Maak 5

1Yeesu ne o habɔteŋra la tawɔ kaa Galilia Moo la baŋ Gerasa harɛ ta. 2Belaa Yeesu aa le gbera la bini la, baa bɛl kwa aa dɛ ir o nɛɛ wɛɛ chɔ lala hugribɔr den ba chemo. 3A gɛ baa nɔ, ba fa yon lawɔ dɛ doo kpɛɛ, asɛ o yon laa kpɛɛ la kuugi. Hale ba dɛ doo jɔgrɔre, asɛ o yon laa cha. 4Anomanta nomɛlbwa aa won on lawɛ dɛɛ doo kpɛɛ ne jɔgrɔre kpa. 5Asɛ o chwa ka do lala hugribɔr ne bela bwea ane aa lole. Belaa o do chɔɔ ne jwaana bɛlbwa dɛɛ valɛ bwea la dor dɛɛ dooge lɔŋɔre, dɛ kpɔ bwea dɛɛ mɔne o bwara. 6Gɛ a do baa nɔ aa na Yeesu bojaŋ kɛ o dɛ ba la, o chwa dɛ ka guŋi Yeesu sie, 7dɛ kpɔ takpeg ŋɔ, "Yeesu, Korowiijen Bie, bɔkwaa hɛɛ nyin n be nɔ? N kpɔ Korowii dɛɛ soŋe, bɛ men weweele do." 8Baa la bol gɛ waa nɔ, dɛkalkɛŋɔ dɛ Yeesu tɔ sie ŋɔ, "Konchɔge, le baa nɔ nɛ!" 9Belaa Yeesu bɔɔro ŋɔ, "He sɔne ɛrɔɔ?" O ŋɔ, "N sɔne Dɔm, dɛkalkɛŋɔ ya warɔ pirim." 10Anee o soŋe Yeesu kohona ŋɔ o bɛ an doŋi le harɛ la ta. 11Bela la, dɛ prakooni damanta ane lɔ diŋgoŋ bɛl ta dɛɛ di. 12Anee kwaa la aa dɛ ir baa la nɛɛ la soŋe Yeesu ŋɔ ó gel a kaa prakooni la nɛ. 13Asɛ Yeesu tɛa ŋwɛnɛ, a le baa la nɛɛ dɛ ka jo prakooni la nɛ. Belaa prakooni damanta dɛ ɛ kagboŋa anɛ la bwa chwa biribiribiri dɛ wili diŋgoŋ bɛl dɛ ka lee moo la ta dɛ serewe kwaraa. 14Belaa nɛra baa dɛ tegɛ prakooni la chwa dɛ la bwɛɛ la ta ne daamune aa bɛne bela la ta dɛ ka bol waa aa chiga. Asɛ nɛra la le ba bwɛɛre ta dɛ́ ka na waa aa chiga, 15dɛ la bela Yeesu aa lole la, dɛ ka na kɛ baa la konchɔga damanta faa ir o nɛɛ la, a bwa kaalɔ, o liire ba harɛ, o do laala dɛ so. Baa nao la, ba ɔmɔ. 16Nɛra baa lɔ bela dɛ na la bol nɛra be waa aa chig baa la ne prakooni la nɛ. 17Belaa ba soŋe Yeesu ŋɔ ó le ba harɛ ta dɛ kaa. 18Waa dɛ jo gbera bini la, anee baa la soŋo ŋɔ ó gel o ne o kaa. 19Asɛ Yeesu vɛh dɛ ŋɔ o be ŋɔ, "Kaa dem he nɛra be dɛ ka bol wejena Korowii aa ɛa tɛɛ, ne he sum waa naa la chag ba." 20Baa la chig ŋwɛnɛ ta kaa, dɛ ka bol bela bwɛɛre fi ane aa pɛa baa yera Dekapɔles la tena be wejena Yeesu aa ɛa tɛo, asɛ a ɛ ba bwa nyokpoa. 21Yeesu aa jo gbera bini dɛ berɛ kaa moo la baŋ le la, nɛnlaa bane baro cheme, o do nee nyoa. 22Belaa cheremi dea nomonome la bɛl baa dɛ yerɔ Jaerɔs ba bela dɛ ba na Yeesu, dɛ guŋi o sie dɛ lawɛ o nakpala, 23dɛ soŋo ŋɔ, "N poori, nomoa, n bihaah bwara dɛ weo wɛɛ ba sewa. Ba dɛ ba kpɔ he nɔɔra dawɛ o nɛɛ ásɛ o bwara do kpegri o ir." 24Baa la ne Yeesu aa dɛ kaa la, dɛ nɛnlaa bane teŋɛ o nɛ dɛ fiilo do baah ta dɛɛ tagɔ. 25Dɛ haah bɛl ge lole chal ɛɛ fugo bene fi dɛ anɛ, 26o chah, o komɛlbwa tonɛ, kɛ weela la ge ta gwaa o nɛ. 27Waa no Yeesu gbɔga la, o lii o nyu bini kɛŋɔ dɛ o la bela dɛ ka dɔ bɔr jo nɛnlaa la bini dɛ ka lege Yeesu batakaare kwaraa naa, wɛɛ gbaŋroo. 28Dɛ ir dɛ la bela dɛ ka jo ba baah ta, dɛ ka che Yeesu habɔɔ dɛ lege o batakaare. 29Bug la ta, chal la aa dɛ fugo la teŋe. O na o bwadabii bini kɛ o weela la kaalɔ. 30Belaa Yeesu na kɛŋɔ kpegri ane le o bini. O berɛ habɔɔ nɛnlaa la baah ta dɛ bɔɔ ba ŋɔ, "Umee lege n batakaare nɔɔ?" 31Anee o habɔteŋra la ŋɔ, "He gbabir nao kɛŋɔ nɛnlaa nɔ aa bare cheme dɛɛ tagɛ dɔŋa nɔ warɔ, gɛɛ he berɛ ŋɔ nomɛl lege naa?" 32Anee Yeesu nyiŋi nɛra la bini kɛŋɔ o ken fe ɛɛ na naatee yaa? 33Haah la aa naa gɛ Yeesu aa ɛa tɛo la, o kpɔ ɔmee ne bochela dɛ ba guŋi o sie, dɛ bol o weela la bwa waa baglo. 34Yeesu ŋɔ o be ŋɔ, "Tolo, he yarada lɛɛ. Kaa bosɔɔhna ne, asɛ he bwara do kpegri." 35Yeesu nyoa taa lɔ waa waa dɛ bol la ta la, nɛra bane le cheremi dea nomoa la dem dɛ ba ŋɔ nomoa la be ŋɔ, "He bihaah la sewɔ. Ɛrɛɛ hɛɛ ha nomoa nɔ jaɔ?" 36Yeesu ta waa baa dɛ bol la ta teŋɛ, dɛ ŋɔ nomoa la be ŋɔ, "Bɛ ɔmɛ, kɛ yarada mɛ." 37Yeesu ta gelɛ nomɛlbwa teŋɛ o nɛ, nemenɛ Pita ne Jems ne Jɔn waa ɛ Jems nime la. 38Baa tel nomoa la dem la, Yeesu na nɛra baa dɛ do gbɔga dɛɛ wi kohona. 39Waa jo bela la, o ŋɔ, "Ɛrɛɛ hɛɛ do gbɔga dɛɛ wi nɔɔ? Bie la ta sewɛ, domii wɛɛ chɔ." 40Waa ŋɔ gɛ la, ba mamɔ. Anee o doŋi ba bwa le buse, dɛ kpɔ bie la mɛɛ ne o nya ne o habɔteŋra batoro la baa ja o nɛɛ la jo bela bie la aa chɔa la, 41dɛ ka lawɛ bie la nɔn, dɛ kpɔ ba wobol ŋɔ, "Talita kumi!" O munii kɛ, "Tolo, n ŋɔ hé ir che." 42Bug la ta bitolo la ir che dɛ valɛ. Ba bwa bwara yɔr. 43Yeesu kah ba ŋɔ ba bɛ gel nomɛlbwa no, kɛ bá nyin kwaa tɛ bie la ó di. Gɛ saŋ la dɛ bie la dɔ bene fi dɛ anɛ.

will be added

X\