Maak 8

1A ta bigre bɛlbwa nɛnlaa bane ba cheme Yeesu sie ja, kɛ dɛ ba ta komɛlbwa dɔe dɛ́ di. Anee Yeesu yerɛ o habɔteŋra la ba o sie dɛ ŋɔ ba be ŋɔ, 2"Nɛra nɔ waa dɛ domɛ n tea, dɛkalkɛ n ne baa soga tɔpera atoroo nɔ, taraken ba ta komɛlbwa dɔe dɛ́ di. 3Dɛ n gel ba gɛ ba kpɔ lɔr kaa laa, baa gwɛgre ŋwɛnɛ taa. Bane ge le bojaŋa." 4Belaa o habɔteŋra la chaŋo ŋɔ, "Ɛrɛɛ yaa ba ɛɛ dɛ dɔ paanoo tɛ gɛ nɛra nɔ dɔŋ bá di kpɔg nɔ baah nɔ?" 5Yeesu bɔɔ ba ŋɔ, "Paanoo aŋwɛnɛɛ he dɔɔ?" Anee ba ŋɔ anuanɛ. 6Belaa o ŋɔ nɛnlaa la be ŋɔ bá so harɛ, asɛ o kpɔ paanoo anuanɛ la dɛ jam Korowii dɛ mɔne do o habɔteŋra la nɔɔra ta dɛ ŋɔ bá bɔne tɛ nɛnlaa la, ba ge bɔne tɛɛ ba. 7Dɛ ba dɔ pɛŋa tama ge, asɛ o kpɔa jam Korowii dɛ ŋɔ bá bɔne a ge tɛɛ ba. Ba bɔnɔ tɛɛ ba, 8asɛ ba di dɛ vagre. Anɔ la aa kaa la, ba paa a su wɛgrɛjena anuanɛ. 9Nɛra baa di kwaa la ɛɛ ɛ nɛra kagboŋa banaarɛɛ. 10Yeesu gelɔ ba pegre. O ne o habɔteŋra la jo gbera bini dɛ chagɛ Dalmanuta pera dɛ kaa. 11Belaa Farisii tena bane ba Yeesu be dɛ ba tɔŋlo dɛ daahno na dɛɛ nyin o ɛ nyokpowaane bá na dɛ jemɛ o waa kɛŋɔ o le Korowii be kpela. 12Yeesu hweero fuuu dɛ ŋɔ, "Ɛrɛɛ fini nɔ nɛra ɛɛ nyin nyokpowaa dɛ́ na nɔɔ? Kasinteŋ, maa wobɛlbwaa ɛ fini nɔ nɛra na." 13Asɛ dɛ gel Farisii tena la bela dɛ berɛ jo gbera bini kaa baŋ bɛl. 14Yeesu habɔteŋra la soɔh, ba ta kondikwaa kpɔe, dɛ ba ge ta komɛlbwa dɔe ba be gbera la bini nemenɛ paanoo beŋkpoŋ. 15Yeesu ŋɔ ba be ŋɔ, "Hé nyiŋi he te kɛrɛdɛ Farisii tena ne Hɛrɔd iisi wa." 16Ba ta o sɛgla la mun noɛ, dɛ bol dɔŋa be ŋɔ paanoo baa wola dɔe waa o ken ɛɛ bol. 17Belaa Yeesu aa no waa baa dɛ bol la, o pɛɛ ba ŋɔ, "Ɛrɛ waa hɛɛ pɛɛ dɔŋa paanoo bɛ dɔe waa nɔɔ? Saŋ la bwa haa waa mun no mɔɔ naa? Ɛrɛɛ he liire do toŋgboŋ ken? 18He dɔ sibie kɛ haa na naa? He dɔ deŋna ge kɛ haa waa no aa? Haa waa lii kɛɛ? 19Maa mɔne paanoo anue tɛ nɛra kagboŋa banue ba di ka la, a kabora haa paa la, wɛgrɛre aŋwɛnɛɛ he dɔɔ?" Anee ba ŋɔ fi dɛ anɛ. 20O berɛ bɔɔ ba ŋɔ, "Asɛ maa mɔne paanoo anuanɛ tɛ nɛra kagboŋa banaarɛ la, wɛgrɛ dela aŋwɛnɛ gee he dɔɔ?" Ba ŋɔ anuanɛ. 21O ŋɔ, "He ta a mun noɛ ja aa?" 22Yeesu ne o habɔteŋra la Bɛtsaeda. Asɛ nɛra bane kpɔ baa bɛl waa nyoŋa ba o be, dɛ ba soŋo ŋɔ ó kpɔ nɔn lege nyoŋe la ó sie pili. 23Belaa Yeesu lawɛ nyoŋe la nɔn dɛ kpɔɔ le bwɛɛ la dahara dɛ ka ta nentane do o sie ta, dɛ kpɔ nɔɔra dawɛ o nɛ, dɛ bɔɔro ŋɔ, "He dɛ na bɔr aa?" 24Nyoŋe la laa sie ir dɛ ŋɔ, "N na nɛra baa valɛ, kɛ n dɛ na ba kɛ daa ken." 25Yeesu berɔ kpɔ nɔɔra dawɛ o sie ta ja, o nyiŋi bɔr jeiih ken, dɛ a magrɔ, name te wɛɛ na bɔr gereŋ. 26Asɛ Yeesu kaoh ŋɔ ó kaa o dem dɛ bɛ a waa bol tɛ nomɛlbwa bwɛɛ bini. 27Belaa Yeesu ne o habɔteŋra la la bwɛɛre aa lɔ Sisaaria Felepae lɔga. Baa dɛ kaa la, o bɔɔ ba ŋɔ, "Nɛn besoo nɛra ɛɛ lii mɛ nɔ?" 28Anee ba ŋɔ o be ŋɔ, "Nɛra bane ŋɔ Jɔn o faa dɛ sɔ nɛra Korowii nee laanee hen. Bane ŋɔ Korowii keame Elaejaa hen. Asɛ bane ge ŋɔ Korowii keamere la bɛlee hen." 29O berɔ bɔɔ ba ŋɔ, "Nɛn besoo he gee lii mɛ nɔ?" Anee Pita ŋɔ, "Kristo la Korowii aa bagɛ nyoa ŋɔ wɛɛ tomɔɔ ásɛ o ba lɛ yaa laanee hen." 30Yeesu kah ba ŋɔ ba bɛ o waa bol bagle nomɛlbwa. 31Belaa Yeesu pa mun dɛɛ bagle o habɔteŋra la kɛ a chɛ kɛ o Nɛn Bie la na wahala kohona waa bwa ta, asɛ nomonome ne Sɔfore ne Tɔn Jerema vɛoh, asɛ ba kpoo, asɛ a tɔpera atoro wee la o ir seo ta. 32O bol gɛ waa nɔ ba be kaih ken. Anee Pita lawɔ le bokɛre dɛ kaoh ŋɔ o bɛ gɛ bol. 33Belaa Yeesu ha sie dɛ nyiŋi o habɔteŋra la dɛ kah Pita dɛ ŋɔ, "Le n jwɛh, Bɔnsam! Haa anla Korowii aa dɛ nyin la lii nemenɛ nɛra tetoowa." 34Belaa o yerɛ nɛnlaa ne o habɔteŋra la dɛ ŋɔ ba be ŋɔ, "Dɛ nomɛlbwa dɛ nyin kɛ o teŋɛ n nɛ aa, ó gel o tetookwaa nyina, dɛ kpɔ o te tɛ dɛ sɛh wahala nae ne seo bwa, dɛ baa teŋɛ n nɛɛ kɛŋɔ nɛn waa kpɔ dagagre che bá ka kpaaro pɛl o ta la, 35dɛkalkɛŋɔ nomɛlbwa o sie aa swɛɛ harɛ nɔ ta silɛɛ kwaa ta la, wɛɛ paŋɛ o nyuu. Asɛ nomɛlbwa ge waa koh n ne Korowii Amanesoma nɔ waa dɛ kpɔ o nyu ta la, wɛɛ dɔ o nyuu. 36Dɛ nɛn dɔ harɛ nɔ ta kwaa bwa dɛ nyogre o nyu aa, dɛ bɔkwa tɔnɔɔ o dɔɔ? 37Bɔkwaa nɛwɛnyini ɛɛ ba wona kpɔ dɛ charɛ o nyu ɔ? 38Wechɔg-ɛɛra baa vɛh n waa fini nɔ, baa ba nyuu dɔ n bala tɔpere. Naate sihiih aa dɛ kpoe n ne waa nɔ waa taraken nɔ la, awola n Nɛn Bie ne nyundua toromedɛɛga la aa ba n Mɛɛ jirima ne la, maa he heehra ba awola tɔpere."

will be added

X\