Maak 6

1Yeesu ne o habɔteŋra la le bela dɛ ba o gbagba bwɛ. 2Ona Tɔpere la aa tela la, o la cheremi dea dɛ ka chagle wa. Nɛra baa lɔ bela dɛ no la, a ɛɛ ba anebɛlbwa. Ba ŋɔ, "Ɛrɛɛ baa nɔ ge ɛ dɛ jemɛ waa nɔ nɔɔ? Bɔkwa wejemaa o dɔ ken dɛ won nyokpowaa nɔ bwa dɔŋa ɛɛ nɔɔ? 3Kapenta te la laa aa? Mɛɛre bie la laa aa? Jems ne Josef ne Judas ne Seemɔnwa dɔɔ la laa aa? O nimambii laa lɔ ya be bonɔ naa?" Anomanta ba siwi ta on sui. 4Belaa Yeesu ŋɔ ba be ŋɔ, "Korowii keame dɔ sɔn bobɛlbwa, kɛ o bwɛɛ ne o nɛra ne o dem tena be te, o ta sɔn dɔe." 5O ta wone ɛ nyokpowaane bela, nemenɛ weela tena tamaa banee o kpɔ o nɔɔra dawɛ ba nɛɛ dɛ chaah ba. 6Yeesu bwara yɔr ba yarada baa wola on yaradae la wa. Asɛ o la bwɛɛre la aa bɛne bela la ta ka bol Amanesoma la chag ba. 7Yeesu yerɛ o habɔteŋra fi dɛ banɛ la ba cheme o sie, dɛ pɛ ba banɛnɛ dɛ tɛɛ ba kpegri kwaa aa dɛ ir nɛra nɛɛ la nɛ, dɛ tom ba ŋɔ bá ka ɛ o toma, 8dɛ kah ba ŋɔ, "He bɛ komɛlbwa sese kpɔ, nemenɛ daŋgbale gbosoroo. He bɛ kondikwaa kwaraa kpɔ. He bɛ pure kpɔ. He bɛ suuga ge kpɔ. 9He won naŋgawa doe, kɛ he bɛ batakaani bele anɛnɛ kpɔ." 10Dɛ berɛ ŋɔ, "Bwɛɛ bɛlbwa haa la o ta la, dem haa ka jo o ta la, hé so bela ka tel kɛŋɔ haa le bwɛɛ la ta. 11Dɛ ba ta heyaa lɛɛ silɛɛ ne bwɛɛ la ta naa, hé jwii he napaala teera ta bela, ásɛ a bagle kɛŋɔ he kpɔ Korowii Waa ba ba be ba vɛah." 12Belaa ba ge le dɛ ka bol waa la ŋɔ nɛ́ra charɛ ba liire dɛ le wechɔga ta. 13Ba doŋi kwaa aa dɛ ir nɛra nɛɛ pirim, dɛ kpɔ noo fɔgle weela tena baa wara, dɛ chaah ba weela. 14Yeesu waa perɛ bobɛlbwa, nomɛlbwa no o wa. Kooro Hɛrɔd ge noɔ. Bane ŋɔ, "Jɔn o faa dɛ sɔ nɛra Korowii nee la, onee. O weero le seo ta, a waa o won nyokpowaa nɔ ɛɛ la." 15Nɛra bane ge ŋɔ, "Korowii keame Elaejaa." Asɛ bane ge ŋɔ o ɛ keame kɛŋɔ keamebena la ken. 16Belaa Kooro Hɛrɔd aa no waa nɔ la, o ŋɔ, "Jɔn maa gela ba teŋe o nyu la weero." 17Dɛ kooro la mo o gbagba nime Felep haah baa yerɔ Hɛrɔdeas, asɛ Jɔn ŋɔ o be ŋɔ o ta an kɛrɛdɛ ɛɛ. 18Jɔn aa ŋɔ gɛ la nomanta, kooro la gelɔ ba lawɔ dɛ doo kpɛɛ dɛ kpɔɔ ka do dea. 19Hɛrɔdeas lɛ Jɔn kɔrɔ dɛɛ nyinu dɛ́ kpo, kɛ o ta wone. 20Kooro la ɔmɛ Jɔn, dɛkalkɛ Jɔn ɛ nɛŋkaih o waa do wer, anomanta o nyiŋu kɛrɛdɛ. Jɔn aa dɛ bol waa la, kooro la bwara yɔrɔ, kɛ ane a bwa o no waa la silɛɛ ne. 21Tɔpere aa tela kɛ kooro la di o lola tɔpere la, o ɛ kondikwaa dɛ yawɛ sene dɛ hɛlɛ dɛ lɛ o koranar baa sawɔ ne Galilia nomonome bwa sie. 22Asɛ Hɛrɔdeas bihaah ba dɛ ba sa, o waa lɛ kooro la ne nɛra o ne baa cheme bela la sie. Anee kooro la ŋɔ tolo la be ŋɔ, "Bagle kon haa dɛ nyin ásɛ n kpɔ tɛɛ." 23Kooro la ŋwɛɛ ntam bagle tolo la kɛ, "Komɛlbwa haa dɛ nyin la, mɛɛ tɛɛ, hale n kora pera." 24Anee bihaah la le kaa o nya be dɛ ka bɔɔro ŋɔ, "Bɔkwa konee ń lɛɔ?" Namee Hɛrɔdeas dɔ ŋwɛnɛ kɛ o kpo Jɔn. O ŋɔ o bie la be ŋɔ ó ka ŋɔ ó tɛo Jɔn waa dɛ sɔ nɛra Korowii nee la nyu. 25Tolo la berɛ ba warane dɛ ba ŋɔ kooro la be ŋɔ, "N dɛ nyin kɛ he kpɔ Jɔn waa dɛ sɔ nɛra Korowii nee la nyu dawɛ korɔ ta ba tɛ mɛ taraken." 26Waa nɔ we kooro la nɛɛ kɛrɛdɛ, kɛ o ntam waa ŋwɛɛra la ne nɛra baa soge bela la nomanta, waa nyin kɛŋɔ o to o ntam la. 27Bug la ta o tomɛ o sooja bɛl ŋɔ ó ka teŋe Jɔn nyu ba. O kpɔ o kere dɛ ka teŋe Jɔn nyu dea bela baa doo la, 28dɛ kpɔ dawɛ korɔ ta, dɛ kpɔ ba tɛ tolo la. Tolo la ge kpɔ ka tɛ o nya. 29Jɔn habɔteŋra la aa no waa nɔ la, ba balɔ dɛ ba kpɔɔ ka huge. 30Nɛra Yeesu aa tom ba la berɔ ba o be, dɛ ba bol anla baa ɛa ne anla baa bagla dɛ chaglo. 31Anee o ŋɔ ba be ŋɔ, "Hé ba ya kaa bobɛl nomɛlbwa aa wola toole ásɛ he ka onɛ tama," dɛkalkɛ nɛra baa bala dɛɛ kaa la warɔ, ba ta bɔr dɔe dɛ́ di kwaa kwara. 32Anomanta Yeesu ne o habɔteŋra la gbo jo gbera bini dɛɛ kaa bela nomɛlbwa aa wola toole. 33Jaah nɛra pirim na ba kɛ baa dɛ kaa, dɛ jemɛ kɛ banee, dɛ le bwɛɛre ta chwa dɛ ti ba. 34Yeesu aa le gbera la bini la, dɛ nɛnlaa tenten lɔ bela. Ba waa do o sum, dɛkalkɛ dɛ ba do kɛ peera aa wola tegre dɔe ken. Anomanta o chag ba waa taeh. 35Bɔr aa dɛ ɛ jɔmɔra la, o habɔteŋra la ba o be dɛ ba ŋɔ, "Nomoa, bonɔ ɛ kpɔg bini, bɔr ge dɛ jo. 36Anomanta ŋɔ ba be bá kaa bwɛɛre aa bar bonɔ nɔ dɛ ka yawɛ kwaane di." 37Anee Yeesu chaŋ ba ŋɔ, "Hé nyin kwaa tɛɛ ba bá di." Anee ba ŋɔ o be ŋɔ, "Yaa wonoo dɔ suuga damanta kɛŋɔ denaarere lafraanɛ dɛ yawɛ paanoo tɛ nɛra nɔ bwa dɔŋ bá di aa?" 38Yeesu bɔɔ ba ŋɔ, "Paanoo aŋwɛnɛɛ he dɔɔ? Hé ka nyiŋi na." Baa kaa nyiŋi na la, ba ba dɛ ba ŋɔ o be ŋɔ, "Ya dɔ paanoo anue ne pɛŋa anɛ." 39Belaa Yeesu ŋɔ ba be ŋɔ bá gel nɛra la pɛ dɛ so kpɔglor la ta. 40Asɛ ba pɛ dɛ so, bane lafare, bane ge fifraanunue. 41Yeesu kpɔ paanoo anue la ne pɛŋa anɛ la dɛ ha sie dɛ nyiŋi nyundua dɛ jam Korowii, dɛ mɔne paanoo la do o habɔteŋra la nɔɔra ta dɛ ŋɔ bá bɔne tɛɛ ba, dɛ mɔne pɛŋa la ge tɛɛ ba ŋɔ bá bɔne tɛɛ ba, 42ba bwa di dɛ vagre. 43Baa dia tonɛ la, Yeesu habɔteŋra la tɔɔ paanoo la ne pɛŋa baa dia a ka la pɛ do wɛgrɛjena fi dɛ anɛ bini, a bwa su. 44Nɛra baa di paanoo la, ba baala gbo ɛɛ ɛ kagboŋa banuee. 45Belaa o gel o habɔteŋra la jo gbera bini dɛ tɔ sie kaa baŋ bobɛl baa dɛ yerɛ bela Bɛtsaeda, asɛ o ge gel nɛra la pegre. 46Nɛra la aa kaala la, o teehnɔ kaa bwe bɛl doa dɛ ka soŋe Korowii bela. 47Bɔr aa baa garɛ bwa, dɛ Yeesu habɔteŋra la lɔ mobaah, asɛ a ka o gbo che baŋ. 48O nao kɛŋɔ baa won tawɛ kɛrɛdɛ kpa, dɛkalkɛŋɔ dɛ peu tao dɛɛ chem ba. Jabal logla sii saŋ la, o valɔ kpɔ nee la sie dɛɛ kaa ba be, dɛ fe ɛɛ nyin o tel ba kɛrɛdɛ. 49Ba nao kɛŋɔ waa dɛ valɛ nee sie, dɛ lii kɛŋɔ lalee, dɛɛ dooge lɔŋɔre. 50Ba bwa sekwara aa nao la, ba jum jaoh. Asɛ Yeesu bol waa ba be warane ŋɔ, "Hé lawɛ bambile. Menee! He bɛ ɔmɛ." 51O jo ba be gbera la bini. Waa joa la, peu la helɔ. O habɔteŋra la bwa bwara hwaoh taeh. 52Ba liire aa do toŋgboŋ baa wola paanoo la waa la mun noɛ la, a gelɔ ba bwara hwah. 53Ba tawɔ ka chuge moo la baŋ le Gɛnɛsarɛt harɛ ta, dɛ lawɛ gbera la vɔwɛ. 54Bug la ta baa le gbera la bini la, nɛra jemɛ Yeesu. 55Anomanta ba chwao jo bwɛɛre aa lɔ bela la ta, dɛ che weela tena le ba kalaŋre ta dɛ kpɔ ba ba bela baa noa kɛ Yeesu lole la. 56Bobɛlbwa Yeesu aa laŋa, bwɛjegre ta, bwɛjena ne daamune ta la, ba kaa che weela tena ba bil yaware ta, dɛ soŋo ŋɔ ó gel weela tena la lege o batakaare nyoa. Banɔ la baa lego la bwa gbaŋrɔ.

will be added

X\