Maatiu 14

1Kooro Hɛrɔd waa dɛ nyiŋi Galilia harɛ ta gɛ saŋ la no Yeesu wa, 2asɛ dɛ ŋɔ o bonɔɔna be ŋɔ, "Jɔn o faa dɛ sɔ nɛra Korowii nee laanee la. O weero le seo ta. A waa o won nyokpowaa nɔ ɛɛ la." 3Kooro Hɛrɔd nɔ fa gelɔ ba lawɛ Jɔn, dɛ doo kpɛɛ dɛ kpɔɔ ka do dea. Kooro nɔ nime Felep haah Hɛrɔdeas waa o koh ɛ Jɔn gɛ la, 4dɛkalkɛ kooro la moo, asɛ Jɔn ŋɔ o be ŋɔ o ta an kɛrɛdɛ ɛɛ kɛ waa mo Hɛrɔdeas la. 5Asɛ kooro la fe ɛɛ nyin Jɔn dɛ kpo. Kɛ dɛ o dɛ ɔmɛ Juda tena la, dɛkalkɛ ba te bwa ŋɔ Jɔn ɛ Korowii keame. 6Awola bɛlee kooro la ɛɛ di o lola tɔpere, asɛ Hɛrɔdeas bihaah ba sa bagle nɛra la bwa. O sae la gelɔ kooro la sie lɛ. 7O ŋɔ tolo la be ŋɔ, "N ŋwɛɛrɔ kɛ komɛlbwa haa dɛ nyin la, mɛɛ kpɔɔ tɛɛ." 8O la ka ŋɔ o nya be. O nya gel o la dɛ ka ŋɔ kooro la be ŋɔ, "N dɛ nyin kɛ he kpɔ Jɔn waa dɛ sɔ nɛra Korowii nee la nyu dawɛ korɔ ta ba tɛ mɛ taraken." 9Waa nɔ we kooro la nɛɛ kɛrɛdɛ, kɛ o ntam waa ŋwɛɛra la ne nɛra baa soge bela dɛ no la nomanta, waa nyin kɛ o to o ntam la, asɛ o sɛh, 10dɛ gel ba la dea bela baa do Jɔn la dɛ ka teŋe o nyu, 11dɛ kpɔ dawɛ korɔ ta ba tɛ tolo la, asɛ o ge kpɔ ka tɛ o nya. 12Jɔn habɔteŋra balɔ dɛ ba kpɔ lale la ka huge, asɛ dɛ ka taa bagle Yeesu. 13Yeesu aa no gɛ waa nɔ la, o le nɛra baah dɛ ka kpɔ gbera dɛ́ fe kaa bela nomɛlbwa aa wola toole. Nɛra no gɛ waa la dɛ le ba bwɛɛre ta dɛ kpɔ naa ta dɛ tiu. 14Yeesu aa le gbera la bini, dɛ nɛnlaa tenten lɔ bela. Ba waa domɛ o tea, asɛ o chah ba bini weela tena. 15Bɔr aa dɛ jo la, o habɔteŋra la baa ŋɔ o be ŋɔ, "Nomoa, bonɔ ɛ kpɔg baah, bɔr ge dɛ jo. Anomanta ŋɔ ba be bá kaa bwɛɛre nɔ aa bar bonɔ nɔ ta dɛ ka yawɛ kwaane di." 16Yeesu chaŋ ba ŋɔ, "Ba ta chɛɛ kɛ ba kaa. Hé ge nyin kwaa tɛɛ ba bá di." 17Anee ba ŋɔ, "Paanoo anue ne pɛŋa anɛ gboo ya dɔ bonɔ." 18Anee Yeesu ŋɔ, "Hé kpɔ ba tɛ mɛ." 19O gel nɛra la bwa so harɛ kpɔglor la ta, asɛ dɛ kpɔ paanoo anue la ne pɛŋa anɛ la, dɛ ha sie nyiŋi nyundua dɛ jam Korowii, dɛ mɔne paanoo la do o habɔteŋra la nɔɔra ta dɛ ŋɔ bá bɔne tɛɛ ba, 20asɛ nɛra la bwa di dɛ vagre. O habɔteŋra la aa tɔɔ paanoo ne pɛŋa baa dia a ka la pɛ, a su wɛgrɛjena fi dɛ anɛ. 21Nɛra baa di kwaa la, ba baala gbo ɛɛ ɛ kagboŋa banue. Haahna ne bechale te ta jae. 22Belaa Yeesu gel o habɔteŋra la jo gbera bini dɛ tɔ sie kaa moo la baŋ asɛ o ge gel nɛra la ɛɛ pegre. 23Nɛra la aa kaala la, o teehnɔ kaa bwejen bɛl doa dɛ ka soŋe Korowii bela. Bɔr aa baa garɛ bwa, dɛ o gbo ta lɔ bela. 24Gɛ saŋ nɔ bwa dɛ gbera la lɔ moo baah ta asɛ nehaŋma ɛɛ begro, dɛkalkɛ dɛ peu bɛl tao dɛɛ chem ba. 25Jabal logla sii saŋ la, Yeesu valɔ kpɔ nee la sie dɛɛ kaa ba be. 26Baa nao o valɛ nee sie dɛɛ ba la, ba ɔmɔ dɛ dooge lɔŋɔre ŋɔ, "Lalee yoo!" 27Yeesu den ŋɔ, "Hé lawɛ bambile, menee! He bɛ ɔmɛ!" 28Anee Pita ŋɔ, "N Dɔɔ, dɛ henee yaa, gel n ge won valɛ nee sie ba he be." 29Anee Yeesu ŋɔ, "Ba." Belaa Pita den le gbera bini tu nee sie dɛ valɛ dɛɛ kaa o be. 30Waa na gɛ peu la aa dɛ ta la, o berɔ ɔmɛ dɛ den dɛɛ morɛ, asɛ dɛ do lɔŋɔ ŋɔ, "N Dɔɔ, lɛɛ mɛ!" 31Bug la ta dɛ Yeesu tel bela dɛ lawɔ dɛ ŋɔ, "He yarada aa kanɛ kwara! Ɛrɛɛ he berɛ di tɔŋla nɔɔ?" 32Baa jo gbera la bini la, peu la gel tae. 33Yeesu habɔteŋra baa lɔ gbera la bini la guŋu dɛ ŋɔ, "Kasinteŋ, henee Korowii Bie la kpela." 34Ba tawɔ ka chuge moo la baŋ bɛl Gɛnɛsarɛt harɛ ta. 35Bela tena la aa jemɔ la, ba kaa yerɛ baah bela tena ba bwara aa dɛ wee ba bwa ba Yeesu be. 36Ba soŋo ŋɔ ó gel weela tena la lege o batakaare nyoa gbo ásɛ dɛ gbaŋre. Asɛ banɔ baa lege o batakaare nyoa la bwa gbaŋre.

will be added

X\