koobii be. 27Kɛ maa wola nyin kɛ ya jo ba nɛɛ nomanta, la moo ta dɛ ka ta goŋa. Pɛŋe bɛlbwa waa tɔ sie ba tɛr goŋa la, lɔɔ le baŋ dɛ nyiŋi o nyoa bini. Hɛɛ na suuga bwe waa tel n ne he bwa toɔ laanee, asɛ hé kpɔ ka bɔ tɛ ya bwa."

will be added

X\