Maatiu 15

1Farisii tena ne Tɔn Jerema bane le Jerusalam dɛ ba bɔɔ Yeesu ŋɔ, 2"Ɛrɛ waa he habɔteŋra nɔ ɛɛ jo ya kii nɛɛ nɔɔ? Sama ya naanar aa bagle yaa ŋɔ yá samɛ nɔɔra mɔɔ dɛɛ di kwaa la, baa gɛ ɛ!" 3Yeesu chaŋ ba ŋɔ, "Ɛrɛ waa he gee jo Korowii kii nɛɛ dɛ́ɛ teŋɛ he gbagba webagla ta nɔɔ? 4Korowii ŋɔ, 'Duu he nya ne he mɛɛ,' dɛ berɛ ŋɔ, 'Nomɛlbwa waa bol o nya ne o mɛɛ bwara wechɔge la, a chɛ kɛ ba kpoo.' 5Kɛ he ge dɛ bagle kɛ nomɛlbwa waa ŋɔ o mɛɛ ne o nya be ŋɔ o kpɔ kwaa waa dɔ dɛ́ kpɔ cha ba la bwa tɛ Korowii, 6a ta chɛɛ kɛ o duu o mɛɛ dɛ chao kpa. Kenii hɛɛ chɔg Korowii mmarare dɛ́ɛ teŋɛ he gbagba webagla ta nɔ. 7He nɛra haa nyiŋi nɛra sie mɔɔ dɛɛ ɛ wa! Korowii keame Aesaya na he waa bol kɛrɛdɛ gɛ waa ŋɔa ŋɔ, 8'Nɛra nɔ te, nyoa gbo nee baa duu mɛ, kɛ ba tea bini te ta toe. 9Nɛwɛnyini mmarare taa baa bagle ŋɔ nɛ́ra teŋɛ. Anomanta pɛɛpɛɛ baa tom mɛ.' " 10Yeesu yerɛ nɛnlaa la ba o be, dɛ ŋɔ ba be ŋɔ, "Hé no waa nɔ dɛ jemɛ kɛŋɔ 11kwaa nɛn aa dɛ di laa gela o ɛ nɛnchɔge, nemenɛ anɔ la aa dɛ le o nyoa wɛɛ bol la." 12Ane o habɔteŋra la ba o be dɛ ba ŋɔ, "He jemɔ kɛŋɔ he waa nɔ haa bola nɔ jo Farisii tena nɔ bini kenɛ?" 13Anee Yeesu chaŋ ba ŋɔ, "Daa te bɛlbwa n Mɛɛ waa lɔ nyundua la aa wola on due la, baa hugruu ta. 14He bɛ ban dawɛ le! Ba ɛ nyoŋa baa dɛ tɔ nyoŋa sie. Nyoŋe lawɛ o dɔŋ nyoŋe daa aa, ba bwa dɛ le bɔɔ ta." 15Asɛ Pita ŋɔ, "Chagle yaa waa nɔ mun." 16Anee Yeesu bɔɔ ba ŋɔ, "He ge aa a mun jemaa? 17Haa jemɛ kɛŋɔ kwaa haa dɛ di la, tea binii aa kaa dɛ berɛ dahara aa? 18Kɛ waa aa le nɛn nyoa la te, bambile binii a le. Anee yon gel nɛn ɛ nɛnchɔge. 19Liichɔga, nɛŋkpoa, jwamane, ŋwɛɛ wa, nyosone teŋa, dɛ nɛra ŋwala, ne anɔ aa jaa bwa, bambile binii a le. 20Anee dɛ gel nɛn ɛ nɛnchɔge. Kɛ dɛ nɛn ta nɔn samɛ gɛ he naanar aa chagle heyaa ŋɔ hɛ́ɛ ɛ mɔɔ dɛɛ di kwaa la aa, a te aa won gel o ɛ nɛnchɔge." 21Yeesu le bela dɛ kaa Taaya ne Sidon pera. 22Haah bɛl waa ɛ Keenan te dɛ do bela ba Yeesu be dɛ ba kpɔ takpeg ŋɔ, "Devid Naa Yeesu, na n sum! Nomoa, kwaa dɛ ir n bihaah nɛɛ dɛɛ fiigu, a do kpegri." 23Yeesu ta on chaŋɛ, asɛ o habɔteŋra la ba o be dɛ soŋo ŋɔ, "Gel haah nɔ kaa kɛ waa teŋɛ ya nɛɛ dɛɛ do yaa gbɔga la!" 24Anee Yeesu chaŋe ŋɔ, "Nɛra baa do kɛŋɔ peera aa nyogra dɛ le Israel tena bini la gbo waa ba tom mɛ ŋɔ ń ba gaage ba bɔr." 25Haah la den ba guŋi Yeesu sie dɛ ŋɔ, "Cha mɛ, Nomoa." 26Yeesu chaŋo ŋɔ, "A chɛ kɛ bechale di kwaa vagre mɔɔ nyootena ge di. Aa were kɛ ba kpɔ bechale kondikwaa tɛ nyootena." 27Belaa haah la ge sɛh ŋɔ, "Kasinteŋii, Nomoa, kɛ nyootena aa bechale kondikompugrere aa leera la ge di aa?" 28Anee Yeesu ŋɔ o be ŋɔ, "Gɛ haa dɛ yarada mɛ la kan kɛrɛdɛ! Gɛ haa dɛ nyin la, aa ɛ gɛɛ tɛɛ." Bug la ta bie la gbaŋre. 29Yeesu le bela dɛ kaa fɛrɛ Galilia Moo la nyoa, dɛ ka teeh bwejen bɛl dɛ so bela, 30asɛ nɛnlaa tenten ba o be dɛ kpɔ weela tena ba peri aa serewa, nyoŋa, boobie, amumure ne nɛra baa dɛ we weela bwa soosiwi ba bil o sie, asɛ o chaah ba. 31Nɛra la nyoa kpoo kɛ baa na gɛ amumure aa bera won waa bola, boobie ne nɛra ba peri aa serewa won ir che dɛɛ valɛ, asɛ nyoŋa ge berɛ won dɛɛ na la. Anomanta ba kpɛɛ ba Israel tena Korowii la. 32Yeesu yerɛ o habɔteŋra la dɛ ŋɔ ba be ŋɔ, "Nɛra nɔ waa dɛ domɛ n tea, dɛkalkɛ n ne baa soga tɔpera atoroo nɔ, taraken ba ta komɛlbwa dɔe dɛ́ di. Dɛ n gel ba gɛ ba kpɔ lɔr kaa laa, baa gwɛgre ŋwɛnɛ taa." 33O habɔteŋra la pɛɛro ŋɔ, "Ɛrɛɛ yaa ba ɛɛ dɛ́ dɔ paanoo tɛ nɛndamanta nɔ bwa dɔŋ kpɔg nɔ baah bonɔ bá di a won tel ba ɔ?" 34Anee Yeesu pɛɛ ba ŋɔ, "Paanoo aŋwɛnɛɛ he dɔɔ?" Anee ba ŋɔ, "Anuanɛ dɛ pɛŋejegre tamaa ane." 35Anee Yeesu ŋɔ nɛnlaa la be ŋɔ bá so harɛ. 36Asɛ o kpɔ paanoo anuanɛ la ne pɛŋa la dɛ jam Korowii, dɛ mɔne do o habɔteŋra la nɔɔra ta, dɛ ŋɔ bá bɔne tɛ nɛnlaa la, ba ge bɔne tɛɛ ba. 37Ba bwa di kwaa la dɛ vagre. O habɔteŋra la tɔɔ anɔ la baa dia a ka la pɛ, asɛ a su wɛgrɛjena anuanɛ. 38Nɛra baa di kwaa la, ba bini baala ɛɛ ɛ nɛra kagboŋa banaarɛɛ. Haahna ne bechale te ta jae. 39Asɛ Yeesu ta nɛra la ŋwɛnɛ dɛ jo gbera bini kaa Magadan pera.

will be added

X\