Maatiu 10

1Yeesu yerɛ o habɔteŋra fi dɛ banɛ la cheme dɛ tɛɛ ba kpegri báa kpɔ doŋi kwaa aa dɛ ir nɛra nɛ, asɛ dɛ won chah weela bɛlbwa ge. 2Yeesu toroma fi dɛ banɛ la waa kpɔ ba laanee nɔ: Seemɔn waa pa o sɔn Pita la ne o nime Andriu, Jems ne o nime Jɔn baa ɛ Sebedii bii la, 3Felep ne Batolomeo, Tɔmas ne Maatiu o faa dɛ lɛ lampoo la, Jems waa ɛ Alfeɔs bie la ne Tadeɔs, 4Seemɔn Keenan te la ne Judas Eskareɔt waa le Yeesu tɛ ba kpoo la. 5Yeesu aa dɛ tomɛ a gɛ nɛra fi dɛ banɛ nɔ la, o do ba ŋɔ, "He bɛ nɛra baa wola Juda tena ɛɛ la harɛ ta la, he bɛ Samaria bwɛɛ bɛlbwa ta la. 6Hé kaa Israel tena baa do kɛŋɔ peera aa nyogra la be, 7dɛ ka bol ba be ŋɔ Korowii Kora puu ba tonɛ. 8Hé chah weela tena, dɛ chum nɛra baa serewa. Hé chah weela bwa aa dɛ chɔg nɛn bwadabi, dɛ doŋi kwaa aa won dɛɛ ir nɛra nɛɛ la le ba nɛ. N kpɔ kpegri nɔ kɛ heyaa pɛɛpɛɛ. Hé ge kpɔ chaah ba pɛɛpɛɛ. 9He bɛ suuga te bɛlbwa kpɔ. 10Ŋwɛnɛ haa dɛ ba kaala la, he bɛ pur kpɔ, dɛ bɛ batakaani bele anɛ kpɔ, dɛ bɛ naŋgawa bele anɛ ne daŋgbala kpɔ, dɛkalkɛ tom-ɛɛ kembɔr chɛo. 11"Bwɛɛ bɛlbwa haa tel o ta la, hé nyiŋi nɛndɛɛge asɛ dɛ so o be dɛ ka tel gɛ saŋ haa le bela. 12He kaa jo dem bɛlbwa ta naa, hé ŋɔ ba be ŋɔ, 'Kórowii tɛ heyaa bosɔɔhna.' 13Dɛ dem bela tena lɛ heyaa silɛɛ ne naa, baa dɔ bosɔɔhna dem belaa. Kɛ dɛ ba ta heyaa lɛɛ silɛɛ ne naa, baa bosɔɔhna dɔe ba. 14Dɛ dem bɛl kɛɛ bwɛɛ bɛl tena ŋɔ baa heyaa lɛ, baa he waa la gee no aa, hé jwii he nakpale teera ta bela á bagle kɛŋɔ he kpɔ Korowii Waa ba ba be ba vɛah, asɛ dɛ le bela. 15Kasinteŋ, awola Korowii aa ba pa nomɛlbwa bole la, waa Sodom ne Gomoora tena aa na la gba ɛɛ bɔ a gɛ bwɛɛ la tena waa. 16"Hɛ́ɛ no! N dɛ tomɛ heyaa he ka koo he dɔma baah ta. Hé gel he sie pili hɛɛ do dɛɛgɔ kɛ harɛkwa, asɛ dɛ do pwɛre dɛ man kɛ brɔnomare. 17Hɛ́ɛ nyiŋi kɛrɛdɛ, dɛkalkɛ baa lawɛ heyaa ka cheme nomonome sie, dɛ lɔɔ heyaa chweremi ne cheremi deene ta. 18Baa koh n waa yerɛ heyaa cheme Abane nomonome ne kooranar sie dɛ ŋɔ hé ba bol Amanesoma la bagle ba ne nɛra baa wola Juda tena ɛɛ la. 19Dɛ ba baa lawɛ heyaa dɛ la he ne ba sie naa, he bɛ gel waa haa dɛ ba bola ne gɛ haa bol dɛ lɛ he te hiah heya. A baa tel kɛŋɔ he bol wa aa, hɛɛ jemɛ waa haa dɛ ba bolaa. 20Waa haa dɛ ba bola la aa he bee le. Korowii Domadɛɛge laanee dɛɛ ba he nɛɛ chega dɛ bol wa. 21"Nɛra ɛɛ le ba gbagba lolanaree tɛ bá kpoo ba, baala le ba bii tɛ bá kpoo ba, asɛ bechale ge ir che ba nyare ne ba mɛɛnanar nɛ, dɛ gel baa kpoo ba. 22Nɛra bwa ɛɛ koh n waa hah heya. Kɛ naate waa dɛ ba wona dɛ lawɛ bambile ka tonɛ la, wɛɛ dɔ o nyuu. 23Dɛ he la bwɛɛ bɛl ta baa ɛ heyaa hɔhɔrɔwa aa, hé chwa kaa bwɛfale ta. Kasinteŋ, haa won la Israel bwɛɛre nɔ bwa ta ka chig mɔɔ n Nɛn Bie ba. 24"Nɛn waa dɛ hweli toma ta o dɔɔ gwaalɛ, bonɔɔ ge ta o nomoa gwaalɛ. 25Dɛ ba dɛ yerɛ dea nomoa Bɛlsebul waa ɛ sɔnchɔge aa, dea bii la te ta pɔeh ya? 26"Anomanta he bɛ nɛra dɛɛ ɔmɛ. Wobɛlbwa baa tɔ a ta la ɛɛ le baŋee, asɛ waa aa sɔah bwa ge le nɛra jemɛ. 27Waa maa dɛ bol he be biro ta la, hé bola webaŋa, asɛ waa maa sɔah bol he be la, hé bola nɛnlaa baah. 28He bɛ nɛra baa dɛ ba wona kpo heya, baa wola won kpo he lileo la ɔmɛ, kɛ hɛ́ɛ ɔmɛ Korowii waa dɛ ba wona chɔg bwadabii ne lileo la bwa Bɔnsam nii ta la. 29He nao kɛ pɛtoprɛ ta yog dɔe, kɛ beŋkpoŋ gba aa harɛɛ le dɛ he Mɛɛ waa lɔ nyundua aa o waa jemɛ. 30He nyumpona kwara, o jemɛ a nyoa. 31Anomanta he bɛ ɔmɛ. He ta pɛtoprɛre gwaalɛ wobɛlbwa ta naa? 32"Nomɛlbwa waa won che nɛra baah ta dɛ sɛh ŋɔ o ja n nɛɛ la, gɛɛ n gee ba naate sɔn yera n Mɛɛ waa lɔ nyundua la sie kɛ o ja n nɛ. 33Nomɛlbwa ge waa vɛɛh mɛ nɛra baah ta dɛ ŋɔ o ta n nɛɛ jae la, gɛɛ n gee ba o vɛɛh n Mɛɛ waa lɔ nyundua la sie dɛ ŋɔ n ne o laa. 34"He bɛ dɛɛ lii kɛ n ba nyopɛo ne harɛ nɔ ta. Nyopɛo ne laa n ba, yoi nee n ba. 35N balɔ ásɛ bibaala ne ba mɛɛnanar koh n waa dɔm, bihaahna ne ba nyare dɔm, asɛ haahna ne ba helahaahna ge dɔm. 36Nɛn lolee dɛɛ ba o dɔm tenten ɛɛ. 37"He naate haa dɛ nyin he nya ne he mɛɛ waa gwaa mɛ la ta chɛɛ kɛŋɔ he teŋɛ n nɛ, asɛ he naate ge haa dɛ nyin he bihaah ne he bibaa waa gwaa mɛ la ta chɛɛ kɛŋɔ he teŋɛ n nɛ. 38He naate haa wola he te kpɔe tɛ dɛ sɛh wahala nae ne seo bwa, dɛ baa teŋɛ n nɛ kɛŋɔ nɛn waa kpɔ dagagre che bá ka kpaaro pɛl o ta la ta chɛɛ kɛŋɔ he teŋɛ n nɛ. 39Nomɛlbwa o sie aa swɛɛ harɛ nɔ ta silɛɛ kwaa ta la, wɛɛ paŋɛ o nyuu, asɛ nomɛlbwa ge o sie aa wola harɛ nɔ ta silɛɛ kwaa ta lɛ la, wɛɛ dɔ o nyuu. 40"Nomɛlbwa waa nyiŋi he nɛɛ la, menee o nyiŋi la. Asɛ nomɛlbwa waa nyiŋi n nɛɛ la, naate waa tom mɛ laanee o nyiŋi la. 41Nomɛlbwa waa nyiŋi Korowii keame nɛɛ o keamere ɛɛ nomanta la, wɛɛ dɔ Korowii keame kembɔree. Asɛ nomɛlbwa ge waa koh nɛndɛɛge dɛgre waa dɛ nyiŋi o nɛɛ la, wɛɛ dɔ nɛndɛɛge kembɔree. 42Kasinteŋ, dɛ nomɛlbwa koh kɛ he bini bechala bɛlbwa dɛ teŋɛ n nɛɛ waa dɛ tɛo nesɔna o nyɔ aa, waa o kembɔr paŋa ba bwa."

will be added

X\