Maak 3

1Yeesu la cheremi dea bela ja, dɛ baa bɛl o nɔn aa sewa lɔ bela. 2Dɛ nɛra bane lɔ bela dɛɛ nyiŋi Yeesu kɛ wɛɛ chah baa laanee Ona Tɔpere la ta ásɛ ba dɔ o waa dɛ bol. 3Asɛ Yeesu yerɛ baa la o nɔn aa sewa la ŋɔ ó ir ba che ba sie. 4Belaa o bɔɔ ba ŋɔ, "Ɛrɛɛ ya mmara la ɛɛ bagle yaa ŋɔ yá ɛ Ona Tɔpere laɔ? Dɛ a ɛ a ŋwɛnɛ ta kɛ ya ɛ nɛra wedɛɛga kɛɛ yá fig baɔ? A ɛ a ŋwɛnɛ ta kɛ ya lɛ nɛra mkpa kɛɛ yá chɔg baɔ?" Waa bɔɔ ba gɛ la, ba ta wone bol wobɛlbwa. 5Asɛ Yeesu nyiŋi ba bwa, o baah di. Gɛ ba liire aa do toŋgboŋ kohona la ta o sie lɛɛ. Anee o ŋɔ baa la be ŋɔ ó tɛr nɔn. Waa tɛr o nɔn la, dɛ o nɔn la berɔ do kpegri. 6Anomanta Farisii tena la le buse, asɛ ba ne Hɛrɔd nɛra la ka cheme dɛ vɔrɔwe Yeesu vɔrɔwa dɛ́ fee kpoo. 7Asɛ Yeesu ne o habɔteŋra le kaa Galilia Moo la ta. Belaa nɛnlaa bane baa le Galilia harɛ teŋɛ o nɛ. Nɛra baa le Judia harɛ 8ne Jerusalam ne Idumia harɛ ne Jɔɔdan Moo wee lee bɔr, ne nɛra baa le Taaya ne Sidon pera bwa no o wa, dɛ ba o be. 9Nɛra la warɔ kohona, anomanta Yeesu ŋɔ o habɔteŋra la be ŋɔ bá nyin gbera bɛl tɛo ó jo o bini ásɛ nɛra la che baŋ dɛ bɛ o nɛɛ tɔ. 10Waa chah nɛra kohona nomanta, weela tena la kar ta dɛ nyinu dɛ lege. 11Banɔ la kwaa aa dɛ ir ba nɛɛ la nao waa, gɛɛ ba chogli o sie dɛ kpɔ takpeg dɛɛ bol waa o be, ŋɔ, "Henee Korowii Bie la!" 12Anee Yeesu kah ba ŋɔ ba bɛ o nɛnsoo bagle. 13Asɛ Yeesu ka che bwe bɛl ta, dɛ yerɛ nɛra waa dɛ nyin, anee ba ba o be. 14Belaa o kpɔ ba bini fi dɛ banɛ dɛ ŋɔ bá teŋɛ o nɛɛ dɛɛ bol Korowii Wa. 15O ŋɔ baa dɔ kpegrii dɛɛ doŋi kwaa aa dɛ ir nɛra nɛ. 16Yeesu nɛra fi dɛ banɛ waa kpɔ ba laanee nɔ: Seemɔn waa pa o sɔn Pita la, 17Sebedii bii Jems ne o nime Jɔn waa pa ba ge sɔn Bɔɔnɛɛjes la, o munii kɛ Sikpeg Tena, 18ne Andriu, Felep, Batolomeo, Maatiu, Tɔmas ne Alfeɔs bie Jems, ne Tadeɔs, ne Seemɔn waa le Keenan, 19dɛ Judas Eskareɔt waa le Yeesu tɛ ba kpoo la. 20Yeesu aa kaa dem la, nɛnlaa baa cheme o nɛɛ ja, o ne o habɔteŋra la ta bɔr dɔe dɛ́ di kwaa kwara. 21Belaa Yeesu nɛra aa noa la, ba ba kpɔɔ le ba baah, dɛkalkɛ nɛra dɛ bol ŋɔ o dɛ we chogla. 22Asɛ Tɔn Jerema bane le Jerusalam ba dɛ ba ŋɔ, "Bɛlsebul waa ɛ kwaa aa dɛ ir nɛra nɛɛ bwa nomoa laanee tɛo kpegri o kpɔ dɛɛ doŋi kwaa la." 23Anee Yeesu yer ba dɛ ŋɔ ba be ŋɔ, "Ɛrɛɛ Bɔnsam ɛɛ ba wona doŋi o tenten nɔ?" 24Dɛ sɛg ba ŋɔ, "Dɛ harɛ bɛl ta tena bini pere anɛ asɛ baa yo aa, o dɛ pagre. 25Dɛ waane ba dem bɛl ta asɛ ba baah pere anɛ ba gbo ɛɛ yo aa, dem la aa won che. 26Dɛ Bɔnsam ge kora bini peraa, waa won che. O dɛ ba chɔga." 27O berɛ ŋɔ, "Nomɛlbwa aa won jo bokpega te dea dɛ ŋwɛ o laala, nemenɛ o tɔ sie won vɔrɔwo mɔɔ, dɛ won jo o dea dɛ pa o laala." 28Belaa o ŋɔ ba be ŋɔ, "Kasinteŋ, Korowii won nɛra wechɔga ne nɛnhɛla baa dɛ ɛo la kpɔe dɛ kɛ ba. 29Kɛ nomɛlbwa waa ɛ Korowii Domadɛɛge la nɛnhɛla la te, waa kpɔ kɛo. Naate wechɔga ɛɛ dawɛ o nɛɛ saŋ bɛlbwaa." 30Waa nɛra aa dɛ bol kɛ kwaa ir Yeesu nɛɛ la waa o bol gɛ waa nɔ. 31Yeesu aa lɔ dem bela la, o nya ne o nimanar baa che buse dɛ tomɛ nɛn ŋɔ ó yerɔ. 32Dɛ nɛra warɔ dɛ so baro cheme, anee ba ŋɔ Yeesu be ŋɔ, "Nomoa, he nya ne he nimanar chegɛ buse dɛɛ yerɛ." 33Asɛ Yeesu bɔɔ ba ŋɔ, "Umee n nya ne n nimanar ɔ?" 34Anee o laa nyu ir dɛ nyiŋi nɛra baa soga baro la, dɛ ŋɔ, "Hé na n nya ne n nimanar. 35Nomɛlbwa waa dɛ ɛ waa Korowii aa dɛ nyin laanee n nime ne n nimambie ne n nya."

will be added

X\